Din väg till bättre välbefinnande

Via en unik metod ger Howdy ditt företag insikt i både anställdas och organisationens välbefinnande och vidtar proaktiva åtgärder vid behov.
BETRODD AV VERKSAMHETER SOM BRYR SIG
Digital förebyggande med en mänsklig touch

Med Howdy får du bättre trivsel

Med Howdy får du Tidig upptäckt pågående förebyggande bättre välbefinnande

Sedan 2015, med Howdy, har vi minskat stressrelaterade sjukfrånvaron hos danska och utländska företag och vi har sparat samhället mer än 70 miljoner euro. Genom en unik metod ger vi ditt företag inblick i både de anställdas och organisationens välbefinnande och ingriper proaktivt när behovet uppstår.

Monitoring

Howdy mäter psykiskt och fysiskt välmående. Dessa mätningar uppmuntrar individen att reflektera och gruppen att tala genom att bidra till ett gemensamt språk som gör det lättare att tala öppet om välmående.

Insikt

Som anställd hjälper Howdy dig att få insikt i ditt eget välmående. Som chef eller del av HR får du tillgång till en chefsportal som ger realtidsinsikt i din avdelnings och/eller organisations nuvarande välmående.

Beredskap

Om en anställds välbefinnande minskar, reagerar Howdy-responsteamet proaktivt och hjälper medarbetaren att komma tillbaka på rätt spår. Om det allmänna välbefinnandet för en avdelning minskar, kommer svarsteamet att reagera på organisatorisk nivå genom att nå ut till chefen, så att åtgärder kan vidtas.

Förändring

Chefsportalen ger chefer och HR värdefull insikt om hur man skapar hållbara förändringar som ökar välbefinnandet. Anställda får tillgång till skräddarsydda övningar, som hjälper till att öka välbefinnandet och/eller lindra fysisk smärta.

Håll dig uppdaterad om Howdy och välbefinnande

Senaste nytt

Blogg

Prevention of compassion fatigue is a joint responsibility

Compassion fatigue is a common theme when Howdy’s psychologists counsel employees in the caring profession. These years, employees are really feeling the effect of fewer resources and increasing complexity of their work. With a faster pace, more administrative work, and a focus on limiting errors, not surprisingly, the work is taking its toll.

Stena
Kundberättelser

Green companies are measuring their employees’ wellbeing

Sustainability also relates to mental wellbeing. The waste sector employees and those working in the wind and solar energy industry are thus receiving increased offers for stress measuring and psychological support. And with the future EU requirements for sustainability, Lederne concludes that more companies will follow suit.

De positiva effekterna är många

Howdy kunder uppnår

50 - 100%

Färre sjukskrivningar

1,7 procent av våra användare har undvikit en sjukskrivning

6 x

snabbare återhämtning

Empiriska bevis visar att Howdy hjälper anställda att återhämta sig 6 gånger snabbare från dåligt välbefinnande

22%

Mer dialog om välbefinnande

22 procent av våra användare rapporterar att Howdy har förbättrat dialogen om välbefinnande

46%

Ökad reflektion

46 procent av våra användare har blivit mer reflekterande över sitt eget välbefinnande

Vad säger andra?

Omdömen

Din trivsel är viktig

Redo att komma igång?

Få det senaste om välbefinnande

Join our newsletter

Be advised, our newsletters are in Danish