Inblick & handling

Förbättra verksamhetens och medarbetarnas trivsel genom att tillhandahålla datadriven insikt till chefer, som möjliggör genomtänkta beslut och målinriktade åtgärder

BETRODD AV VERKSAMHETER SOM BRYR SIG
VARFÖR HOWDY?

Vård i tid

Människor agerar inte i tid

Allt för ofta förbises eller behandlas negativa signaler för sent. Konsekvenserna kan bli sjukskrivning, stress eller psykisk ohälsa.

Kostnaderna är höga

Priset som individen och hans/hennes familj betalar är högt - precis som för arbetsgivaren och samhället generellt.

Agera i tid

Howdy hjälper medarbetaren att reflektera och hjälper verksamheten med att agera i tid och utföra nödvändiga förändringar.

Vad gör Howdy?

Howdy möjliggör en fortlöpande dialog, baserat på aktuell information – med proaktivt ingripande och hjälp direkt, när behov uppstår.

Reflektion

Howdy uppmanar, med korta intervaller, medarbetarna att reflektera över sin generella trivsel, sitt fysiska välbefinnande samt andra skräddarsydda parametrar som anges av arbetsgivaren.

Medarbetare kan enkelt svara via dator, ipad och smartphone och all data som samlas in delas med verksamheten i anonym form.

Insikt

Medarbetaren får direkt inblick i vart de befinner sig i wellbeing- och/eller smärtskalan.

Detta ökar medvetenheten hos individen och främjar initiativ gentemot dig själv samt dialog med din arbetsgivare.

HR och chefer får inblick i verksamhetens trivsel via vår dashboard, som samlar in data och som anonymt presenterar statistisk information på team- och verksamhetsnivå.

Inne i dashboard kan HR och chefer ställa frågor både på team- och/eller verksamhetsnivå, sända förfrågan om hjälp till Howdys beredskapsteam på specifika situationer, och mycket mer.

Vård

Ganska ofta händer det att människor inte reagerar signalerna som kommer och de behöver “tala med en vän” för att få goda råd eller en kärleksfull knuff i rätt riktning.

Varför vänta så pass länge, att långvariga behandlingar från en psykolog, psykoterapeut eller coach blir en nödvändighet?

Medarbetare som har låg trivsel eller en höjd nivå av fysisk smärta kommer bli kontaktad av vårt Howdy Care-team med erbjudande om ett proaktivt samtal. Den proaktiva, tidiga insatsen har påvisat en positiv effekt.

Chefer i team med låg eller fallande trivsel kommer bli kontaktade av vårt Howdy Care team med erbjudande om samtal och sparring med en coach, med hopp om att kunna identifiera utmaningar och tillsammans upprätta en handlingsplan. in teams with low or declining wellbeing, will be contacted by the Howdy Care team with an offer of a sparring conversation with a management coach, in hope of identifying the teams challenges and creating an actionplan.

Handling

Säg farväl till krävande transformeringsinitiativ när den årliga medarbetarundersökningen är klar.

Med medarbetarnas personliga inblick och verksamhetens organisatoriska inblick kan små justeringar utföras kontinuerligt - både kopplat till privata, men även arbetsrelaterade utmaningar.

Andra har tidigare kallat det vård i rätt tid.

Vi kallar det sunt förnuft. Ta bort stenen ur skon innan det inaktiverar dig.

VAD SÄGER ANDRA?

Omdömen

DIN TRIVSEL ÄR VIKTIG

Är du redo att komma igång?

FÅ DE SENASTE NYHETERNA DIREKT TILL DIN INBOX

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyheterna vi sänder ut är primärt på danska