LinkedIn image
People sitting on speech bubbles for dialogue, comment and reply. Businessmen using phone and laptop for texting, communicating on social networks. Chatting in search of ideas, problem solving.

Introducing Howdy Feedback: Enhancing Workplace Communication and Wellbeing 

Howdy är glada att kunna presentera Howdy Feedback, ett nytt system designat för att förbättra kommunikationen och främja medarbetarnas välmående inom organisationer. Howdy Feedback har utvecklats utifrån värdefull användarfeedback och erbjuder ökad flexibilitet och anonymitet, så att medarbetarna enkelt kan ge feedback till sin organisation, chefer eller administratörer.

Huvudfunktioner:

  • Anonymitetsalternativ: Howdy Feedback ger användarna möjlighet att välja om de vill vara anonyma när de skickar meddelanden. Denna funktion främjar transparens och uppmuntrar till ärlig feedback från medarbetarna.
  • Val av Mottagare: Användarna kan välja specifika chefer, grupper av chefer eller hela ledningsteamet som mottagare av deras feedback. Denna personliga approach säkerställer att meddelanden når rätt mottagare för effektiv kommunikation.
  • Direkta E-postnotifikationer: Chefer och administratörer kommer att få direkta e-postmeddelanden med den feedback som medarbetarna har lämnat, dagligen. Detta säkerställer att feedbacken levereras i tid och gör det möjligt för chefer att snabbt ta itu med eventuella bekymmer.

Fördelar:

  • Förbättrad Kommunikation: Genom att erbjuda en direkt kanal för feedback, underlättar Howdy Feedback öppen dialog mellan medarbetare och ledning, vilket leder till förbättrad kommunikation inom organisationen.
  • Forøget Trivsel: Med insikt om vikten av medarbetarnas välmående, ger Howdy Feedback medarbetarna möjlighet att uttrycka sina bekymmer och bidra till en positiv arbetsmiljö där deras behov värderas och prioriteras.

Viktig information:

Howdy Feedback kommer att ersätta tidigare kommentarsystem inom organisationer. Det nya systemet förväntas vara tillgängligt från och med den 1 juni.

För mer information om Howdy Feedback och hur det kan gynna din organisation, vänligen kontakta oss.

Vi ser fram emot den positiva påverkan som Howdy Feedback kommer att ha på kommunikationen och välmåendet på arbetsplatsen.

Andra artiklar inom denna kategori