LinkedIn image
Se hvem der er bag scenen

Om os

Vores mission er at forene digital forebyggelse og tidlig indsats ved at støtte både organisationen og de enkelte personer
Vores vision Vores vision er at blive den førende SaaS-drevne platform inden for medarbejdertrivsel-løsninger til arbejdspladsen

Vores historie

Stress og mental sundhed har begge været stigende udfordringer på den moderne arbejdsplads. I 2014 satte Howdy ApS sig for at behandle den stigende stresskurve på arbejdsmarkedet. Vi bemærkede, at de fleste løsninger synes at fokusere på at behandle symptomer frem for at forhindre dem i at opstå. Vi ønskede at bevæge os væk fra de uddaterede trivsels- og arbejdspladsvurderinger, der blev foretaget hvert andet år via lange spørgeskemaer, og som ikke gav virksomheder mulighed for at opdage potentielle problemstillinger, så de kunne gribe ind, før sygedage eller potentielle konflikter blev til virkelighed. Vi ønskede at stille relevante og validerede spørgsmål med en høj frekvens og regelmæssigt levere feedback til virksomhed, som de så kunne handle ud fra.

Vores forskning bragte os frem til WHO-5, som er en valideret spørgeramme til afdækning af trivselsforhold med et solidt akademisk fundament og international anerkendelse. Vi implementerede denne model i en app og koblede et beredskab bemandet af erhvervspsykologer på, som kunne række ud til dem, der viste tegn på lav eller faldende trivsel. Videnskaben fortalte os, at folk ofte venter for længe, før de handler, så vi besluttede, at dette beredskab skulle aktiveres proaktivt. Ved en hensynsfuld lejlighed skulle de tage kontakt, uden personen selv havde bedt om det. Vi besluttede os for at lade data og folks adfærd bestemme reaktionen. Dette fokus på forebyggelse og proaktiv handling fremfor behandling, når problemerne er opstået, er kilden til Howdys fødsel, og hvad der adskiller os fra vores konkurrenter.

Det har gjort os i stand til at hjælpe med at håndtere potentielle problemstillinger, før de opstår, opbygge sunde kulturer på arbejdspladser og reducere sygedage over hele verdenen.

Rasmus Hartung CEO

Rasmus Hartung

CEO

Videnskaben viser, at tidlige indgreb har en effekt, så det glæder mig, at vi ikke kun gør op med den klassiske tankegang, men vi gør det også på en omkostningseffektiv måde til gavn for et bedre liv for de involverede personer.

Gunnar Brabrand

Salgsdirektør

Folk handler ikke på tidlige tegn på nedsat trivsel, det er en kendsgerning! Jeg er stolt over, at det er lykkedes os med Howdy at skabe den individuelle og organisatoriske opmærksomhed, der giver plads til små ændringer, før det går galt.

Gunnar Brabrand Sales Director

Mads Dørup

CTO

Det er spændende at kunne bruge teknologi til at forbinde mennesker i nød med dygtige psykologer

Sammen er vi stærkere

Partnerskaber

Et solidt og proaktivt engagement med partnere er medvirkende til at opnå effektive og bæredygtige resultater. Vi er stolte af at have partnerskaber med tre forskellige organisationer, alle med et fælles mål om at sikre god trivsel i virksomheder over hele kloden.

Dansk Industri

Health Tech Hub arbejder med de allerbedste startups inden for sundhedsteknologi fra hele verden, der har ambitioner om at skalere til de nordiske markeder og på verdensplan, og vi er stolte af at have et partnerskab med dem.

Howdy er partner på Kompasbank Navigator, en digital B2B markedsplads, der hjælper virksomheder med at finde digitale løsninger.

For at løse verdens mest presserende problem, går Millennial Mental Wellbeing (MMW) & Howdy sammen for at fremskynde adoptionen af mental sundhed på arbejdspladser. Partnerskabet har til formål at øge fastholdelsen af unge professionelle og mindske stressorlov på arbejdspladser.

Dansk Industri

DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

DI repræsenterer en række branchefællesskaber, hvor medlemmer fra samme branche kan dele viden, erfaringer og visioner for fremtiden.

Er du interesseret i at være en del af Howdy?

Bliv en del af os