LinkedIn image
I tvivl om noget?

Ofte stillede spørgsmål

Anonymitet og Datahåndtering

 • Hvem har adgang til hvilke data?

  Howdy er dataansvarlig for alle data, og data ligger kun på servere, der administreres af Howdy. Kun få personer i Howdy har adgang til de tekniske systemer, hvor data ligger. Erhvervspsykologen, der sagsbehandler, har adgang til stamoplysninger på personen (fornavn, efternavn, virksomhed, telefonnummer) samt svar historik. Adgangen til disse data er kun tilgængelig så længe, sagen er åben, og så snart sagsbehandlingen slutter, "forsvinder" sagen fra det system, erhvervspsykologen anvender.

 • Hvem har adgang til mine data?

  Det er udelukkende Howdy og evt. samarbejdspartnere i beredskabet, som ser dine svar, så de kan følge op på din trivsel. Howdy har desuden lov til at bruge den statistisk opsamlede information, til f.eks. benchmarking på tværs af personaer eller andre relevante karakteristika

 • Hvad sker der med mine data, hvis jeg ikke længere ønsker at deltage, eller hvis jeg forlader virksomheden?

  Når du stopper i virksomheden eller meddeler Howdy, at du ikke ønsker, at Howdy opbevarer dine data, fjernes alle personhenførbare data i databasen. Dine data vil stadig kunne indgå i statistisk materiale – men altså uden at Howdy ved, hvem der har svaret hvad.

 • Er det sikkert at bruge Howdy?

  Howdy lever op til strenge krav fra Datatilsynet omkring datasikkerhed og databehandling, der endvidere lever op til gældende dansk lovgivning og GDPR

 • Hvordan sikres min anonymitet i forhold til årsagskoder?

  Der skal indgå minimum 10 besvarelser før, årsagskoderne kan fremgå i rapporteringen

 • Hvordan sikres min anonymitet i forhold til min arbejdsgiver?

  Vi anvender Arbejdstilsynets anbefalinger. Der dannes derfor kun rapportering på afdelinger/grupper, hvis der er minimum 5 besvarelser, i den pågældende måned.

 • Hvordan sikres min anonymitet, hvis jeg har været i kontakt med beredskabet?

  Det er kun beredskabet og Howdy, der har viden om, hvem der har været i kontakt med beredskabet. Denne information er omfattet af tavshedspligt.

 • Hvordan sikres anonymitet i forhold til "røde, gule og grønne" trivselsniveauer?

  I rapporterne fremgår antallet af medarbejdere med "rød, gul eller grøn trivsel". Det tilkendegives ikke hvilke personer, der ligger bag de enkelte farver.

Rapporter og Opfølgning

 • Hvorfor er der flere "røde" end antallet af personer, der har været i kontakt med beredskabet?

  Det kan der være flere forklaringer på. De to oftest sete forklaringer er:
  1) Medarbejderen har en åben sag og fortsætter med at svare hver 2. uge. Vedkommendes trivsel ændres ikke øjeblikkeligt, og derfor lander personens svar stadig i den "røde zone". Da personen allerede har en åben sag, som afventer en opfølgende samtale (der typisk lægges 3-4 uger fremme), oprettes der ikke en ny sag.
  2) Medarbejderen har inden for den seneste 12-måneders periode haft 2 sager (som i nogle tilfælde kan være max antal sager pr. år), og der oprettes derfor ikke flere sager, men henvises i stedet til nærmeste leder, HR eller anden sundhedsordning.

 • Hvor bør trivselsniveauet ligge på skalaen fra 0-100?

  WHO-5, der er de videnskabeligt udarbejdede spørgsmål, som vi benytter, har i Danmark vist et gennemsnit på 70 point. Derfor bør trivselsniveauet i en given afdeling også være omkring 70 eller højere.

 • Hvad bliver rapporterne brugt til?

  De månedlige trivselsrapporter benyttes typisk af ledelsen og HR til at danne et indtryk af trivselsniveauet i de forskellige afdelinger. Det gør det muligt at lave en målrettet og tidlig indgriben, når tegn på lavere trivsel begynder at vise sig i visse grupper.

 • Hvad er årsagskoder/heat-map?

  Årsagskoderne bruges til at klassificere samtalerne i beredskabet og gives som tilbagemelding i rapporteringen til virksomheden i statistisk form. Der skal minimum være 10 besvarelser, før vi kan rapportere på årsagskoderne. Det er i samarbejde med psykologen, at den/de rette årsagskode(r) vælges. Arbejdsrelaterede årsager specificeres med f. eks. "arbejdspres, problemer med kollega, osv.", hvor private årsager altid kun klassificeres som "private årsager". F. eks. hvis mistrivslen (og dermed samtalen med beredskabet) skyldes skilsmisse, så vil årsagen blive klassificeret som "privat årsag" uden yderligere specificering. Det er frivilligt, om man ønsker at angive en årsag til, at samtalen har fundet sted.

 • Hvordan vurderes trivselsniveauet? Hvornår er trivselsniveauet kritisk/tilfredsstillende?

  Den gennemsnitlige score udregnes fra de svar, der er registreret i en given måned. Skalaen går fra 0-100 og vor erfaring, såvel som videnskabelige undersøgelser, viser at gennemsnittet ligger omkring 70 point. Hvis scoren i en gruppe nærmer sig 60 point eller lavere i gennemsnit, indikerer det, at der er årsag til at være særlig opmærksom på trivselsniveauet i den afdeling.

 • Hvordan udregnes den gennemsnitlige score?

  Hvert spørgsmål giver et antal point, som er afhængig af, hvordan du svarer på spørgsmålet. Jo bedre registreret trivsel, jo flere point tildeles spørgsmålet. Alle spørgsmåls point lægges sammen og udgør til sammen den gennemsnitlige score.

 • Hvordan følges der op på de månedlige resultater?

  Lederne bruger data i Howdy Portalen som omdrejningspunkt for drøftelse af trivsel i afdelingen, hvor man med udgangspunkt i historik og aktuelle tal taler om, hvad der fungerer godt, og hvad der kan gøres bedre for trivslen i afdelingen.

Howdy-beredskabet

 • Bliver lederen informeret, hvis en ansat har været i kontakt med beredskabet?

  Nej - Samtalen med beredskabet forbliver anonymt for virksomheden.

 • Hvorfor bør jeg tale med beredskabet? Hvordan vil det hjælpe mig?

  Beredskabet består af erhvervspsykologer, der er trænet i at tale om emner, der vedrører dit arbejdsliv og dit privatliv. Samtalen kan hjælpe dig med at finde løsninger til de problemstillinger, der påvirker din trivsel.

 • Hvem er Howdy-beredskabet?

  Afhængigt af den aftale din virksomhed har indgået med Howdy varetages beredskabet enten af Howdy, hvis beredskab består af erfarne erhvervspsykologer eller af Stifinder Howdys beredskab, der består af erfarne sygeplejersker.

 • Hvilket telefonnummer bliver jeg kontaktet på?

  Når du accepterer samtykkeerklæringen, vil du blive bedt om at oplyse et telefonnummer. Du bestemmer selv, om du oplyser et arbejdsnummer eller et privatnummer. Vi opfordrer til, at du så vidt muligt oplyser et mobilnummer, da det er nemmere at føre diskrete samtaler igennem en mobiltelefon.

 • Hvornår vil beredskabet kontakte mig? Hvor hurtigt?

  En Howdy sag udløses ved at:

  1. En brugers trivselsniveau er gul eller falder markant i grøn (brugeren kan vælge at sige ”ja tak” til at blive ringet op).
  2. En brugers trivselsniveau er rød eller falder markant i gul (brugeren bliver automatisk ringet op).

  Du bliver ringet op inden for 2 hverdage.

 • Hvad er beredskabets opgave/rolle?

  Beredskabets primære opgave er at screene og hjælpe brugeren til videre handling, når dette vurderes nødvendigt. Således opdages tidlige symptomer på belastningsreaktion (stress) eller tidlige symptomer på depression. Psykologerne laver ikke diagnosticering, men bruger WHO-5 målingerne som et termometer for trivsel, og hjælper så den enkelte til en øget bevidsthed, refleksion og indsigt i egen situation. Psykologerne i Howdy-beredskabet har ikke en behandlende terapeutisk opgave, men coacher i tilfælde, hvor brugeren vurderes handlekraftig til at løfte egen trivsel.

 • Hvad sker der, hvis jeg har brugt alle mine samtaler med beredskabet og min trivsel falder i "rødt"?

  Du vil få besked om, at din trivsel er kritisk, og at du bør kontakte din HR eller Sundhedsordning.

 • Hvad spørger beredskabet om?

  Beredskabet begynder med at stille spørgsmål om din situation baseret på, hvorvidt du er klar over baggrunden for, hvorfor din trivsel har givet anledning til et opkald. De vil forsøge at afklare følgende: Årsagen til problemet, evnen til at håndtere problemet, hvorvidt situationen har været lang- eller kortvarig og problemets omfang. I løbet af samtalen bliver det aftalt, hvad den ansatte bør gøre og i nogle tilfælde vil en opfølgende samtale blive tilbudt for at sikre, at disse handlinger foretages.

 • Hvad gør jeg, når jeg ikke længere kan benytte beredskabet?

  App'en vil automatisk notificere dig om, at det tilgængelige antal samtaler er brugt op, og du vil blive anbefalet at kontakte din nærmeste leder eller HR-repræsentant, hvis du mener, du har behov for hjælp.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan tage telefonen, når beredskabet ringer?

  Når beredskabet ringer, spørger de altid, om det passer dig at tale nu. Passer det ikke aftaler I et andet tidspunkt. Hvis du ikke tager telefonen, lægger de en besked og vil forsøge at ringe på et andet tidspunkt. Efter 4. forsøg modtager du en besked om, at det ikke er lykkedes at få fat i dig, og vi ikke gør yderligere forsøg. Ønsker du kontakt herefter, kan du altid skrive til support@howdy.care eller ringe på tlf.: 88877700. 

Tekniske detaljer og Opstart

 • Vil jeg også modtage påmindelser i løbet af ferie og helligdage?

  Ja, det vil du. Howdy-løsningen dækker også ferieperioder og helligdage. Din trivsel er relevant, uanset om du er på arbejde eller har ferie.

 • Hvorfor bør jeg dele mit postnummer?

  Forskellige kommuner leverer forskellige tjenester til deres borgere. Derfor kan beredskabet have behov for at vide, hvilken kommune du bor i, så de ved hvilke tjenester er tilgængelige for dig.

 • Hvem kontakter jeg, hvis jeg ikke længere har lyst til at benytte Howdy?

  Hvis du ikke længere har lyst til at benytte Howdy, kan du kontakte: support@howdy.care

 • Hvor finder jeg statistik over min egen trivselsudvilking i perioderne imellem målinger?

  Når du logger ind i Howdy (via app'en er web-udgaven), kan du finde dine egne tal i menuen i bunden af skærmen (valgmuligheden i midten). Web-udgaven kan findes her: http:://howdy.care

 • Hvornår vil jeg blive mindet om at besvare Howdy-spørgsmålene?

  Du får en påmindelse om, at det er tid til at svare 15. – 18. dage efter din sidste besvarelse. – vi spørger aldrig i weekenden. At det sker hver 15. – 18. dag skyldes bestræbelser på, at målingerne ikke gennemføres på den samme ugedag. Det er bedst, hvis du deltager med de ca. 2 ugers mellemrum, da erfaringer viser, at 2 uger er den optimale tid at reflektere over, og det giver det bedste overblik over udviklingen i din trivsel.

 • Hvad sker der hvis jeg glemmer at svare?

  Det gør ikke noget, hvis du glemmer at svare, men bestræb dig på at svare mindst en gang pr. md, så vil din trivsel også indgå i de månedlige trivselsrapporter.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord?

  Gå til https://start.worklifebarometer.com/recover og skriv din e-mail. Så vil du modtage en mail med et link til din profil.

 • Hvad giver jeg samtykke til?

  Datatilsynet kræver en samtykkeerklæring for at Worklife Barometer kan bearbejde data om dig. Worklife Barometer lever op til strenge krav om sikkerhed, håndtering og behandling af data.

 • Er det frivilligt at deltage?

  Ja, det er frivilligt, men alle opfordres til at deltage--også selvom du føler dig glad og tilfreds. Forudsætningen for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle er en høj deltagelse således, at de rette initiativer kan foretages.

 • Hvor ofte bør jeg besvare Howdy-spørgsmålene?

  Det er bedst, hvis du deltager med de ca. 2 ugers mellemrum, da erfaringer viser, at 2 uger er den optimale tid at reflektere over, og det giver det bedste overblik over udviklingen i din trivsel.

Spørgsmålene i App'en

 • Hvorfor bør jeg blive ved med at deltage, hvis min trivsel er god og ikke ændrer sig?

  Mistrivsel er typisk en tilstand, der udvikler sig over tid, og det kan være svært selv at vurdere niveauet. Howdy målingerne hjælper med at synliggøre udviklingen og dermed tage problemstillinger i opløbet. Hver måned samles svarene til en samlet trivselsscore (Howdy – score) for dit team eller arbejdspladsen, så dine svar er også vigtige i et større perspektiv for at gøre målingerne så nøjagtige som muligt..

 • Hvorfor skal jeg besvare de samme spørgsmål igen og igen?

  De 5 spørgsmål er videnskabeligt prøvet rundt om i verdenen, og de har vist sig at være præcise. The videnskabelige fundament er baseret på præcis disse 5 spørgsmål.

 • Hvorfor bliver jeg stillet personlige spørgsmål om søvn og energi? Hvorfor spørger I ikke bare om ting, der vedrører arbejdspladsen?

  Løsningen fokuserer på det hele menneske. Arbejdsliv og privatliv er nært forbundet. Dårlig trivsel påvirker ikke kun dit arbejdsliv men også dit privatliv.

 • Hvornår er ens trivselsniveau god eller dårlig i målingerne?

  Spørgsmålene i Howdy konverteres til en score imellem 0-100. Hvis du har en lav score og/eller en betydelig nedgang i din score, vil dette udløse en feedback i app'en og kontakt med beredskabet. En trivselscore under 35 bliver noteret som "rød", en trivelscore fra 35 og op til 50 bliver noteret som "gul", og en trivselscore over 50 bliver noteret som "grøn".

 • Jeg vågner aldrig veludhvilet, men det betyder ikke, at jeg ikke trives. Hvilken betydning har det for, hvorvidt min trivsel går i "rød"?

  Mangel på søvn udløser ikke i sig selv "rød trivsel" eller kontakt med beredskabet. Det er dine svar på de 5 spørgsmål, der samlet set bruges til at vurdere dit trivselsniveau. Den videnskabelige model sikrer, at der tages forbehold for balance i svarene.

 • Hvordan sikrer man en korrekt vurdering af ens trivsel?

  Et vigtigt element i videnskaben bag spørgsmålene, er at skabe en refleksion over de sidste 14 dage, så det netop ikke kun er det døgn, der svares på. Samt at du tænker på din trivsel som helhed – både privat og professionelt.

 • Kan en leder se svarene fra en bestemt ansat?

  NEJ! Alle svar er anonyme for virksomheden, og samles op i anonymiseret statistisk form til brug i Howdy Portalen. Der skal være min. 5 besvarelser for at vi kan vise statistisk data.