LinkedIn image
Discover the Impact of Howdy in The Customers Own Words​

Verkliga berättelser från våra värdefulla kunder

Welcome to the heart of our community: our customer stories. Every testimonial here reflects a journey, an obstacle overcome, or a goal achieved through our solutions. These aren’t just endorsements – they are heartfelt narratives of genuine experiences.

Se Howdys positiva inverkan på de anställdas välbefinnande

Rekommendationer

industrier

Se hur organisationer i olika branscher har utnyttjat vår lösning för att främja gladare, mer produktiva team, och lyfta fram den universella betydelsen av att prioritera medarbetarnas välbefinnande.

Sundhedsvæset

Hälso- och sjukvårdssektorn står för närvarande inför betydande utmaningar som hög arbetsbelastning, personalbrist och frekventa förändringar i skiftscheman, som alla har en skadlig inverkan på vårdpersonalens välbefinnande. Howdy är lösningen utformad för att ta itu med dessa frågor och främja det övergripande välbefinnandet inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Healthcare

Energisektoren

Vindenergi är en av de snabbast växande teknikerna för förnybar energi med en stor roll att spela för att tackla klimatkrisen. I denna dynamiska och konkurrensutsatta bransch måste aktörerna ständigt anpassa sig och förnya sig för att behålla marknadsandelar, och denna miljö medför utmaningar för arbetskraften.

The Energy Sector

Konsultverksamhet

Många konsultföretag kämpar med att behålla värdefulla medarbetare och rekrytera lämpliga kandidater, ofta samtidigt som de brottas med tidsbrist för effektiv ledning. Howdy förvandlar abstrakta utmaningar till konkreta lösningar.

Consultancy

Municipalities

Kommunerna utför några av de viktigaste uppgifterna i samhället. När kommunens medarbetare trivs återspeglas det både i kvaliteten på hur kärnuppgifterna levereras och på slutresultatet. Till förmån för arbetsglädjen, till gagn för kommunen och för kommunens medborgare.

Municipalities