få det optimale ud af jeres howdy

Professionelle services

Howdy services

Vores services er designet til at understøtter jeres arbejde med Howdy. Vi hjælper jer til en god dialog, som påvirker kulturen og arbejder med trivsel i et mere forebyggende lys.

Værdien af Howdy afhænger ofte af virksomhedens indsats overfor implementering og forankring af værktøjet. Derfor tilbyder vi services, der sikrer at jeres indsigt bliver brugt til handling ude i organisationen, og at Howdy ikke blot er en digital løsning, men en kulturforandring i hele organisation. Alle services leveres af erhvervspsykologer og konsulenter.

Implementering

Det indledende arbejde med Howdy er essentielt, for at skabe en god proces for vejen mod bedre trivsel. Kick-off services består af planlægning og kick-off workshops til hele organisationen.

Læs mere

Forankring

For at fastholde den gode motivation på vejen mod bedre trivsel og værdifuld indsigt, er forankringen af Howdy vigtig. Vi hjælper jer til at arbejde konstruktivt med Howdy på den lange bane, og tilbyder en lang række services til henholdsvis HR, ledere, ambassadører og medarbejdere.

Læs mere

Din trivsel er vigtig

Har du lyst til at vide mere?

få en flyvende start

Implementeringsservices

Planlægningsmøde

hr

HR står ofte bag en succesfuld implementering af Howdy. Derfor assisterer og hjælper vi altid HR-afdelingen til en god planlægning. Hertil forsynes I med informationsmateriale og introduktionsvideoer, der kan deles med organisationen. 

Denne services tilbydes naturligvis gratis.

Kick-off præsentation

Alle medarbejdere

Kort introduktion til Howdy: hvad er Howdy, hvad får jeg ud af Howdy og hvordan gør jeg?

Kick-off workshop

Howdy er et konstruktivt redskab til at kickstarte og styrke trivselsdialogen. Lederne klædes på til trygt at implementere Howdy og får redskaber til aktivt at bruge det i teamet.

Trivsel sættes på dagsorden og ambassadører klædes på til at blive Howdy eksperter. På workshoppen fokuseres der på det at anvende Howdy, forventninger og dialog.

Vi går i dialog om, hvad der er god trivsel for dig og dine kollegaer, samt hvordan I influerer hinanden i hverdagen. Sammen skaber vi det bedste afsæt for en fælles start med Howdy og baner vejen for bedre trivsel.

Vi ser frem til at arbejde med jer

Er du klar til at booke?

få en flyvende start

Forankringsservices

Workshops

Feedback fra beredskabet

Howdy Beredskabet taler med jeres medarbejdere og har derfor indgående indsigt i ”hvor skoen trykker”. Beredskabet giver jer en feedback på indsigten i organisationens trivsel. På baggrund af det hjælper vi til at udarbejde bæredygtige løsninger, der skaber højere trivsel og et sundere arbejdsmiljø på den lange bane.

Succes og dialogværktøjer

Vi kan lære af succeser – hvis vi forstår hvorfor det er en succes. Workshoppen skaber rum for at hverdagens Howdy ambassadører deler deres succeser, samt får inspiration fra erhvervspsykologer til arbejdet med bedre trivsel.  

God trivsel?

Hvad er sund trivsel? Hvornår trives jeg? Og hvordan skaber jeg mon god trivsel? Workshoppen skaber refleksion og træner evnen at sætte ord på trivsel som individ.

Howdy - how do you do?

Får du ofte spørgsmålet ”Hvordan går det?” – Og svarer du ærligt? Workshoppen fokuserer på træning i at tale sammen i en sund og ærlig dialog. En ærlig dialog er vejen mod psykologisk tryghed.

Arbejdsmiljø

Der findes en række grundsten, som skaber et sundt psykosocialt arbejdsmiljø – faktisk er der flere elementer, vi ikke kan få for meget af, fx anerkendelse, mening og social støtte. På workshoppen arbejder vi med at finde jeres styrker og forstærke disse, samt præsenterer redskaber til at skabe de bedste rammer for sund trivsel.

Trivsel på spil

Trivsel på spil er et værktøj og forløb, der får alle medarbejdere i dialog om teamets arbejdsmiljø og trivsel. Dialog er vejen frem til kernen og derved bæredygtige beslutninger som fører til trivsel på den lange bane… Den proces sætter vi rammerne for med “trivsel på spil”.

Skræddersyede workshops

Skræddersyede workshopper tilpasses til jeres behov, situation og ønsker. Arbejder I f.eks. med stress, psykologisk tryghed, positiv psykologi eller lignende, så sammensætter vi en time, dag eller webinar hvor vi kobler jeres nuværende fokus sammen med Howdy.

Professionel sparring

Rapportgennemgang

Hvad står der i rapporten? Vi tilbyder gennemgang af jeres Howdy rapport, fortolkning heraf og gode råd til handling.

Sparring

For at få det optimale ud af Howdy tilbyder vores erhvervspsykologer en løbende sparring med HR, således at jeres Howdy indsigt udnyttes optimalt i forhold til jeres øvrige udvikling, strategier og processer.

Erhvervspsykologer giver 1:1 sparring om diverse udfordringer, bekymringer, tanker og andet med afsæt i Howdy rapporten og indsigt. F.eks.: årsager til mistrivsel, hvordan håndterer jeg den svære samtale? Hvordan forholder jeg mig til konflikter medarbejdere imellem?

Webinarer

Løbende afholdes webinars med den nyeste viden om trivsel og de bedste metoder til at skabe succes, forandring og bæredygtige beslutninger. Ikke mindst bidrager vores webinars til at inspirere og fortsætte det gode arbejde mod bedre trivsel!

Howdy webinars retter sig til alle der brænder for trivsel og personlig udvikling.

Empowerment

Kan deltagelse, empowerment, medarbejderinddragelse være vejen til trivsel i den moderne verden hvor forandring ses som det nye stabile? At bruge empowerment som strategi til bedre individuel trivsel og øget organisatorisk performance.

27 May 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Dansk.

Empowerment

Kan deltagelse, empowerment, medarbejderinddragelse være vejen til trivsel i den moderne verden hvor forandring ses som det nye stabile? At bruge empowerment som strategi til bedre individuel trivsel og øget organisatorisk performance.

10 June 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Engelsk.

Tillid

Hvad betyder tillid i et samarbejde? Hvordan højner vi tillid? At bruge tillid til at skabe bedre individuel trivsel og øget organisatorisk performance.

12 August 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Dansk.

Tillid

Hvad betyder tillid i et samarbejde? Hvordan højner vi tillid? At bruge tillid til at skabe bedre individuel trivsel og øget organisatorisk performance.

19 August 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Engelsk.

Lytning

Kan vi lytte problemer væk? Hvornår skal vi lytte til egne tanker? Vi arbejder med lytning som redskab til skabe bedre trivsel for os selv og andre – kolleger, familie, venner og fremmede.

30 September 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Dansk.

Lytning

Kan vi lytte problemer væk? Hvornår skal vi lytte til egne tanker? Vi arbejder med lytning som redskab til skabe bedre trivsel for os selv og andre – kolleger, familie, venner og fremmede.

7 October 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Engelsk.

Anerkendelse

Anerkender jeg nonverbalt? JA… Hvilken effekt har vores anerkendelse? Vi arbejder med det at anerkende, ved skaber bevidsthed om hvad vi ønsker at anerkende for at skabe højere trivsel på arbejdere – og derhjemme.

11 November 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Dansk.

Anerkendelse

Anerkender jeg nonverbalt? JA… Hvilken effekt har vores anerkendelse? Vi arbejder med det at anerkende, ved skaber bevidsthed om hvad vi ønsker at anerkende for at skabe højere trivsel på arbejdere – og derhjemme.

25 November 2020
09.00 GMT+1

Dette webinar er på Engelsk.

Vi ser frem til at arbejde med jer

Er du klar til at booke?