få det optimale ud af jeres howdy

Professionelle services

Howdy services

Vores services er designet til at understøtter jeres arbejde med Howdy. Vi hjælper jer til en god dialog, som påvirker kulturen og arbejder med trivsel i et mere forebyggende lys.

Værdien af Howdy afhænger ofte af virksomhedens indsats overfor implementering og forankring af værktøjet. Derfor tilbyder vi services, der sikrer at jeres indsigt bliver brugt til handling ude i organisationen, og at Howdy ikke blot er en digital løsning, men en kulturforandring i hele organisation. Alle services leveres af erhvervspsykologer og konsulenter.

Implementering

Implementationen af Howdy er essential for at få etableret en god process imod bedre trivsel.

Kick-off servicen består af planlægning og kick-off workshopper målrettet mod hele organisationen.

Forankring

For at fastholde den gode motivation på vejen mod bedre trivsel og værdifuld indsigt, er forankringen af Howdy vigtig. Vi hjælper jer til at arbejde konstruktivt med Howdy på den lange bane, og tilbyder en lang række services til henholdsvis HR, ledere, ambassadører og medarbejdere.

Webinarer

Fyldt med den nyeste information omkring trivsel, såvel som vores bedste metoder til at skabe success, forandring og bæredygtige beslutninger.

Vores webinarer bidrager og inspirer til at fortsætte dit arbejde med din trivsel.

Din trivsel er vigtig

Har du lyst til at vide mere?

få en flyvende start

Implementeringsservices

Planlægningsmøde

hr

HR står ofte bag en succesfuld implementering af Howdy. Derfor assisterer og hjælper vi altid HR-afdelingen til en god planlægning. Hertil forsynes I med informationsmateriale og introduktionsvideoer, der kan deles med organisationen. 

Denne services tilbydes naturligvis gratis.

Kick-off præsentation

Alle medarbejdere

Kort introduktion til Howdy: hvad er Howdy, hvad får jeg ud af Howdy og hvordan gør jeg?

Kick-off workshop

Howdy er et konstruktivt redskab til at kickstarte og styrke trivselsdialogen. Lederne klædes på til trygt at implementere Howdy og får redskaber til aktivt at bruge det i teamet.

Trivsel sættes på dagsorden og ambassadører klædes på til at blive Howdy eksperter. På workshoppen fokuseres der på det at anvende Howdy, forventninger og dialog.

Vi går i dialog om, hvad der er god trivsel for dig og dine kollegaer, samt hvordan I influerer hinanden i hverdagen. Sammen skaber vi det bedste afsæt for en fælles start med Howdy og baner vejen for bedre trivsel.

Vi ser frem til at arbejde med jer

Er du klar til at booke?

få en flyvende start

Forankringsservices

Workshops

Feedback fra beredskabet

Howdy Beredskabet taler med jeres medarbejdere og har derfor indgående indsigt i ”hvor skoen trykker”. Beredskabet giver jer en feedback på indsigten i organisationens trivsel. På baggrund af det hjælper vi til at udarbejde bæredygtige løsninger, der skaber højere trivsel og et sundere arbejdsmiljø på den lange bane.

Succes og dialogværktøjer

Vi kan lære af succeser – hvis vi forstår hvorfor det er en succes. Workshoppen skaber rum for at hverdagens Howdy ambassadører deler deres succeser, samt får inspiration fra erhvervspsykologer til arbejdet med bedre trivsel.  

God trivsel?

Hvad er sund trivsel? Hvornår trives jeg? Og hvordan skaber jeg mon god trivsel? Workshoppen skaber refleksion og træner evnen at sætte ord på trivsel som individ.

Howdy -
how do you do?

Får du ofte spørgsmålet ”Hvordan går det?” – Og svarer du ærligt? Workshoppen fokuserer på træning i at tale sammen i en sund og ærlig dialog. En ærlig dialog er vejen mod psykologisk tryghed.

Arbejdsmiljø

Der findes en række grundsten, som skaber et sundt psykosocialt arbejdsmiljø – faktisk er der flere elementer, vi ikke kan få for meget af, fx anerkendelse, mening og social støtte. På workshoppen arbejder vi med at finde jeres styrker og forstærke disse, samt præsenterer redskaber til at skabe de bedste rammer for sund trivsel.

Trivsel på spil

Trivsel på spil er et værktøj og forløb, der får alle medarbejdere i dialog om teamets arbejdsmiljø og trivsel. Dialog er vejen frem til kernen og derved bæredygtige beslutninger som fører til trivsel på den lange bane… Den proces sætter vi rammerne for med “trivsel på spil”.

Skræddersyede workshops

Skræddersyede workshopper tilpasses til jeres behov, situation og ønsker. Arbejder I f.eks. med stress, psykologisk tryghed, positiv psykologi eller lignende, så sammensætter vi en time, dag eller webinar hvor vi kobler jeres nuværende fokus sammen med Howdy.

Professionel sparring

Rapportgennemgang

Hvad står der i rapporten? Vi tilbyder gennemgang af jeres Howdy rapport, fortolkning heraf og gode råd til handling.

Sparring

For at få det optimale ud af Howdy tilbyder vores erhvervspsykologer en løbende sparring med HR, således at jeres Howdy indsigt udnyttes optimalt i forhold til jeres øvrige udvikling, strategier og processer.

Erhvervspsykologer giver 1:1 sparring om diverse udfordringer, bekymringer, tanker og andet med afsæt i Howdy rapporten og indsigt. F.eks.: årsager til mistrivsel, hvordan håndterer jeg den svære samtale? Hvordan forholder jeg mig til konflikter medarbejdere imellem?

Vi ser frem til at arbejde med jer

Er du klar til at booke?