LinkedIn image
Howdy

Den kraftfulde
B2B SaaS-løsning for medarbejderes trivsel

Iscenesættelse

Det er videnskabeligt dokumenteret i undersøgelser over hele verden, at de fleste mennesker ikke reagerer på tidlige tegn på faldende trivsel. Howdys filosofi er, at en effektiv løsning ikke kun kræver en kombination af digitale værktøjer og tilgængelige konsulenter, den skal også motivere til løbende refleksion og nå proaktivt ud til de mennesker, der har brug for hjælp. Det er det, vi tror på, og vores tilgang er beskrevet her.

Introduktion til Howdy

Howdy er en digital løsning, der omfatter digital overvågning af medarbejdernes psykiske, fysiske og arbejdspladsens trivsel.

Gennem vores avancerede detektionsalgoritmer registrerer vi faldende trivsel på et tidligt stadie og reagerer, før problemer viser sig. Den støtte vi yder er todelt:

  • Vi støtter vores brugere med digitalt indhold såsom øvelser, træningsvideoer, tips & tricks mv.

  • Vi kører de digitale screeninger gennem vores avancerede detektionsalgoritmer og finder vej til de mennesker, der lider af begyndende psykiske eller fysiske helbredsproblemer, og støtter dem straks ved vores proaktive tilgang. De proaktive opkald – som i gennemsnit kun er 15-minutters opkald – har vist sig at være nok, da vi fanger de tidlige stadier af fald i trivsel på et tidspunkt, hvor brugeren i de fleste tilfælde kan mobilisere kraften til at lave en forandring.

Alle de data, vi indsamler, deles med virksomheden (arbejdsgiveren) i en anonym form, men på et tilstrækkeligt detaljeret niveau til at give værdifuld indsigt til teamlederne, HR og topledelsen. Det kan indsnævres yderligere (Lande, Regioner, Forretningsområder, Teams osv.).

Howdy opererer på både individ- og organisatorisk niveau, hvilket giver forebyggende tiltag, realtidsindsigt og sikrer, at eventuelle udfordringer håndteres, før de vokser til reelle problemer. Teamledere, hvis teams oplever et lavt trivselsgennemsnit, tilbydes rådgivning med en specialist i vores responsteam.

Hvordan virker Howdy?

Howdy er en digital platform, som fremmer dialog og åbner døren for værdifulde forandringer i organisationen. Gennem en kontinuerlig metode baner Howdy vejen mod bedre mentalt, fysisk og organisatorisk trivsel.

Howdy-løsningen består af fire forskellige komponenter:

Howdy for Medarbejdere (App og web)

Hjørnestenen i, hvordan du som medarbejder afleverer dine trivselsresultater og til gengæld er givet indsigt til refleksioner omkring din egen trivsel. Mellem undersøgelserne kan medarbejderne dykke ned i et bibliotek med selvevalueringer, informationer, artikler, statistikker og øvelser, som alle er relevante for deres trivsel.

Designfilosofien ”less is more” tager højde for spredningen af medarbejdernes aktuelle interesse for trivsel og giver de medarbejdere, der ikke har behov for støtte, mulighed for ”bare” at bidrage til organisationens trivsel ved at give deres svar, mens de, der har brug for støtte, kan dykke ned i de forskellige tilgængelige materialer. De kan endda få et opkald fra Howdy Care-teamet, hvis deres trivselssvar er lave (mentale) eller høje (fysiske) nok.

Howdy for medarbejdere er tilgængelig til Android, iOS og som en webversion.

Howdy Care Teamet

Vores specialister i Howdy Care-teamet har hjulpet tusindvis af medarbejdere med vigtige livsændrende beslutninger på det helt rigtige tidspunkt.

Vores Howdy Care Team yder proaktiv support til brugeren, i tilfælde af at systemet registrerer en lav score på personligt trivsel, en lav score på gruppetrivsel eller en høj score på fysisk smerte. Howdy Care Teamet er bemandet af specialister som erhvervspsykologer, ledercoacher og fysioterapeuter.

Vores nuværende Howdy-plejeteam er til stede i 16 lande på tværs af APAC, Europa og USA, taler 16 forskellige sprog og omfatter mere end 30 specialister. Gennem vores repræsentation på de forskellige kontinenter har vi en 24-timers tilgængelighed og kan dække 365 dage. Nye lande kan nemt oprettes, enten gennem vores eget team eller ved at aktivere den lokale EAP-udbyder.

Kræver det en hær af specialister? 
Det er et spørgsmål, der ofte stilles, når folk bliver introduceret til Howdy-modellen. Svaret er nej. Gennem vores avancerede detektionsalgoritmer og profilering af brugerne kan vi identificere de brugere, der har behov for et opkald.

Howdy for HR og ledelse

Vores online portal giver en bred vifte af data, statistikker og indsigt i hele organisationens velbefindende, samt muligheden for at grave dybere ned i de enkelte afdelingers eller gruppers trivsel – med alle data anonymiseret for at beskytte den enkelte medarbejder.

Data fra alle vores moduler præsenteres bekvemt på ét sted, hvilket giver ledere, HR, trivselsspecialister og andre adgang til centralt at se statistik fra vores forskellige moduler: 

Dashboardet er også det centrale knudepunkt, hvor du styrer alle aspekter og indstillinger af din Howdy-plan. Vores dashboard er tilgængeligt for alle Howdy-administratorer, ledere og nøglepersoner efter eget valg.

Rettidige påmindelser

Vi ved fra videnskaben, at folk ikke reagerer på tidlige tegn på faldende trivsel. Af den grund er en meget central og integreret del af Howdy proaktivt at sikre medarbejdernes engagement – og det gælder både besvarelse af undersøgelserne, samt at blive ringet op af Howdy Care-teamet.

I tilfælde af undersøgelsespåmindelser, kommer Howdy-platformen med en tjeneste, der automatisk udsender påmindelser som push-beskeder, tekstbeskeder og/eller e-mails, hvilket sikrer, at folk er engagerede. Tjenesterne strækker sig til at omfatte både medarbejdere, der er tilmeldt tjenesten, og dem, der endnu ikke har tilmeldt sig tjenesten. Dette har vist sig at være den mest effektive måde at være rettidig og proaktiv på og samtidig inkludere alle virksomhedens medarbejdere.

Howdy modulerne

Howdys modulpakke omfatter mentalt trivsel, fysisk trivsel og et undersøgelsesmodul, der understøtter arbejdspladsvurderinger (engagement og tilfredshed) eller spørgsmål, som arbejdspladsen ønsker at stille.

Til trivsels- og arbejdspladsvurderinger er vi altid afhængige af videnskabelige skalaer for at få de mest pålidelige data. Undersøgelsesmodulet kan bruges til at dække mere virksomhedsspecifikke interesseområder (eller for den sags skyld andre videnskabeligt baserede undersøgelser).

Modulerne kan aktiveres for nogle eller alle brugere og ikke alle skal aktiveres. Bortset fra Howdy Wellbeing er det muligt at ændre hyppigheden af spørgsmålene, f.eks. ugentligt, månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt.

Howdy Wellbeing

Howdy Trivsels-modulet dækker mentalt velvære og er baseret på den videnskabelige skala WHO-5. Skalaen har vist sig at være meget stærk til at vurdere tidlige tegn på faldende mentalt velvære med 214 videnskabelige undersøgelser og er blevet oversat til 31 sprog med en dokumenteret nøjagtighed på 98 %.

Resultaterne af svarene bruges til at opbygge en teamscore af mentalt trivsel, der rapporteres i dashboards og grupperes i den ønskede struktur.

For både den individuelle score og teamscore, handler Howdy Care-teamet proaktivt, når vores avancerede detektionsalgoritmer registrerer et lavt niveau eller fald i trivsel og ringer til medarbejderen eller teamets leder for at give vigtig tidlig support, før problemer viser sig. Resultatet af samtalerne er klassificeret og giver yderligere statistikker over medarbejder- og organisationens trivsel (heatmaps mv.).

Howdy Body

Howdy Body

Howdy Body-modulet dækker fysisk velvære og er baseret på Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) i kombination med en 10-trins skala, der bruges til at måle smerte. Modulet er udviklet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Modulet indeholder et komplet udvalg af øvelser logisk opdelt i kropsdele. Hver kropsdel har syv kerneøvelser: Opvarmning, Koordination, Mobilitet, Udstrækning, Stabilitet, Styrke og Balance.

Howdy Care-teamet handler proaktivt, når vores avancerede detektionsalgoritmer registrerer et højt smerteniveau og ringer til medarbejderen, før smerten bliver for alvorlig.

Howdy Workplace

Som en tilføjelse til standardmodulerne giver vi brugerne mulighed for at lave deres egne tilpassede undersøgelser, der er skræddersyet direkte til organisationens behov. Gennem vores editor kan dashboardbrugere designe deres egne undersøgelser, der gælder for deres eget team, forretningsområde, land eller hele organisationen.

Eksempler på undersøgelser, der er tilgængelige som skabeloner på Howdy-platformen, er:

  • 5 spørgsmål vedr. Arbejdstilfredshed (WHODAS) Udviklet af prof. Per Bech
  • 7 spørgsmål vedr. Psykologisk tryghed Udviklet af Amy Edmundson
  • 6 spørgsmål vedr. Manager Evaluation Udviklet af Implement
  • 5 spørgsmål vedr. Krænkelse og seksuel chikane Udviklet af Howdy Care Teamet
  • 4 spørgsmål vedr. Social kapital Udviklet af NFA
  • 1 spørgsmål vedr. eNPS Udviklet af Bain & Company