Nyt stærkt partnerskab mellem Millennial Mental Wellbeing & Howdy

Howdy og Millennial Mental Wellbeing (MMW) er gået sammen om at adressere verdens mest presserende problem: de store omkostninger ved dårlig mental sundhed. Samarbejdet vil med en fælles indsats være målrettet den yngre generation på arbejdsmarkedet, hvor målet er sikre bedre trivsel.

Det nye samarbejde bringer det bedste af begge løsninger og målet er at øge fastholdelsen af den yngre generation på arbejdsmarkedet, og mindske stress på arbejdspladserne.  

Hvilke problemer løser dette strategiske partnerskab?

Dette partnerskab løser problemer på flere forskellige niveauer:

 1. Et af de mest akutte globale problemer, er de forventede omkostninger ved dårlig mental sundhed på verdensplan. (Hele 6 milliarder dollars i 2030, ifølge en nyere undersøgelse foretaget af Harvard School of Public Health i 2022.) Vores partnerskab er indstillet på at løse dette aktuelle problem ved at bringe innovative løsninger, fremme dialogen om dette tabubelagte emne, og ved at øge brugen af værktøjer til mental sundhed på arbejdspladserne.
 2. Det andet og vigtigste problem som vores partnerskab vil løse, er at hjælpe arbejdspladsen med effektivt at implementere mentale trivselsredskaber på arbejdspladsen. Dette er især relevant for de arbejdspladser der kigger fremad, og er interesserede i at blive den foretrukne arbejdsplads for unge fagfolk. Det er ingen hemmelighed at HR-afdelinger kæmper med den høje omsætningshastighed blandt Millennials og Gen Z. Vores partnerskab vil gøre dem i stand til at forstå og fastholde unge fagfolk.
 • 72% af unge fagfolk har angivet mental sundhed som deres højeste prioritet i livet.
 • 92% svarede at det rigtige sted at fremme mental sundhed er på arbejdspladsen.

Disse resultater opfordrer arbejdspladserne til at redefinere hvad der er vigtigt for deres fremtidige ledere. Især taget i betragtning af at 75 % af arbejdsstyrken i 2025 vil bestå af Millennials.  

Hvad er de forventede resultater af dette partnerskab?

Dette nye partnerskab vil resultere i en ny række af produkter, der vil bringe de bedste løsninger fra begge virksomheder til slutbrugerne. Dette bunder ud i en produktpakke der vil yde værdi til tre forskellige nøgleområder på arbejdspladsen: Kulturen, HR & ledelsen, samt unge fagfolk. Årsagen til at vores produktpakke fokuserer på disse tre områder, er fordi at vores forståelse for mental sundhed er et tabubelagt emne i vores liv, ikke blot i arbejdslivet. Vores løsning sigter efter at reducere mængden af ansatte der forlader virksomheder på grund af stress og udbrændthed, forøge fastholdelsen af de unge fagfolk, og skabe bedre performance blandt de ansatte.

Styrke kulturen: Siden mental sundhed af nogle anses som et tabubelagt emne, vil udgangspunktet være at indlede en dialog omkring vigtigheden af mental sundhed. Dette gøres ved at normalisere samtalen og ved at bryde stigmatiseringen - dette område vil primært blive ledet og leveret af MMW, gennem deres datadrevne program baseret på 7000 datapunkter fra unge fagfolk. Dette vil omfatte aktiviteter i forbindelse med mental trivsel på arbejdspladsen, f.eks. en undersøgelse af medarbejdernes trivsel og kampagner med det formål at uddanne ledelsen og de ansatte.

HR / ledelse: Ledelsen og HR-afdelingen har mulighed for at skabe forandringer på arbejdspladsen. Her vil Howdy's trivselsløsning give HR afdelingen adgang til alle de nødvendige redskaber for at højne trivslen, heriblandt et interaktivt dashboard med et heatmap, der gør det muligt for dem at forstå hvilke udfordringer deres medarbejdere står over for, ligesom de vil få adgang til tips og tricks om hvordan man griber samtaler om trivsel og mental sundhed an.

Ansatte og unge fagfolk: Howdy og MMW har udviklet en bæredygtig løsning til arbejdspladser, så de kan realisere deres investeringer i mental sundhed, og opnå reelle resultater i form af mindre stress, mindre udbrændthed og øget fastholdelse af unge fagfolk. Løsningen gør det muligt for arbejdspladserne at stille relevante og tilgængelige trivselsværktøjer til rådighed for deres medarbejdere på alle tidspunkter.

Alle ansatte vil få adgang til Howdy's trivselsapp der giver adgang til tjenester vedrørende mental trivsel, tips og tricks, øvelser for mindfulness, såvel som fysiske øvelser og webinars når det ønskes. Ydermere vil MMW levere 5 workshop kurser gennem følgende to faser.

Fase 1:

  • Kickstart din mentale trivselsrejse
  • Mental sundhed 1:1
  • Multi-generational wellbeing in the workplace

Fase 2:

  • Stresshåndtering
  • Teknikker til forebyggelse af udbrændthed
  • Opbygning af modstandsdygtighed 

Ved at forstå at mental sundhed ikke er statisk, men dynamisk, og kræver daglig mental sundhedspraksis, mener vi at kombinationen af disse to løsninger vil gøre det muligt for arbejdspladserne at se resultater af vores effektive og målrettede løsning.

Book en gratis præsentation af vores løsning her.