Se vem som är bakom kulisserna

Om oss

Vår mission är att förena digitalt förebyggande och tidig vård genom att stödja både organisationen och de enskilda personerna
Vår vision är att bli den ledande SaaS-drivna plattformen inom anställdas välbefinnande-lösningar till arbetsplatsen

Vår historia

Stress och psykisk hälsa har båda varit ökande utmaningar på den moderna arbetsplatsen. Under 2014 satte Howdy ApS sig för att behandla den ökande stresskurvan på arbetsmarknaden. Vi märkte att de flesta lösningar verkar fokusera på att behandla symtom snarare än att förhindra att de uppstår. Vi ville bort från de förlegade trivsel- och arbetsplatsbedömningarna som genomfördes vartannat år via långa frågeformulär och som inte gjorde det möjligt för företag att upptäcka potentiella problem så att de kunde ingripa innan sjukdagar eller potentiella konflikter blev verklighet . Vi ville ställa relevanta och validerade frågor med hög frekvens och regelbundet ge feedback till företag som de sedan kunde agera på.

Vår forskning ledde oss till WHO-5, som är ett validerat frågeformulär för att avslöja välbefinnande med en solid akademisk grund och internationellt erkännande. Vi implementerade den här modellen i en app och kopplade upp en beredskap bemannad av yrkespsykologer som kunde nå ut till dem som visade tecken på lågt eller sjunkande välbefinnande. Vetenskapen sa till oss att människor ofta väntar för länge med att agera, så vi bestämde oss för att denna beredskap skulle aktiveras proaktivt. Vid ett hänsynsfullt tillfälle fick de ta kontakt utan att personen själv hade bett om det. Vi bestämde oss för att låta data och människors beteende avgöra svaret. Detta fokus på förebyggande och proaktiva åtgärder snarare än behandling när problemen väl har uppstått är källan till Howdys födelse och det som skiljer oss från våra konkurrenter.

Detta har gjort det möjligt för oss att hjälpa till att hantera potentiella problem innan de uppstår, bygga hälsosamma arbetsplatskulturer och minska sjukdagar runt om i världen.

Rasmus Hartung

CEO

Vetenskapen visar att tidiga insatser har en effekt, så jag är glad att vi inte bara avbryter det klassiska sättet att tänka, utan vi gör det också på ett kostnadseffektivt sätt till förmån för ett bättre liv för de inblandade.

Gunnar Brabrand

Försäljningschef

Människor agerar inte på tidiga tecken på minskat välbefinnande, det är ett faktum! Jag är stolt över att vi med Howdy lyckats skapa den individuella och organisatoriska medvetenhet som ger plats för små förändringar innan det går fel.

Mads Dørup

CTO

Det är spännande att kunna använda teknik för att koppla samman behövande med duktiga psykologer

Tillsammans är vi starkare

Partnerskaber

Ett gediget och proaktivt engagemang med partners är avgörande för att uppnå effektiva och hållbara resultat. Vi är stolta över att ha partnerskap med tre olika organisationer, alla med ett gemensamt mål att säkerställa ett gott välbefinnande i företag runt om i världen.

Health Tech Hub arbetar med de allra bästa startups inom hälsoteknik från hela världen som har ambitioner att skala till de nordiska marknaderna och världen över, och vi är stolta över att ha ett partnerskap med dem.

Howdy är partner på Kompasbank Navigator, en digital B2B-marknadsplats som hjälper företag att hitta digitala lösningar.

Millennial Mental Wellbeing (MMW) & Howdy tar itu med världens mest akuta problem och går samman för att påskynda införandet av mental hälsa på arbetsplatser. Samarbetet syftar till att öka kvarhållandet av unga yrkesverksamma och minska stressledigheten på arbetsplatserna.

DI är Danmarks största företags- och arbetsgivarorganisation.

DI representerar ett antal branschgemenskaper där medlemmar från samma bransch kan dela kunskap, erfarenhet och visioner för framtiden.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA EN DEL AV HOWDY?

Bli en del av oss