Se vem som är bakom kulisserna

Om oss

Vår historia

Howdy ApS started in 2014 – we had a mission, we wanted to break the growing stress curve in the Danish labor market through prevention. We wanted to move past the outdated wellbeing and workplace assessments (APV), which through lengthy biannual questionnaires would be conducted every two years and would not give businesses the opportunity to spot or intervene before sick leaves becomes a reality. What we wanted to do, was to ask relevant/validated question with a high frequency, and regularly provide feedback back to the company – on which they could act upon.

I vår efterforskning upptäckte vi WHO-5 - en validerad frågeram som identifierar välbefinnande och trivsel. Modellen har utvecklats av en dansk professor och presenterades för första gången år 1998. Modellen byggde vi in i en app, anslöt arbets- och organisationspsykologer från Psykologiguiden och dess beredskapsteam, som i sin tur kontaktade de individer som antingen påvisade en låg eller fallande trivsel i trivselmätningarna. Vi kunde efter en tid se att många av individerna väntade alldeles för länge med att försöka hantera sin situation, så vi beslutade därav att beredskapsteamet skulle aktiveras proaktivt - d.v.s. att kontakta individerna utan att de själva bett om att bli kontaktade. Därmed fick data och individernas handlingssätt bestämma reaktionen.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA EN DEL AV HOWDY?

Bli en del av oss

HOWDY SKULLE INTE VARA DENSAMME UTAN ER

Vilka är vi?

Rasmus Hartung

Rasmus Hartung

CEO
Gunnar Brabrand

Gunnar Brabrand

Sales Director
Mads Dørup

Mads Dørup

CTO
Peter Richter

Peter Richter

Chief Psychologist
Alberte Skov Hedman

Alberte Hedman

Psychologist
Charlotte Ljunggren

Charlotte Ljunggren

Psychologist
Karen Sophie Lerhard

Karen Sophie Lerhard

Account Executive
Nethe Øllgaard Kling

Nethe Øllgaard

Account Director
Henrik Laursen

Henrik Laursen

Digital Marketing Specialist
Morten Flyvholm Iversen

Morten Iversen

Customer Success Manager
Amélia Steunou

Amélia Steunou

UX/UI Designer
Matej Kopcik

Matej Kopcik

Developer
Radoslav Hečko

Radoslav Hečko

Developer
Samuel Asványi

Samuel Asványi

Developer
Christian Mark Sørensen

Christian Sørensen

Administration
Jozef van Leeuwen

Jozef van Leeuwen

Administration
Board Member

Carsten Dilling

Board Member
Chairman of The Board

Jens Munch-Hansen

Chairman of The Board

Vill du veta mer?