Se vem som är bakom kulisserna

Om oss

Vår historia

Howdy ApS startede i 2014 med en mission om at knække den voksende stresskurve på det danske arbejdsmarked gennem forebyggelse. Vi ville gøre op med de forældede trivsels- og arbejdspladsvurderinger (APV), der med mange, trivielle spørgsmål bliver gennemført hvert andet år og ikke giver virksomhederne nogen mulighed for at spotte eller gribe ind før sygemeldingerne er en realitet. Vi ville derfor stille få relevante/validerede spørgsmål i en app med en høj frekvens og løbende rapportere tilbage til virksomheden, som de kunne handle på.

I vår efterforskning upptäckte vi WHO-5 - en validerad frågeram som identifierar välbefinnande och trivsel. Modellen har utvecklats av en dansk professor och presenterades för första gången år 1998. Modellen byggde vi in i en app, anslöt arbets- och organisationspsykologer från Psykologiguiden och dess beredskapsteam, som i sin tur kontaktade de individer som antingen påvisade en låg eller fallande trivsel i trivselmätningarna. Vi kunde efter en tid se att många av individerna väntade alldeles för länge med att försöka hantera sin situation, så vi beslutade därav att beredskapsteamet skulle aktiveras proaktivt - d.v.s. att kontakta individerna utan att de själva bett om att bli kontaktade. Därmed fick data och individernas handlingssätt bestämma reaktionen.

Rasmus Hartung

CEO

Vetenskapen visar att tidiga insatser har en effekt, så jag är glad att vi inte bara avbryter det klassiska sättet att tänka, utan vi gör det också på ett kostnadseffektivt sätt till förmån för ett bättre liv för de inblandade.

Gunnar Brabrand

Försäljningschef

Människor agerar inte på tidiga tecken på minskat välbefinnande, det är ett faktum! Jag är stolt över att vi med Howdy lyckats skapa den individuella och organisatoriska medvetenhet som ger plats för små förändringar innan det går fel.

Mads Dørup

CTO

Det är spännande att kunna använda teknik för att koppla samman behövande med duktiga psykologer

Peter Richter

Chefspsykolog

Det är en stor tillfredsställelse att blanda det bästa av IT med psykologi och kunna hjälpa tusentals människor varje dag för bättre välbefinnande

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA EN DEL AV HOWDY?

Bli en del av oss