Body

Øget fleksibilitet i Howdy Body

Vi øger fleksibiliteten af Howdy Body beredskabet. Vi gør nu samtalerne med vores fysioterapeuter langt mere valgfrie og tilgængelige, selv ved registrering af mild eller moderat smerte.

I Howdy Body er det nu muligt selv at tilvælge en samtale med vores fysioterapeutiske beredskab, når der registreres en lav til middel smerte. På den måde øger vi fleksibiliteten, valgfriheden og tilgængeligheden af vores Howdy Body beredskab. Med dette initiativ tror vi på at den enkelte i højere grad vil opleve, at få den rette hjælp, når de har brug for det. Denne artikel, og de forandringer der er beskrevet her, er udelukkende relevante for de af vores kunder, der har tilkøbt Howdy Body, som en del af deres Howdy løsning. Vores Howdy Body kunder har givet os feedback, og vi udvikler nu Howdy Body, da vi sammen med vores kunder tror på det giver en bedre oplevelse for alle.

Med den nye model bliver den enkelte bruger tilbudt et opkald fra vores fysioterapeutiske beredskab, allerede ved en mild smerteregistrering. Her vil det være et simpelt tilbud, som brugeren selv accepterer eller afviser. I tilfælde, hvor der registreres en meget høj smertegrad, ringer vi stadig proaktivt og uden at tøve. Dette er en forbedring i forhold til tidligere, hvor alle Howdy Body opkald har været proaktive, dvs. uden brugeren fik et valg, og så var først muligt ved en smerteregistrering over moderat.

Formålet med denne ændring er, at den enkelte bruger vil opleve en større grad af valgfrihed i forbindelse med samtalerne. Dette medfører at samtalerne i højere grad bliver på et tidspunkt, der er meningsfyldt og relevant for brugeren. Det synes vi giver god mening i forhold til værdifuld forebyggelse.

Hvad er formålet med samtalen?

I Howdy har vi et fokus på forebyggende samtaler. Dette nye tiltag understøtter netop dette. Vi vil gerne snakke med den enkelte, før der registreres stærke smerter. Vi vil gerne i dialog, mens den rette sparring, og en relativt lille indsats, kan hjælpe individet tilbage på sporet. Forebyggelse af mistrivsel er ren win-win for alle parter, både for individet, familien, arbejdsgiveren og samfundet som helhed. Når den refleksion den enkelte bruger får i forbindelse med besvarelsen, kombineres med relevante beredskabssamtaler, kan Howdy Body give en øget bevidsthed af brugerens fysiske tilstand. Den øgede bevidsthed, gør den enkelte bruger i stand til at handle tidligere, og bevare et godt fysisk helbred.

Hvad sker der, når brugeren takker ja til en samtale?

Takker den enkelte ja til en samtale, vil denne blive ringet op inden for to hverdage, og kan naturligvis altid sige i telefonen, hvis tidspunktet passer dårligt, hvorefter der kan aftales et andet tidspunkt. Vores beredskab til Howdy Body består af professionelle fysioterapeuter, som tager en rådgivende samtale med den enkelte bruger, hvor de spørger ind til den konkrete situation. Sammen lægges der en plan for hvad individet selv kan gøre, og om det er nødvendigt at få yderligere hjælp.

Hvornår ringer Howdy proaktivt?

Hvis brugeren registrerer en høj grad af smerte, vil der komme en besked i appen om, at vi ringer til brugeren. Vores udgangspunkt er, at vi vurderer brugeren vil have gavn af en samtale, hvis denne har så høj en grad af smerte. Vores løfte er, at vi rækker proaktivt ud til dem, der har en lav trivsel, og det står vi ved. Efter en besvarelse, der udløser et proaktivt opkald, vil brugeren som noget nyt få mulighed for at skrive en note, hvor denne kan uddybe sine smerter, og eventuelt beskrive årsag, sammenhæng, eller andet relevant for fysioterapeuten. Som beskrevet ovenfor, vil fysioterapeuten spørge ind, og have fokus på at skabe en handlingsplan med udgangspunkt i den enkeltes situation. Ønsker den enkelte ikke at blive ringet op, vil det være muligt at notere det i noten, eller blot afvise fysioterapeuten, idet denne ringer op.

Har du nogle spørgsmål til den nye model, er du altid velkommen til at kontakte os via Howdy Supporten.