EU

Ny EU-plan: Mental sundhed skal sidestilles med fysisk sundhed

EU-Kommissionen vil sidestille mental sundhed med fysisk sundhed i en ny plan præsenteret i Bruxelles d. 7. juni. I planen opfordres EU-lande til at forbedre deres evne til at identificere psykiske problemer tidligt, både hos arbejdsstyrken og blandt børn og unge. Omkring en sjettedel af EU's borgere lider af psykiske lidelser, og de samlede omkostninger ved dette anslås til cirka 4500 milliarder kroner årligt.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen understregede ved præsentationen af planen i Bruxelles, at mental sundhed er lige så afgørende for vores trivsel som fysisk sundhed:

"Mental sundhed er lige så vigtig for vores velbefindende som fysisk sundhed. Vi ønsker at sikre, at hjælpen er tilgængelig og overkommelig at betale for alle, der har brug for det" , sagde von der Leyen.

Situationen har været alvorlig længe - allerede før covid-19. Kommissionen vurderer, at en sjettedel af EU's borgere lider af psykiske problemer, hvilket svarer til cirka 84 millioner mennesker. Dette tal er sandsynligvis steget efter pandemien, og det lægger yderligere pres på EU-landenes økonomi. Udgifterne til psykologhjælp, lavere produktivitet og støtte til stressramte koster EU-landene op til 4500 milliarder kroner årligt. Ifølge EU-kommissæren for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, er stress almindeligt på arbejdspladserne i EU og bidrager til omkring halvdelen af alle tabte arbejdsdage.

Dansk Industri (DI) håber, at denne plan vil bidrage til at løfte prioriteringen af mental sundhed. Underdirektør for DI Life Science, Peder Søgaard-Pedersen, påpeger, at depression er den mest almindelige nye sygdom i Danmark og resulterer i over tre millioner ekstra sygedage om året. Han håber at EU-planen, sammen med den danske 10-års plan for psykiatri, vil styrke forebyggelsen og sikre tilgængelig behandling.

Rasmus Hartung, CEO i Howdy, ser også positivt på den nye plan, og mener at der alt for længe har været fokuseret på behandling fremfor forebyggelse:

”Det er positivt at der nu også på EU-niveau er kommet fokus på vigtigheden af mental sundhed. Hvis man vil forebygge, er vi nødt til at gøre op med det paradigme, at vi kun rækker ud til dem der er blevet syge.”

EU-kommissionen planlægger at investere omkring ni milliarder kroner som hjælp til medlemslandenes arbejde med mental sundhed. Pengene skal bruges på 20 initiativer, der primært fokuserer på hurtig forebyggelse, adgang til kvalitetsbehandling, og en glidende overgang tilbage til hverdagen efter behandling. Planen inkluderer også et særligt fokus på børn, der er flygtet fra Ukraine.