LinkedIn image
Hotel Atlantic

Hotel-direktør: Nu måler vi de ansattes humør

Mangel på ledige hænder i hotel- og oplevelses-industrien får nu Atlantic hoteller og KulturCenter Skive til at måle de ansattes trivsel for at sikre et bedre arbejdsmiljø. Det er nødvendigt, mener hoteldirektør med 40 års erfaring i branchen, Tony Bak: “Hvis vi bliver vi med at lede, som vi har gjort de sidste 20-30 år, så taber vi på det"

Hoteller og restauranter er så ramt af manglen på hænder, at branchen taber penge. Seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det i netop den branche fra juni sidste år og frem til november var allersværest at finde nye medarbejdere i Danmark: Over halvdelen af stillingerne blev ikke besat.

Netop hotel, restaurations- og oplevelsesindustrien har med sine mange sæsonarbejdere og spidstbelastede perioder ry for at være en hård branche at arbejde i med et arbejdsmiljø, der ofte går ud over medarbejdernes trivsel.

Gammeldags branche

Derfor er der behov for nytænkning, mener Tony Bak, der som administrerende hoteldirektør styrer tre hoteller i Atlantic-gruppen i Aarhus, Kolding og Billund og selv har fundet nye veje i sit forsøg på at skabe et bedre arbejdsmiljø og fastholde de ansatte:

“Der er mange i hotelbranchen, som er rigtig gammeldags og stadig tænker i ældgamle baner, hvor man bare skifter folk ud, hvis det ikke fungerer. Det duer ikke i dag. Man mister kompetencer hver gang,” udtaler Tony Bak.

Nye generationer på arbejdet

Direktøren på Atlantic-hotellerne har derfor indført et tilbud om en anonym trivselsmåling til medarbejderne fra virksomheden Howdy, som hver 14. dag via en app nudger Atlantics medarbejdere til at svare på spørgsmål om eksempelvis deres humør og søvn:

“Vi har mange yngre ansatte også, som kun er her i en kortere periode i livet. Og de unge kræver noget andet i dag,” fortæller Tony Bak fra Atlantic, der ser Howdys beredskab som et initiativ, der relativt billigt signalerer til medarbejderne, at man er villig til at lytte til dem også:

“Den generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu er vant til at blive inkluderet og taget med på råd i alt, så hvis jeg kører videre i det gamle spor, så taber jeg,” forklarer Tony Bak, der som hotel-kaptajn gennem 40 år - med erfaring fra både direktørstillingen på Hotel D’Angleterre og Radisson SAS - ved, at branchen generelt døjer med et højt sygefravær, fordi arbejde i køkkener og receptioner og med rengøring er hårdt. Og derfor er der ingen vej uden om en kulturændring:

“Hvis vi bliver vi med at lede, som vi har gjort de sidste 20-30 år, så kommer vi til at tabe på den høje udskiftning på personalefronten,” udtaler Tony Bak, der mener, at branchens arbejdskultur trænger til en makeover:

“Hele branchen har brug for en ransagning med henblik på at ændre arbejdskulturen.”

Glade ansatte - glade kunder

Knud Bjerre, der leder det 22.500 m2 store KulturCenter Skive med biograf, vandland og håndboldhaller, koncertsale og kursus- og konferencefaciliteter er ligesom Tony Bak også begyndt at tilbyde sine ansatte trivselsmålinger:

“Vi har over 500.000 gæster om året, så vi bliver nødt til at sikre et godt arbejdsmiljø. Hvis medarbejderne ikke er tilfredse, så får kunderne ikke den gode betjening og service, som de forventer og har krav på,” udtaler Knud Bjerre, der ser mange af sine kolleger i kulturbranchen slås med dårlig trivsel:

“Vi er i en tid, hvor vi skal arbejde med at fastholde vores dygtige medarbejdere, og lønnen er ikke afgørende. Det er lige så vigtigt i dag, at man som leder kerer sig som de ansatte, praktiserer åbenhed og lytter til dem,” fortæller Knud Bjerre.

Anonymitet

Derfor har direktøren for KulturCenter Skive også været glad for løsningen med et eksternt trivselsberedskab, fordi det giver medarbejderne mulighed for at få hjælp anonymt:

“Der kan være emner, hvor man som medarbejder gerne vil tale med en anonym person. Howdy giver rådgivning til at tackle de udfordringer medarbejderen måtte have - både fysisk og psykisk. Det er vigtigt, at medarbejderen på den måde får en anonym ekstern sparring, hvor jeg som leder ikke lytter med,” forklarer Knud Bjerre.

Direktøren fra Skive har da også ifølge eget udsagn fået en del positive tilbagemeldinger fra ansatte, der har været glad for de råd, de har modtaget fra Howdys eksperter, der ringer medarbejdere op og tilbyder hjælp, hvis deres app-drevne svar på medarbejdernes trivselsmålinger viser faldende trivsel.

HORESTA: Stort fokus på arbejdsmiljø

Og hotel-direktør Tony Bak og kulturcenter-direktør Knud Bjerres fokus på arbejdsmiljø skriver sig ind i en ny tendens for hele branchen fortæller direktør for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets brancheforening HORESTA, Pia E. Voss:

"Vi har lige lavet en ny medlemsundersøgelse, hvor vi har spurgt til, hvor meget fokus, der er på medarbejdertrivsel hos de respektive virksomheder. Her svarer næsten 75 %, at deres virksomheder i høj eller nogen grad er optaget af psykisk trivsel," fortæller den administrerende direktør i HORESTA, Pia E. Voss:

"Vi har lavet et værktøj til benchmarking af det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne, og den ordning har allerede knap 70 virksomheder valgt at betale for. Vi har også for nyligholdt en konference udelukkende om arbejdsmiljø, hvor over 100 virksomheder deltog."

Og HORESTAs direktør Pia E. Voss deler hoteldirektør Tony Baks analyse af behovet for nytænkning med henvisning til de unge:

"De unge stiller nye krav til arbejdsmarkedet og omgangstonen, og de er meget mere opmærksomme på, hvordan de har det i deres arbejdssituation."

Læs hele pressemeddelelsen

Andre artikler inden for denne kategori