alexis-brown-omeaHbEFlN4-unsplash[7610]

Nyt samarbejde skal højne trivslen blandt studerende på videregående uddannelser

Med et nyt digitalt værktøj, der inkluderer et proaktivt beredskab, kan SRG og Howdy hjælpe uddannelsesinstitutioner med at følge de studerendes trivsel, og både hjælpe og støtte de studerende der trives til bedre performance, samt mindske alvorlig mistrivsel eller unødigt studiefrafald.

De studerende på videregående uddannelser har lidt under nedlukningen. Og nu, hvor hverdagen så småt er begyndt at indfinde sig igen, er det svært at forudsige, hvordan de vil reagere på genåbningen.

Vil de studerende vende ubesværet tilbage og lykkes med at genetablere vigtige studiefællesskaber? Eller vil vi se en stigning i mistrivsel og unødige frafald, fordi de studerende har svært ved at finde tilbage til studielivet, som det var før COVID-19?

Flere uddannelsesinstitutioner oplever måske ikke at deres studerende er på vej i mistrivsel. Men selv om de studerende trives, vil de ofte opleve et stort pres op til eksamener etc. og her kan et særligt beredskab hjælpe den enkelte til bedre performance og mindre stress.

Derfor har SRG og Howdy indgået et samarbejde, som giver uddannelsesinstitutionerne mulighed for at følge de studerendes trivsel, og dermed få en chance for at gribe ind, før det er for sent. På baggrund af et videnskabeligt pilotstudie er det blevet påvist at Howdy får personer tilbage fra mistrivsel seks gange hurtigere end traditionelle interventioner.

”Der er mange studerende, som har behov for hjælp, men som ikke selv opsøger den. Det har vi tydeligt kunne se under nedlukningen, hvor den øgede mistrivsel ikke har fået flere studerende til at søge hjælp. Derfor er det afgørende, at vi nu får den her platform, hvor vi kan række ud til de studerende.” fortæller Thomas Braun, direktør i Studenterrådgivningen. says Thomas Braun, director of Student Counseling.

SRG har modtaget ekstraordinære midler til det særlige beredskab via genstartspakken, og det giver interesserede uddannelsesinstitutioner mulighed for at anvende Howdy-løsningen i tre måneder uden betaling. Der er plads til 100.000 studerende efter “først til mølle-princippet”.

“Howdy har siden 2014 været anvendt af private og offentlige virksomheder på tværs af brancher. I brugerundersøgelser blandt vores kunder har vi fået tilbagemeldinger om signifikante reduktioner i antal langtidssygemeldinger, samt mere dialog og refleksion blandt de ansatte. Vi glæder os til at overføre erfaringerne fra arbejdsmarkedet til studiemiljøet, og hjælpe de studerende til at fokusere på deres trivsel og uddannelsesinstitutionerne til at få øget indsigt.” siger Rasmus Hartung, direktør i Howdy.

Forberedelserne er allerede godt i gang, og uddannelsesinstitutioner vil fra 1. oktober, via helt anonym trivselsdata, kunne følge med i deres studerendes trivsel.

Læs mere her