COLOURBOX20933127[944]

Howdy skal hjælpe Rudersdal Kommune med at sænke sygefraværet.

I Rudersdal Kommune er der kommet skærpet fokus på medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø, da de har indgået et samarbejde med Howdy. Det drejer sig om tre centre indenfor Social og Sundhed, som er trådt ind i løsningen, og da det er store organisatoriske enheder, har de valgt at teste Howdy’s trivselsapp som pilottesting-projekt blandt 300 ledere og medarbejdere spredt ud over de tre centre. Centerchef for Center for Sociale Indsatser, Lene L. Petersen, er meget positiv omkring samarbejdet med Howdy, da hun ser muligheder for mere åbenhed, refleksion og dialog blandt ledere og ansatte:

”Vi havde et møde forleden med repræsentanter på tværs af hele organisationen, og der var stor interesse og nysgerrighed omkring vores nye samarbejde med Howdy - også blandt kollegaer der ikke indgår i projektet, men følger det på sidelinjen. Alle er meget spændte på de målinger/refleksioner som de løbende besvarelser giver anledning til. Der er en tro på, at det er have en let tilgængelig app-baseret løsning lige ved hånden, resulterer i at man faktisk giver sig tid til at fokusere på sin trivsel.”

Lidt over 60 % af medarbejderne i projektet har allerede efter første måned aktiveret deres profil og er gået i gang med at benytte Howdy-appen. Langt størstedelen (95%) besvarer løbende trivselsspørgsmål, og får dermed feedback på deres trivsel, samt adgang til professionel rådgivning, hvis behovet skulle opstå.

Vi har fået en meget positiv tilbagemelding fra vores medarbejdere. De synes det er meningsfuldt, og vi kan også se at flere har taget imod tilbud om opkald fra både fysioterapeuter og erhvervspsykologer. Der har været en vis imponerethed over den hurtige reaktion der har været fra Howdy, på de indtastninger medarbejderne har lavet på app’en.”

I organisationen er der normalt trivselsmålinger hvert andet år. Men det har ikke været et redskab, der har kunne give organisationen et retvisende billede omkring trivslen blandt de ansatte og hjælpe organisationen med at sætte ind de rette steder:

Det bliver meget overordnet og generelt, og er ikke et særligt brugbart værktøj for den enkelte daglige leder. Når medarbejderne efterfølgende har skulle forholde sig til det, har det ikke været retvisende for deres trivsel, men nærmere et øjebliksbillede. Det er tanken med Howdy at vi hurtigere kan få justeret, hvis vi opdager nedadgående trivselskurver, og det er her at Howdy skal vise sit værd.”

Sexisme og krænkelser på arbejdspladsen

En anden relevant problemstilling i virksomheder, og helt generelt i samfundet, er debatten omkring sexisme og krænkelser på arbejdspladsen. Også i Rudersdal kommune ser de med alvor på problemet, og Lene ser samarbejdet med Howdy som en måde til at få mere åbenhed om emnet, samt feedback fra den enkelte medarbejder omkring grænseoverskridende adfærd og den generelle jargon i organisationen. 

Vi har for nyligt sagt ja til de spørgsmål som Howdy har lanceret omkring sexisme og krænkelser, hvilket nu giver os mulighed for at spørge de 300 involverede i samarbejdet en gang i kvartalet om den generelle tone på arbejdspladsen og om de i løbet af de sidste måneder har følt sig krænket. Spørgsmålene er meget fint formuleret. Der bliver blandt andet spurgt til jargonen på arbejdspladsen og det er en rigtig fin måde at spørge ind til kulturen. Hos os har mange af enhederne primært kvindelige ansatte, så der kan mændene være i undertal, og der er det spændende at høre om deres erfaringer med den generelle omgangstone.”

Trivsel under en pandemi

Covid-19 har sat sine trivselsspor i mange virksomheder, og også i Rudersdal kommune har man kunne mærke pandemien påvirke trivslen de sidste mange måneder. Det slider specielt på medarbejdere, der arbejder ude i felten iblandt de mest sårbare, hvor værnemidler og påpasselig adfærd er en stor del af hverdagen.

Der er mange, der er ved at være rigtig corona-trætte. For de hjemsendte medarbejdere har det fungeret at arbejde hjemme i en periode, men over tid har man manglet det kollegiale samvær og den lette adgang til sparring. 90 % af de medarbejdere, der er med på Howdy-ordningen arbejder ude iblandt borgere. De har oplevet at være meget trætte og slidte. Det er mega alvorligt at arbejde iblandt dem, der er i den meget sårbare gruppe i forhold til corona. Medarbejderne holder dog gejsten oppe og er stolte over, at de i vid udstrækning har formået at holde coronaen for døren og undgået smitteudbrud.”

Organisationen har tidligere erfaret at der er stor forskel på hvordan trivslen ser ud i de tre forskellige enheder, og der skal Howdy-projektet bringe indsigt og viden til ledelsesgruppen om hvor og hvordan der kan sættes ind ved de lavest hængende trivselskurver.

Vi har kunne se, at det har betydning for trivslen i de afdelinger med meget skiftende arbejdstider. Det er ofte mere slidsomt at arbejde på døgntilbud, hvor medarbejdere har skiftende arbejdstider i hverdage og weekender, hvor trivslen ofte kan være lavere end hos de afdelinger med mere almindelige 9-17 arbejdstider. Men også her er vi spændt på at se resultaterne af Howdy-besvarelserne, og hvordan projektet kan hjælpe os med at sætte ind de rigtige steder.”

Sygefraværet skal ned med en halv procent

Den store test for Rudersdal er om de lykkedes med den forebyggelsesindsats, der nu er sat ind:

"Det er en ambition at vi skal kunne forebygge nedslidning, mistrivsel og landtidssygemeldinger blandt vores ansatte, og vi forventer, at dette trivselsværktøj kan hjælpe os med at opdage og handle i tide. Vi har et mål om at reducere sygefraværet i organisationen med en halv procent og det skal Howdy hjælpe os med.".”

Lene L. Petersen

Centerchef - Center for Sociale Indsatser

Rudersdal Kommune

Interesseret i at høre hvordan Howdy kan reducere sygefraværet og forbedre trivslen blandt ledere og medarbejdere?