Even better insight with Howdy Feedback

Siden april 2019 har Howdy brugerne kunnet give en individuel kommentar til deres arbejdsgiver som et supplement til den løbende trivselsmonitorering.

Kommentarerne er fortsat anonyme og fremgår af den månedlige afdelingsrapport til lederen.

Vores kunder har taget positivt imod denne gratis mulighed, som tilfører yderligere værdi til trivselsrapporterne, hvor de statistiske data suppleres med konkrete kommentarer fra medarbejderne. Det gør det nemmere for lederen at starte dialogen i teamet og igangsætte eventuelle forandringer.

Vi er begejstrede over at se brugernes anvendelse af kommentarfeltet for at give deres arbejdsgivere feedback, de kan reagere konstruktivt på.

Her er nogle anonyme eksempler:

“Tydelig strategi fra ledelsen vil være en hjælp”

“Jeg synes det er rigtig rart at være i ”afdeling X”. Jeg føler, at jeg er landet på den helt rigtige hylde. Jeg står glad op hver dag, jeg skal på arbejde. Jeg føler, jeg har et godt samarbejde med de fleste af mine kollegaer. Jeg føler også, at jeg kan komme til dig som leder med, hvad end jeg måtte have på hjertet, og det betyder enormt meget for mig, at jeg er tryg ved min leder. Jeg synes du er en omsorgsfuld leder, som jeg mener at man ikke kan læse sig til, det er noget du har. Vær stolt af det, det er der ikke mange der har.”

“Har haft en hård tid, men føler jeg er blevet hørt. Derudover afspejler de sidste 14 dages bedring også af 11 dages ferie :-)”

“Der er mange opgaver, der ikke bliver løst, og når jeg gør opmærksom på det, ender de hos mig selv. Jeg er frustreret og er ved at komme frem til, at det nok er bedst ikke at sige, at der er noget, der ikke løses, da det kun skaber flere opgaver til mig.”

Det er vigtigt at handle

Vi ønsker med de nye muligheder, at lederen får konkret indsigt i dagligdagen og mulige udfordringer, der kan bringes op som emne på f.eks. afdelingsmøderne.

”Hvad end det er positivt eller negativ feedback bør du som leder værdsætte denne viden. Det ”værste” en leder kan gøre er ikke at gøre noget”, og derfor bør du altid berøre emnerne i en åben og konstruktiv dialog”, siger erhvervspsykolog Michael Mossing.

Hertil fortsætter han: ”Når man beder medarbejdere fortælle om, hvorvidt de trives, eller hvordan de oplever deres arbejdsplads, så følger forventningen om, at ledelsen handler på den information, de får, med. Hvis ledelsen ikke handler eller agerer på den information, så står ledelsen et lidt ringere sted end før de spurgte medarbejderne om deres trivsel og holdninger til arbejdspladsen”.

Fritekst spørgsmålet er en del af Howdy’s nye feedback modul, hvor I selv kan tilføje for jer relevante spørgsmål eller bruge vores skabeloner fx eNPS, lederevaluering, Social kapital, mini APV.

Læs mere om Howdy Feedback

Fakta:

Howdy spørger hver 14. dag medarbejderne om, hvordan de trives (mål på søvn, humør, energi, afslapning og motivation). Medarbejdere med lav eller faldende trivsel tilbydes en samtale med en erhvervspsykolog.

Arbejdsgiver modtager en anonymiseret rapport, der viser trivslen i de enkelte afdelinger. Rapporten indeholder dels trivselstal og de individuelle kommentarer, som medarbejderne har givet.