The Danish Swimming Federation has joined Howdy

Et af vores seneste samarbejder er med Dansk Svømmeunion – et samarbejde vi i Howdy er ekstrem stolte af og nysgerrige på. Her fortæller Lars Green Bach, sportschef i Dansk Svømmeunion, hvorfor de har valgt at bruge Howdy, og hvordan han tænker, Howdy vil gavne deres svømmere.

Hvordan opstod interessen for Howdy?

På en besøg hos svømmeunionen i England, fik Dansk svømmeunion øjnene op for, at man kan bruge et trivselsværktøj til at følge hverdagen hos svømmerne og få indsigt i deres trivsel.

Dansk Svømmeunions værdier bygger på at trivsel og præstation hænger sammen – ”hvis man ikke trives i sin hverdag, så kan man ikke konkurrere med resten af verden”. Derfor var det naturligt at lave research på trivselsværktøjer.

”Vi søgte et redskab til at hjælpe og skabe mere viden om svømmernes trivsel, end det vi i forvejen får via dialog. En viden Dansk svømmeunion bl.a. vil bruge til at forbedre og udvikle de rammer og strukturer, der påvirker svømmernes trivsel”.

Hvorfor lige Howdy?

”Howdy bygger på WHO definitioner og er enkelt. Det var vigtigt for os, at svømmerne ville svare, når tid var, at det ikke var kompliceret.” Dansk svømmeunion valgte også Howdy på grund af det proaktive beredskab. ”Det er en god støtte at give svømmerne mulighed for at få hjælp, når behovet er der”

Hvad sker der, når vi sætter tal på trivsel?

”Objektive mål er en stor integreret del af svømmesporten, og derfor taler Howdy ind i det sprog svømmerne allerede kender, hvor meget af deres hverdag er monitoreret. Dermed er det en let måde at tage snakken om trivsel på, fordi vi med Howdy, taler ind i et sprog man kender.”

Dansk svømmeunion har ambitioner om at tilbyde Howdy til flere svømmere.

Howdy er proaktiv handling – det tror vi på!

Lars ser potentialet i at handle proaktivt og sætte tidligt ind. Howdy tager afsæt i en positiv psykologisk referenceramme med udgangspunkt i at se på det der fungerer – når det fungerer, og se på hvordan vi kan bruge vores styrker til at forbedre det gode.

”Howdy sender løbende påmindelser ud. Det gør, at trivsel ikke kun bliver noget man drøfter, når der er problemer, men også noget man drøfter i dagligdagen. Ligesom jeg skal forbedre mit startspring for at blive bedre til på min 100 meter, så er trivsel også noget, jeg gerne vil holde fokus på for at blive bedre”

Tidligere har dansk svømmeunion savnet en proaktiv indsats for svømmerne. Lars fortæller:

”Vi har tidligere oplevet svømmere, der pludseligt lagde badetøjet på hylden, fordi der havde været udfordringer i længere periode. Udfordringer vi, på trods af at vi besøger og taler med svømmerne, ikke har haft indsigt i. Det er ærgerligt. Hvis vi kan komme ind på et tidligere tidspunkt og hjælpe dem til at finde løsninger, så får de formentligt et bedre forløb, uanset om det resulterer i et farvel til svømmesporten eller en fortsættelse af svømmekarrieren..”

Hvad skal der til for at lykkedes?

Dansk svømmeunion har Howdy til at hjælpe med implementeringen. Her deltager trænere, som i det daglige er tæt med svømmerne. ”Det er vigtigt at trænerne også svarer” siger Lars.” Trænernes trivsel er vigtig for at de kan hjælpe svømmerne ad den vej.” Dansk Svømmeunion vil sikre, at trænerne aktivt bruger Howdy, spørger svømmerne hvor de ligger – så Howdy sproget får lov at leve som en integreret del af jargongen i svømmehallerne til hverdag.

Howdy er ny i sportsverden

For os i Howdy er det spændende at se Howdy i en ny kontekst. Marie Hjalmarsson der varetager Svømmeunionens beredskab er psykolog og sportscoach. Hun kan spille en neutral rolle, når hun hjælper svømmerne. Det ser Lars som en stor støtte: ”Vi synes at beredskabet er interessant, fordi svømmerne her kan skabe en alliance fri fra de magtrelationer, der vil være mellem svømmere, trænere, sportsledere osv.”

”Der er mange miljøer der kan lære af hinanden – i idrætten kan vi lære meget af erhvervslivet og omvendt – det er givtigt at dele erfaringer på tværs, der hvor det giver mening og har relevans” slutter Lars.

”Vi ser Howdy som en brik i det puslespil der skal lægges for at svømmerne når deres drømme og ambitioner med deres sport”