LinkedIn image
Grundsten for en reel dialog

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed og trivsel

Psykologisk tryghed kan siges at være en grundsten for at vi kan skabe en god trivselsdialog. En trivselsdialog hvor vi føler os trygge, hvor der er plads til forskellighed, og det opleves trygt at fortælle hvordan man har det.

Når vi taler om vores trivsel bliver det lettere at skabe rammer hvor vi hjælper og støtter hinanden.

Deler du trygt dine ideer, tanker og spørgsmål med dit team? Fortæller du når du har lavet en fejl?

Forskning viser, at teams der performer bedst er kendetegnet ved at det opleves trygt og sikkert at stille hinanden spørgsmål, italesætte egne og andres fejl og dele bekymringer med hinanden. Med andre ord er det teams med en høj grad af psykologisk tryghed der performer bedst.

Er dit team psykologisk trygt?

Her er nogle spørgsmål du kan bruge til at undersøge graden af psykologisk tryghed i dit team. Jo mere af nedenstående adfærd, jo mere tegn på psykologisk tryghed.

  • Stilles der spørgsmål under møder?
  • Er det naturligt at tage ansvar for sine egne fejl?
  • Bliver svære samtaler taget op?
  • Får alle lov til at tale, eller er der én person som dominerer diskussionerne?
  • Gives og efterspørges feedback?
  • Vover medarbejdere sig uden for egne jobbeskrivelser?
  • Beder I hinanden om hjælp?
  • Er der uoverensstemmelser eller forskellige synspunkter? (det skal der gerne være...).
  • Kender I hinanden personligt?
Kan du svare ja i høj grad til alle ovenstående punkter tyder det på, at I har en høj grad af psykologisk tryghed i teamet.

Vidste du...

At de teams som performer bedst er de teams som laver flest fejl?

Det var den finding som startede forskeren Amy Edmondsens interesse for psykologisk tryghed. Hun undersøgte performance, og fandt frem til, at de teams der lavede flest fejl, var dem der performende bedst – omvendt af hvad man skulle tro?

Forklaringen ligger i psykologisk tryghed – som handler om, at vi trygt kan dele ideer, tanker og fejl med kollegaer. Vi føler os trygge når vi kan tale højt om egne og andres sårbarheder. Når vi kan tale højt om vores fejl uden at frygte teamets reaktioner, så har vi, måske, flere ”fejl” på papiret – men vi er også i stand til at lære af vores fejl og performer bedre.

Samtidigt skabes et grundlag for en god trivsels dialog, fordi vi som medarbejder / leder ikke frygter teamets reaktioner når vi deler en sårbarhed.

Vi kan gå så vidt som at sige hvis ikke vi fejler, så udvikler vi os heller ikke – så lad os skabe rammer hvor det bliver trygt at tale om og lære af fejl.

Hvordan øger du den psykologiske tryghed?

1.
Vis vejen

Som leder er et af dine vigtigste redskaber dig selv – vis vejen – fortæl dit team hvordan du har det, fortæl når du laver fejl. På den måde anerkender du denne adfærd som menneskelig, som acceptabel.

2.
Vælg dine ord

Et andet redskab er at tænke over dine reaktioner. Hvad siger du når en medarbejder siger: "Jeg forstår det ikke", "Jeg har det ikke godt" eller "Dette bekymrer mig, jeg er ikke enig"? Prøv at være opmærksom på de ord du siger og hvordan du siger dem.

3.
Lyt uden at løse

Generet har vi mennesker en tendens til gerne at ville løse de udfordringer og problemer vi bliver præsenteret – men inden vi løser noget er det afgørende at lytte! Særligt når det handler om menneskelige udfordringer. Du kan f.eks. stille et uddybende spørgsmål som: "Hvordan har du oplever det?" eller "I hvilken situation oplever du dette?"