LinkedIn image
FÅ EN FLYGANDE START

Professionella tjänster

Professionella tjänster som kommer att göra en förändring

Med våra tjänster vägleder vi dig i att främja förbättrad kommunikation, vilket leder till en positiv inverkan på den övergripande organisationskulturen. Dessutom samarbetar vi för att förbättra välbefinnandet från en proaktiv synvinkel.

Howdys effektivitet är ofta kopplad till i vilken utsträckning företaget integrerar och omfamnar produkten. Vårt utbud av tjänster gör det möjligt för dig att översätta insikterna från Howdy till praktiska steg. Förutom att det bara är ett digitalt verktyg är Howdy designat för att skapa positiva, transformativa kulturella förändringar i hela organisationen. Vårt team av yrkespsykologer och konsulter är utbildade i att leverera dessa tjänster.

Chef Kickoff

Varaktighet

90 min

Format

Gör det själv | Online | Onsite

Överbrygga klyftan mellan välbefinnande och påverkan

Denna session förklarar:

 • Varför Howdy?
 • Vad betyder Howdy för individen och chefen?
 • Goda råd till chefer
 • Hur kommer vi igång?
 • Dialog om förväntningar
Vägen till en stressreducerad arbetsplats

Denna session förklarar:

 • Varför Howdy?
 • Vad betyder Howdy för individen och chefen?
 • Goda råd till de anställda
 • Hur kommer vi igång?

Anstälda Kickoff

Varaktighet

45 min

Format

Gör det själv | Online | Onsite

Datagranskningssession

Varaktighet

60 min

Format

Gör det själv | Online | Onsite

Ger dig verktygen för att blomstra

Denna session förklarar:

 • Hur man förstår chefsportalen
 • Vad kan ses i ditt teams/organisations heatmap?
 • Konsekvenserna av ditt heatmap för en blomstrande arbetskultur
 • Specifika verktyg för att förbättra välmåendedialogen i ditt team/organisation
Vi ser frem emot att arbeta med dig

Redo att boka?