Få ut det mest af howdy

Professionella tjänster

Howdys tjänster

Våra tjänster är utformade för att stödja ditt arbete med Howdy. Vi hjälper dig mot en bättre dialog som i gengäld påverkar kulturen och skapar en positiv inställning till att skapa välbefinnande.

Hur väl Howdy fungerar beror på företagets ansträngningar för implementering och förankring av produkten. Vi erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att agera utifrån den insikt som Howdy tillhandahåller. Våra tjänster ser till att Howdy är mer än bara ett digitalt verktyg, vi vill att det ska ge kulturell påverkan inom hela organisationen. Alla tjänster levereras av legitimerade psykologer och konsulter.

Genomförande

Implementeringen av Howdy är väsentlig för att etablera en bra process mot bättre välbefinnande.

Kick-off-tjänsten består av planering och kick-off workshops riktade till hela organisationen.

Ankring

För att förbli motiverade på vägen mot bättre välbefinnande och uppnå värdefulla insikter är den fortsatta driften av Howdy viktig. Vi hjälper dig att arbeta konstruktivt med Howdy på lång sikt och erbjuder tjänster till HR, chefer, ambassadörer och anställda.

Din trivsel är viktig

Vill du veta mer?

Kom igång med en lysande start

Implementeringstjänster

Planeringshjälp

hr

HR är ofta ryggraden bakom en framgångsrik Howdy-implementering. Därför hjälper och underlättar vi alltid HR-avdelningen med deras Howdy-planering. Vi tillhandahåller informationsmaterial och introduktionsvideor som kan delas med organisationen.

Denna tjänst är helt gratis.

Kick-off presentation

Alle medarbetare

Kort introduktion till Howdy: vad är Howdy, vad kan jag uppnå med Howdy och hur fungerar det?

Kick-off workshop

Howdy är ett konstruktivt verktyg som används för att starta och stärka välfärdsdialogen. Vi utrustar dina chefer med de verktyg som de behöver för att säkert implementera Howdy och visar dem hur de kan använda det i sitt team.

Vi sätter välbefinnande på dagordningen och utbildar dina ambassadörer i hur man blir Howdy-experter. I den här workshopen fokuserar vi på hur man använder Howdy och hur man hanterar förväntningar och främjar dialog.

I den här workshopen har vi en dialog om vad som definierar välbefinnande för dig och dina kollegor, och hur vi dagligen påverkar varandras välbefinnande. Tillsammans skapar vi den bästa utgångspunkten för Howdy och banar vägen mot bättre välbefinnande.

Vi ser frem emot att arbeta med dig

Redo att boka?

Kom igång med en lysande start

Förankringstjänster

Workshops

Feedback från reaktionsteamet

Howdys reaktionsteam pratar med dina anställda och får därför värdefull insikt i organisationens allmänna välbefinnande. Reaktionsteamet ger dig feedback baserad på deras insikter om organisations välbefinnande och hjälper dig att fatta hållbara beslut, vilket i gengäld ökar välbefinnandet och skapar en bättre arbetsmiljö på lång sikt.

Framgångs- & dialogverktyg

Vi kan lära oss mycket av vår framgång - om vi förstår varför det blev en framgång. Denna workshop skapar ett utrymme där du kan höra våra Howdy-experter dela med sig om sina framgångar samt inspireras av våra psykologer i deras arbete för bättre välbefinnande.    

Bra välbefinnande?

Vad är hälsosamt välbefinnande? När trivs jag? Och hur skapar jag välbefinnande? Denna workshop skapar reflektion och utbildar vår förmåga att uttrycka vårt individuella välbefinnande.

Howdy -
how do you do?

Hör du ofta frågan: "Hur mår du?" - och svarar du uppriktigt? Denna workshop fokuserar på att utbilda vår förmåga att prata med varandra genom en hälsosam och ärlig dialog. En ärlig dialog är vägen mot psykologisk trygghet.

Arbetsmiljö

Vi känner till de grundläggande elementen som skapar en sund psykosocial arbetsmiljö. Det mesta av detta uppnås genom erkännande, mening och socialt stöd - element som vi inte kan få tillräckligt av. Denna workshop fokuserar på att hitta dina styrkor och göra dem ännu starkare, samt att ge dig verktyg som ökar kvaliteten på din arbetsmiljö.

Howdy - Spelet

Spelet är ett verktyg och en process som öppnar en dialog med alla dina anställda om arbetsmiljö och välbefinnande. Dialog är vägen till kärnan i alla problem, och är också vägen till hållbara beslut, som förbättrar välbefinnandet på lång sikt ... Vi inleder denna process med ”Howdy - spelet”.

Anpassade workshops

Våra anpassade workshops är anpassade efter dina behov, situationer och önskemål. Arbetar du för närvarande med stress, psykologisk trygghet, positiv psykologi eller på liknande, då formar vi en timme, dag eller webinarie som fokuserar på att åtterkoppla Howdy med ditt fokus.

Professionell sparring

Tolkning av din rapport

Vad säger din Howdy-rapport? I den här workshopen hjälper vi dig att tolka uppgifterna i din rapport och ger dig professionella råd om hur du bör hantera den aktuella situationen.

Sparring

För att få ut mesta möjliga av Howdy erbjuder våra psykologer en pågående sparring med din HR-avdelning för att maximera resultatet av dina Howdy-insikter i relation till resten av ditt företags utveckling, strategier och processer.

Våra legitimerade psykologer ger 1: 1 sparring inför olika utmaningar, orosmoment, tankar och andra saker kring din Howdy-rapport och insikter. Till exempel: Orsaker till lågt välbefinnande? Hur bör svåra konversationer hanteras? Hur förhåller jag mig till konflikter mellan anställda?

Vi ser frem emot att arbeta med dig

Redo att boka?