LinkedIn image

Upload flere brugere

Der kan spares meget tid, når du uploader flere brugere på samme tid. Dette er relevant både for at uploade nye brugere, men også for at opdatere og slette eksisterende brugere.

Før upload

 1. Sørg for, at dine data er rene og formateret korrekt. For at få hjælp, gå til: Forberedelse af brugerdata til upload.
 2. Hvis du uploader brugerdata for første gang, skal du sørge for, at dine dimensioner, som dataene skal gemmes i, er blevet oprettet. For at få hjælp, gå til: Opret data dimensioner.

Sådan uploader du flere brugere

 1. Naviger til Medarbejdere sektionen af Leder Portalen.
 2. Klik Ny og vælg Upload flere medarbejdere.
 3. Naviger til dit excel-datablad og kopier dine brugerdata (medtag ikke overskrifter). Indsæt dine brugerdata på skærmbilledet Upload Flere Medarbejdere ved hjælp af dine tastaturkontroller CTRL+V.
 4. For hver datakolonne skal du matche dataene i dit ark med den relevante værdi i rullemenuen.
 5. Import af en værdi, som ikke har været importeret til systemet før, f.eks. en ny afdelingsværdi, kræver, at værdien oprettes eller tilknyttes en eksisterende værdi. Klik på Map knappen for at gøre det.
  • For hver værdi skal du vælge en eksisterende værdi, som dataene skal knyttes til, eller klikke på Auto Map til automatisk at skabe nye værdier baseret på dine data.
  • Klik Ok.
 6. Når alle dimensioner af data er blevet kortlagt, og der ikke er nogen fejl, skal du klikke Valider.
 7. Hvis der ikke findes datakonflikter, vises en oversigtsskærm. Denne skærm vil informere dig om tre ting:
  • Mængden af nye brugere, der skal inviteres. Klik på rullemenuen for at vælge invitationsdato.
  • Mængden af eksisterende brugere, der skal opdateres. Klik på rullemenuen for at vælge en dato, hvor opdateringen skal træde i kraft.
  • Mængden af brugere, der allerede er oprettet i Howdy, men ikke inkluderet i din aktuelle upload. Vælg, om du vil ignorere dette, eller om du vil slette brugerne fra Howdy. Vælg ikke slet, medmindre du er sikker på, at du importerer alle dine brugere – eller du kan fjerne eksisterende brugere utilsigtet.

Dine brugere vil nu blive inviteret, opdateret og/eller slettet baseret på dine data og valg.

Nyttige tips

 • For at reducere arbejdsbyrden skal du kun uploade data, som du har til hensigt at bruge til dine trivselsstatistikker.

Video Guide