LinkedIn image

Ladda upp flera användare

Mycket tid kan sparas när du laddar upp flera användare samtidigt. Detta är relevant både för att ladda upp nya användare, men också för att uppdatera och ta bort befintliga användare.

Innan du laddar upp

 1. Se till att dina data är rena och korrekt formaterade. För hjälp, gå till: Förbereder användardata för uppladdning.
 2. Om du laddar upp användardata för första gången, se till att dina dimensioner för att lagra data har skapats. För hjälp, gå till: Skapa datadimensioner.

Hur man laddar upp flera användare

 1. Navigera till Medarbetare sektionen af Ledarportalen.
 2. Klick Ny och välj Ladda up flere anställda.
 3. Navigera till ditt excel-datablad och kopiera dina användardata (inkludera inte rubriker). Klistra in dina användardata på skärmen Ladda Upp Flera Anställda med hjälp av dina tangentbordskontroller CTRL+V.
 4. För varje datakolumn matchar du data i ditt ark med lämpligt värde i rullgardinsmenyn.
 5. Import af en värde, som inte har varit importeret til systemet innan, f.eks. en ny afdelingsvärde, kräver, att värden skapas eller tilknyttas en befintlig värde. Klicka på Map knappen för att göra det.
  • För varje värde, välj ett befintligt värde att mappa data till, eller klicka Auto Map för att automatiskt skapa nya värden baserat på dina data.
  • Klick Ok.
 6. När alla dimensioner av data har kartlagts och inga fel finns, klicka Bekräfta.
 7. Om inga datakonflikter hittas visas en sammanfattningsskärm. Den här skärmen kommer att informera dig om tre saker:
  • Antalet nya användare som ska bjudas in. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja inbjudningsdatum.
  • Antalet befintliga användare som ska uppdateras. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja ett datum då uppdateringen ska börja gälla.
  • Antalet användare som redan har skapats i Howdy men som inte ingår i din nuvarande uppladdning. Välj om du vill ignorera detta eller ta bort användarna från Howdy. Välj inte ta bort, såvida du inte är säker på att du importerar alla dina användare – annars kan du ta bort befintliga användare oavsiktligt.

Dina användare kommer nu att bjudas in, uppdateras och/eller tas bort baserat på dina data och val.

Användbara tips

 • För att minska arbetsbelastningen, ladda bara upp data som du tänker använda för din välbefinnandestatistik.

Video Guide