LinkedIn image
esg

Styrk den sociale søjle af ESG med Howdy 

ESG er blevet en central målestok for bedømmelse af virksomheder. Den øgede opmærksomhed på miljømæssige, sociale og etiske kriterier skyldes ikke bare pres fra forbrugere og investorer, men også, at det nu er et lovkrav.

Selvom ESG længe har været i fokus, ses nu en voksende interesse for S’et - det sociale aspekt. S'et i ESG drejer sig om en virksomheds relationer med sine medarbejdere, leverandører, kunder og lokalsamfundet. Dette dækker over en række praksisser såsom arbejdsstandarder, arbejdsvilkår, databeskyttelse og privatlivets fred. Og så handler det også om diversitet (race, køn, religion), mangfoldighed og inklusion af f.eks. folk med handicap.

Hvad er ESG?
ESG er en forkortelse for Environmental (miljømæssige), Social (sociale) og Governance (ledelsesmæssige/etiske) faktorer, som virksomheder og investorer anvender til at evaluere en virksomheds ansvarlighed og bæredygtighed. Formålet med ESG er at hjælpe investorer med at identificere potentielle risici og muligheder, som ikke nødvendigvis fremgår af finansiel analyse alene, men som kan have væsentlig indflydelse på virksomhedens bæredygtighed på lang sigt.
Howdy’s rolle i ESG-rammen

Howdy udgør et særdeles vigtigt værktøj for virksomheder, der ønsker effektivt at imødegå de kommende krav til det sociale aspekt i ESG. Som en digital platform, der er dedikeret til at forbedre trivsel og arbejdsmiljø for både ansatte og organisationer, adresserer og understøtter Howdy direkte de sociale mål i ESG, og er med til at dokumentere at man har styr på S’et. Den forebyggende tilgang hjælper virksomheder med at identificere tidlige tegn på mistrivsel blandt medarbejdere, hvilket skaber et miljø, der er åbent for at tage proaktive skridt for at forebygge og afhjælpe trivselsudfordringer.

Hvordan Howdy understøtter ESG's sociale kriterier:

Proaktive trivselstiltag: Howdy gør det muligt at opdage mentale og fysiske udfordringer hos medarbejdere på et tidligt stadie. Denne tilgang gavner ikke kun den enkeltes sundhed, men skaber også bæredygtige og produktive teams, hvilket positivt afspejler sig på ESG's sociale søjle.

Forbedring af arbejdskulturen: Ved at stimulere regelmæssig dialog og refleksion, understøtter Howdy en positiv arbejdskultur, der prioriterer medarbejdernes individuelle trivsel og giver indsigt i organisationens samlede trivsel. Det er afgørende for at opfylde de sociale forpligtelser, som ESG-kriterierne skitserer, og demonstrerer et engagement i medarbejdernes trivsel.

Månedlig rapportering: Virksomhedens ledelse kan med fordel bruge Howdys anonyme trivselsdata til månedlig rapportering og dermed demonstrere konkret handling i forbindelse med opfyldelse af ESG's sociale krav. Ved at integrere disse data i månedlige ESG-rapporter, kan virksomheder både for potentielle kunder, kommende medarbejdere og andre stakeholders vise transparent og målbart, hvordan de aktivt arbejder for at forbedre både den individuelle og organisatoriske trivsel.

Howdy data and Howdy manager portal shown on a laptop
Implementering af ESG: Vigtige datoer for Virksomheder

ESG-kriterier får en meget central rolle i virksomheders ansvarlighed, er det vigtigt for virksomheder at forstå tidsplanen og metoderne for implementering af disse standarder. Indførelsen af krav til ESG-rapportering markerer et skridt mod mere gennemsigtige, ansvarlige og bæredygtige virksomhedspraksisser.

Her er et overblik over de vigtigste ESG milepæle og hvilken betydning det har for virksomheder af forskellig størrelse:

  • Fra 1. januar 2024 skal børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte begynde at rapportere om deres bæredygtigheds- og klimaaftryk for 2025 og fremefter.

  • Fra 1. januar 2025 skal andre store virksomheder, der opfylder to ud af tre kriterier - en balancesum på 156 millioner DKK, en nettoomsætning på 313 millioner DKK eller en arbejdsstyrke på 250 - begynde at rapportere fra 2026 og frem.

  • Fra 1. januar 2026 skal børsnoterede SMV'er starte deres rapportering fra 2027 og frem.

Det er vigtigt at notere at selvom tidsplanen til at begynde med kun omfatter de største virksomheder, så er de store virksomheder forpligtet til at rapportere på vegne af deres værdikæde. Så der vil allerede fra i år (2024) komme dokumentationskrav fra de store virksomheder ud mod de mindre.

Manglende overholdelse af de nye ESG-krav kan have alvorlige konsekvenser for virksomheder, såsom juridiske konsekvenser, finansielle risici, operationelle udfordringer og potentielt skade af virksomhedens omdømme. Det er derfor afgørende, at virksomheder forstår konsekvenserne og træffer de rette beslutninger for at overholde ESG-standarder og fremme ansvarlig forretningspraksis.

 

I takt med at verden bevæger sig mod strengere ESG-krav, er det essentielt at virksomheder forstår og omfavner disse forandringer, specielt det sociale aspekt, som spiller en central rolle. Inkorporering af Howdy i en organisations strategi kan være en væsentlig faktor i at adressere de sociale kriterier i ESG, og ved at prioritere trivsel kan virksomheder ikke kun overholde de nye lovkrav, men også dyrke en mere inkluderende, sund og bæredygtig forretningsmodel.

Hør mere om hvordan Howdy kan hjælpe jer med at styrke S’et i ESG.

Andre artikler inden for denne kategori