LinkedIn image
Træt Mand Men's Health

Stress koster danske virksomheder 16,4 milliarder kroner om året

Stress er blevet en konstant ledsager for medarbejdere i hele Danmark - det fører til stigende sundhedsproblemer - samtidig med at produktiviteten hæmmes.

Howdy er én af løsningerne ift. den stigende stressudfordring på arbejdsmarkedet. Howdy hjælper ikke kun den enkelte medarbejder, men bidrager også til at øge virksomhedens samlede fysiske og mentale sundhed og effektivitet. Som forskningen understreger, er der en betydelig økonomisk og menneskelig omkostning ved stress på arbejdspladsen, og Howdy virker ved proaktivt at hjælpe virksomheder med at håndtere og forebygge disse udfordringer.

En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) sætter nu en præcis pris på stress på arbejdspladsen og estimerer, at det koster danske virksomheder 16,4 milliarder kroner om året, når man medregner fravær, personaleomsætning og tabt produktivitet.

Antallet af danskere, der rapporterer om højt stressniveau, er steget med over 8 procent siden 2010. Og disse stressede medarbejdere har meget højere fravær, hvilket virksomhederne betaler prisen for.

NFA beregner at stressrelateret sygefravær fører til 61,9 millioner tabte arbejdstimer på landsplan om året. Det svarer til hele 37.335 fuldtidsstillinger. De økonomiske konsekvenser inkluderer:

De økonomiske konsekvenser inkluderer:

  • 10,4 milliarder kr. årligt brugt på sygeløn
  • 4,8 milliarder kr. årligt tabt, når stressede medarbejdere siger op
  • 1,2 milliarder kr. i diverse tab af produktivitet

Forskere påpeger, at disse tal kun opgør omkostningerne for arbejdspladserne - ikke de samfundsmæssige konsekvenser som fx belastning af sundhedsvæsenet eller tidlig pension. Men de gør et overbevisende argument for forebyggelse af stress. Hvis Danmark kunne reducere antallet af stressede medarbejdere med bare 10%, estimerer NFA:

  • 2.446 færre tabte fuldtidsstillinger om året
  • 1,2 milliarder kr. sparet årligt af virksomheder

Selvom omkostningerne ved arbejdsrelateret stress kan virke skræmmende høje, er det muligt at gøre noget ved det, og forskning fra NFA peger på, at stress bør forebygges gennem en systematisk indsats, der involverer både medarbejdere og ledelse.

Den universelle tendens med stigende stress viser ingen tegn på at aftage. Men med tiltag, der fremmer trivsel, kan danske virksomheder vende denne tendens. Der er ganske enkelt for meget på spil - både menneskeligt og økonomisk - til at ignorere denne alvorlige samfundsmæssige trussel!

Læs mere om undersøgelsen fra NFA her

Andre artikler inden for denne kategori