LinkedIn image

Optimer medarbejdertilfredshed og loyalitet med eNPS

Medarbejdertilfredshed og loyalitet er vigtige elementer for en succesfuld virksomhed. Når medarbejderne er glade og engagerede i deres arbejde, er de mere tilbøjelige til at være produktive, på linje med virksomhedens mål og engagerede i virksomhedens succes. Et redskab som virksomheder kan benytte til at måle medarbejdertilfredshed, er Employee Net Promoter Score (eNPS). Udover de traditionelle metoder til at måle tilfredshed, bør virksomheder også prioritere trivsel og mental sundhed hos deres medarbejdere, for at skabe et positivt arbejdsmiljø. I denne artikel vil vi undersøge hvordan eNPS kan spille en rolle i forbindelse med trivsel for at maksimere medarbejdertilfredshed og loyalitet.

Hvad er Employee Net Promoter Score (eNPS)?

Employee Net Promoter Score (eNPS) er et redskab der benyttes til at måle medarbejdertilfredshed og loyalitet. Scoren er baseret på et simpelt spørgsmål: “På en skala fra 0 til 10, hvor stor sandsynlighed er der for at du vil anbefale denne virksomhed som arbejdsplads til en ven eller et familiemedlem?” Svarene bliver derefter opdelt i tre kategorier: Promoters, Passives og Detractors.

Promoters, også kendt som fortalere, er medarbejdere der giver en høj score på enten 9 eller 10, og som med stor sandsynlighed ville anbefale virksomheden til andre. Disse medarbejdere er yderst engagerede og tilfredse med deres arbejdsplads, og kan forventes at gå ud over det sædvanlige for at hjælpe virksomheden.

De passive er medarbejdere som giver en score på 7 eller 8. Disse medarbejdere er generelt set tilfredse med deres arbejdsplads, men de er måske ikke lige så dedikerede eller engagerede som promoters.

Detractors, eller modstandere, er de medarbejdere som giver virksomheden en score mellem 0 og 6. Disse medarbejdere er utilfredse med deres arbejde eller arbejdsplads, og er tilbøjelige til at dele dårlig feedback omkring virksomheden.

For at beregne eNPS, trækkes procentdelen af detractors fra procentdelen af promoters. For eksempel: hvis 50% af medarbejderne er promoters, og 10% er detractors, vil eNPS scoren blive 40. En positiv eNPS indikerer at virksomheden har flere fortalere end modstandere, mens en negativ eNPS indikere det modsatte.

An example of the eNPS score

Hvorfor er eNPS vigtigt for virksomheder?

eNPS kan være et værdifuldt redskab for virksomheder, fordi det leverer indsigt i medarbejdertilfredshed og loyalitet. Ved jævnligt at spørge medarbejderne og spore eNPS over tid, kan virksomheder identificere områder hvor de kan forbedre sig, såvel som at tage nødvendige skridt i forhold til at forøge engagementet og tilfredsheden hos medarbejderne. Det kan føre til øget produktivitet, mindre personaleudskiftning, og bedre kundetilfredshed.

Det er vigtigt at virksomheder kun anvender eNPS scoren som én del af en samlet trivselsløsning. Det er også vigtigt at indsamle mere detaljeret feedback fra medarbejderne, og samtidig overveje andre faktorer der kan påvirke medarbejdertilfredsheden, såsom arbejdsbyrde, ledelse og virksomhedens kultur. Ved at anvende en holistisk tilgang i forhold til at forstå og forbedre medarbejdertilfredsheden, kan virksomheder skabe et positivt arbejdsmiljø, der fremmer både virksomhedens og medarbejdernes succes.

Foruden de traditionelle målinger af medarbejdertilfredshed, bør virksomhederne også være opmærksomme på mental sundhed og trivsel hos deres medarbejdere. Et positivt arbejdsmiljø bør prioritere både det fysiske og psykiske helbred hos medarbejderne, da dette kan føre til øget produktivitet og jobglæde. Det kan f.eks. dreje sig om at stille ressourcer til rådighed i forbindelse med håndtering af stress, tilbyde fleksible arbejdsordninger, eller at fremme en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

For at opsummere er eNPS et nyttigt redskab til at måle medarbejdertilfredshed og loyalitet. Dog er det vigtigt at virksomhederne overvejer samtlige faktorer der kan have en indvirken på medarbejdernes tilfredshed, inklusive arbejdsbyrde, ledelse, virksomhedens kultur og den generelle trivsel. Ved at prioritere tilfredshed og trivsel hos medarbejderne, kan virksomheder skabe et positivt arbejdsmiljø, der fremmer succesen for både virksomheden såvel som dens medarbejdere.

Hos Howdy forstår vi hvor vigtigt eNPS og medarbejdertrivsel er, hvilket er derfor vores løsning understøtter mange forskellige skabeloner til at dække en bred vifte af populære undersøgelser, såsom eNPS, Vurdering af Arbejdspladsen og WHODAS. Disse undersøgelser er bygget ind i vores løsning, og er klar til at blive aktiveret. Og i tilfælde af det ikke er tilstrækkeligt, kan I altid bruge vores editor til at designe jeres helt egne undersøgelser.

Vil du gerne høre mere omkring eNPS og medarbejdertilfredshed? Kontakt os for mere information om hvordan man kan måle og forbedre trivslen og eNPS i din virksomhed.

Andre artikler inden for denne kategori