Flot placering i Velliv's analyse

Velliv Foreningen har lavet en undersøgelse der sammenligner en række nye digitale værktøjer, der tilbyder at hjælpe med at starte samtalen om trivslen på arbejdspladsen gennem løbende målinger af eksempelvis stress, arbejdsglæde eller trivsel via computer eller i en app.

Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomhederne Implement Consulting Group og TeamArbejdsliv. Udvælgelsen af de testede digitale værktøjer er sket på baggrund af en række veldefinerede udvælgelseskriterier.

I undersøgelsen bliver Howdy blandt andet rost for det proaktive beredskab bestående af erhvervspsykologer, der ved behov kontakter ledere og medarbejdere direkte anonymt.

Når vi taler forebyggelse af mistrivsel og stress oplever vi ofte en konflikt imellem spørgsmålet om, hvorvidt indsatsen er rettet imod individuelle eller organisatoriske problemstillinger. Hos Howdy er vi overbeviste om, at det handler om at finde den rette balance, og vi er derfor meget tilfredse med, at Velliv´s analyse placerer Howdy i kvadranten med høj grad af fokus på både individ og organisation.