LinkedIn image

Ørsted: Mænd skal ha et los bagi

Mænd snakker ikke om deres kriser – og derfor risikerer det at gå helt galt for dem 

Mænd er psykisk stærkere end kvinder, og de har derfor ikke – i lige så høj grad som kvinder – behov for psykologisk hjælp! 

Det skulle man i hvert tilfælde tro, hvis man alene ser på statistikken over, hvor mange (eller rettere: hvor få) mænd, der benytter sig af de mange tilbud, som arbejdsgiverne tilbyder deres medarbejdere, der er ramt af lav trivsel eller stress. 

Således kunne Formand for Forum for mænds sundhed og forskningsleder på RigshospitaletSvend Åge Madsen, d. 2. april 2019 på P-1 morgen fortælle at: 

Det har aldrig været produktivt for mænd i deres funktioner i vores tidlige civilisation at gå rundt og snakke om, hvordan har jeg det, og hvad føler jeg, og hvor gør det ondt henne? Man kan på den anden side sige, at det har været kontraproduktivt, fordi når man skulle ud og løse alle de opgaver, som mænd nu har stået for i civilisationen. Derfor har det faktisk været en fordel bare at klø på og gå ud og løse opgaverne uden at føle for meget  

Omvendt har det været en fordel for kvinder, der har taget sig af familie og børn, at være gode til at mærke efter hvordan alle har det, og hvordan de selv har det. Så vi har en lang tradition for, at kønnene har haft forskellig rolle, og der har været fordele ved de forskellige måder at være på. 

Men det er bare ikke nogen fordel, når det handler om kriser og at have det skidt. Så er det en rigtig kedelig ting for mænd, at de har haft svært ved at snakke om det og dele det med andre, sagde Svend Aage Madsen.  

Mænd har samme behov – men de skal have et los bagi. 

Alle undersøgelser peger på, at behovet for hjælp hos mænd og kvinder er lige stort: 

  • Antallet af mænd, der har behov for psykologhjælp, er stort set det samme som for kvinder 
  • Ca. 3 gange så mange kvinder som mænd får psykologhjælp 
  • Mænd vil faktisk gerne hjælpes – men andre skal tage initiativet 

Howdy – det kærlige puf i den rigtige retning 

At andre skal tage initiativet til at mændene tager imod hjælpen, stiller store krav til personerne omkring manden – dvs. både ægtefælle / samlever, kollegaer og ikke mindst lederen. Men det er for mange vanskeligt at opdage det i tide og endnu mere vanskeligt at tage hul på samtalen.  

Howdys metode med at måle egen trivsel ved at stille 5 reflekterende spørgsmål suppleret med en proaktiv kontakt af en erhvervspsykolog ved lav / faldende trivsel, har vist sig at være en yderst effektiv måde at få fat i mændene på – og endda på så tidligt et tidspunkt, at en enkelt eller to samtaler er tilstrækkelige til at komme tilbage på rette spor. 

Således viser vores data, at:

ØRSTED – På vej mod en åben kultur 

Ørsted er en af de virksomheder, der anvender Howdy. 

Ørsted er anerkendt i industrien for sit højt prioriterede sikkerhedsarbejde. Foruden et stort fokus på sikkerhed drives her en ambitiøs agenda for kontinuerligt at forbedre medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø og sundhed. 

Brugen af Howdy i Ørsted er netop et af dinitiativer, der er sat i gang med det formål at forbedre det psyko-sociale arbejdsmiljø og forebygge stress. 

”Vi har nu anvendt Howdy i ca. 1 år i vores offshore enhed i UK. Enheden består af 85% mænd, som arbejder på havet med at servicere vores vindmøllerHer er generelt ikke kultur for at tale om følelser og ’hvordan man har det’.  

Håbet for Howdy var derfor ikke alene at få den enkelte til at mærke efter, men ligeledes at give teamet faktuel data om deres trivsel at tale ud fra – idet det opleves som svært at spørge ind til følelser. Howdy er et godt værktøj til at fastholde fokus på trivsel og stress forebyggelse samt at arbejde sig henimod en mere åben kultur.” Fortæller HSE Specialist i Ørsted – Trine Fernando Smidt. 

Vi var spændte på, om vi kunne nå denne gruppe – og oplevede også en skepsis fra start – men efterhånden som medarbejderne fik prøvet værktøjet af, har vi fået flere og flere positive tilkendegivelser tilbage. 

Særligt har vores medarbejdere været glade for de proaktive opkald. Der har været gennemført Howdy-samtaler med ca. 20% af medarbejderne, hvilket er et langt højere antal end forventet – så metoden har vist sig at være effektiv, siger Trine Fernando Smidt. 

Et rum som mændene har lyst til at træde ind i 

Samme billede oplever Ditte Ahm, psykolog hos Falck Healthcare. 

Vi har i mange år leveret et psykologberedskab til medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Min oplevelse er generelt, at kønsfordelingen er anderledes på telefonrådgivningen, end den vi ser på vores face-2-face rådgivning, hvor der er en overvægt af kvinder. 

Jeg tror, at årsagen er at mange føler sig tiltrukket af, at telefonrådgivningen er uforpligtende – og at man ikke skal sætte ”et helt maskineri i gang”. 

At Howdy bliver igangsat af arbejdsgiveren, der løbende opfordrer / insisterer på deltagelse gør det mere legitimt for mænd at deltage og tale om deres trivsel. 

Der bliver så at sige skabt et rum, mændene måske i højere grad kan opleve, de kan træde ind i. 

Du kan høre Interviewet med Svend Aage Madsen her 

Other articles within this category