Ørsted

Ørsted: Män borde ha en spark i baken

Män talar inte om sina kriser – därav riskerar det att gå i fel riktning. 

Män är oftast psykiskt starkare än kvinnor, och de har därför inte – i lika stor grad som kvinnor – behov av psykologisk hjälp. 

Det skulle man i alla fall kunna tro, om man endast tittar på statistiken över hur många (eller rättare sagt få) män, som utnyttjar de erbjudanden som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare - som blivit drabbade av stress eller låg trivsel. 

Således kunde arbetsledaren på Forum för mäns hälsa och forskningschef på Rikshospitalet,Svend Åge Madsen den 2 april 2019 på P1-morgon berätta att: 

Det har aldrig varit produktivt för män, i deras funktioner i vår tidigare civilisation at tala om hur man har det, hur man känner sig och vart det gör ont någonstans.? Men man kan samtidigt säga att det är kontraproduktivt,, då de skulle ut och lösa arbetsuppgifter som männen då stod för i civilisationen. Därför har det faktiskt varit en fördel att bara arbeta på och gå ut och lösa uppgifterna utan att känna för mycket.  

Omvänt har det varit en fördel för kvinnor, som har tagit hand om familj och barn, och blivit bra till att märka av hur alla har det och hur de själva har det. Vi har en lång tradition av att könen har haft olika roller och att det varit fördelar med de olika sätten att vara på. 

Men det är inte någon fördel när det handlar om kriser och att må dåligt. Då är det tufft för männen, att de har svårt att at tala och dela med sig med andra,", säger Svend Aage Madsen..  

Män har samma behov – men de behöver en spark i baken. 

Alla undersökningar påvisar att behovet av hjälp, hos män och kvinnor, är lika stort:: 

  • Antalet män som är i behov av psykologisk hjälp, är i stort sett samma som hos kvinnor 
  • Ca. 3 gånger fler kvinnor söker psykologhjälp än män 
  • Män vill gärna bli hjälpta – men andra måste ta initiativet 

Howdy – en kärleksfull knuff i rätt riktning 

Att andra ska ta initiativet till att män ska ta emot hjälp ställer stora krav på personerna omkring mannen i fråga, d.v.s. både make / maka / sambo, kollegor och inte minst chefen. För många är det svårt att uppdaga det i tid och ännu svårare att inleda ett samtal kring det.  

Howdys metod med att mäta sin egen trivsel genom att ställa 5 reflekterande frågor tillsammans med en proaktiv kontakt med arbets- och organisationspsykolog vid låg/fallande trivselhar visat sig vara ett ytterst effektivt sätt att även fånga upp männen– och p.g.a. det tidiga uppfångandet, kan ett till två samtal vara tillräckligt för att komma tillbaka på rätt spår igen. 

Vår data visar således att:

ØRSTED – På väg mot en öppen kultur 

Ørsted är en av de verksamheter som använder sig av Howdy. 

Ørsted är kända inom sin bransch bransch för sitt högt prioriterade säkerhetsarbete. Förutom ett stort fokus på säkerhet, bedriver de en ambitiös agenda för att kontinuerligt förbättra medarbetarnas fysiska och psykiska arbetsmiljö och hälsa. 

Användningen av Howdy i Ørstedt, är barett av många initiativ som satts igång, med syftet att förbättra den psykosociala arbetsmiljön samt förebygga stress. 

”Vi har nu anvendt Howdy i ca. 1 år i vores offshore enhed i UK. Enheden består af 85% mænd, som arbejder på havet med at servicere vores vindmøllerHer er generelt ikke kultur for at tale om følelser og ’hvordan man har det’.  

Håbet for Howdy var derfor ikke alene at få den enkelte til at mærke efter, men ligeledes at give teamet faktuel data om deres trivsel at tale ud fra – idet det opleves som svært at spørge ind til følelser. Howdy er et godt værktøj til at fastholde fokus på trivsel og stress forebyggelse samt at arbejde sig henimod en mere åben kultur.” Fortæller HSE Specialist i Ørsted – Trine Fernando Smidt. 

Vi var spændte på, om vi kunne nå denne gruppe – og oplevede også en skepsis fra start – men efterhånden som medarbejderne fik prøvet værktøjet af, har vi fået flere og flere positive tilkendegivelser tilbage. 

Særligt har vores medarbejdere været glade for de proaktive opkald. Der har været gennemført Howdy-samtaler med ca. 20% af medarbejderne, hvilket er et langt højere antal end forventet – så metoden har vist sig at være effektiv, siger Trine Fernando Smidt. 

Et rum som mændene har lyst til at træde ind i 

Samme billede oplever Ditte Ahm, psykolog hos Falck Healthcare. 

Vi har i mange år leveret et psykologberedskab til medarbejdere i offentlige og private virksomheder. Min oplevelse er generelt, at kønsfordelingen er anderledes på telefonrådgivningen, end den vi ser på vores face-2-face rådgivning, hvor der er en overvægt af kvinder. 

Jeg tror, at årsagen er at mange føler sig tiltrukket af, at telefonrådgivningen er uforpligtende – og at man ikke skal sætte ”et helt maskineri i gang”. 

At Howdy bliver igangsat af arbejdsgiveren, der løbende opfordrer / insisterer på deltagelse gør det mere legitimt for mænd at deltage og tale om deres trivsel. 

Der bliver så at sige skabt et rum, mændene måske i højere grad kan opleve, de kan træde ind i. 

Du kan høre Interviewet med Svend Aage Madsen her