Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale din arbejdsplads til en ven?

Næst efter spørgsmålet om medarbejderne trives og har det godt, bør dette spørgsmål interessere enhver virksomhedsleder.   

eNPS  – Employee Net Promoter Score – er et effektfuldt spørgsmål, der skaber refleksion hos den enkelte medarbejder, og genererer et super-effektivt nøgletal, som ledelsen kan bruge som styringsredskab. 

Spørgsmålet kan nemt integreres i Howdys velkendte spørgeramme, så du både får indsigt i dine medarbejders trivsel og deres engagement 

eNPS består af 1 spørgsmål og en individuel kommentar:  

  • “På en skala fra 0 – 10i hvor høj grad vil du anbefale virksomheden som arbejdsplads til andre? 
  • “Hvad er den primære årsag til, at du giver den score? 

Selvom eNPSspørgsmålet er simpelt og opererer med en skala fra 0 til 10, er der tung videnskabelig evidens bag. Styrken ligger i det proaktive; altså opfordringen til, at medarbejderne skal tage stilling til, om de vil anbefale organisationen som arbejdsplads til andre – og det reflekterende i spørgsmålet ”hvorfor?”. 

Svar-inddelingen sker efter 3 grupperinger: 

9 og 10 

Promoters, er glade og loyale medarbejdere. De holder af deres job og af virksomheden, og vil med stor sandsynlighed anbefale virksomheden til deres venner. De har ofte positiv indflydelse på kundetilfredsheden. 

7 og 8: 

Passives, er ofte ikke særligt emotionelt engagerede 

0 til 6:  

Detractors er ikke specielt tilfredse med virksomheden og deres job. Der er en risiko for, at de har en negativ indvirkning på kundernes tilfredshed

”Less is more” 

Mange virksomheder anvender fortsat lange årlige medarbejderundersøgelser, men flere og flere har oplevet værdien i hyppigt at indsamle svarene på nogle  – men vigtige spørgsmål.  

I samspil med Howdy´s 5 simple trivselsspørgsmål, der centrerer sig om den enkelte medarbejders personlige trivsel, får organisationen med eNPS et virkelig stærkt værktøj til styring af organisationens udvikling, hvor der løbende læres af de enheder, der scorer godt, og der løbende rettes op, i de enheder, der scorer lavt.