Howdy skaber bedre trivselsvilkår i

Vedvarende Energi

Vindenergi / On- og Offshore

Vindenergi er en af de hurtigst voksende vedvarende energiteknologier og industrien spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling.I en dynamisk og konkurrencepræget industri skal aktørerne løbende tilpasse og udvikle sig for at bevare markedsandele, og dette arbejdsmiljø bringer i sagens natur udfordringer til medarbejderne.

Sikkerhed

Industrien har et højt fokus på sikkerhed på arbejdspladserne. Håndtering af store maskiner og arbejde i nærheden af kraftige vindmøller udgør i sig selv en risiko – og på offshore projekterne er barske vejrforhold en ekstra risikofaktor.

Således er sikkerhedstræning og risikostyring afgørende for at minimere ulykker til lands og til vands. Det stiller høje krav til arbejdsmiljøet, men det stiller også krav til medarbejdernes færdigheder og til deres mentale og fysiske sundhed.

På offshore installationer arbejder medarbejdere i faste skiftehold, og de kan tilbringe uger eller måneder ad gangen langt fra deres familier. Dette påvirker balancen mellem arbejds-og privatliv og dermed den mentale sundhed.

Energy

Bedre trivsel med Howdy

Howdy hjælper medarbejderne på en række projekter i Europa, USA og APAC med at holde øje med deres egen trivsel, og vores psykologer og fysioterapeuter rådgiver hver dag medarbejderne om, hvordan de kan håndtere udfordringer i både privatlivet og i arbejdslivet. Det kan fx være emner som afsavn af familien eller frygten for at komme ud for en ulykke til havs.

Fordele ved at benytte Howdy i energisektoren:

  • Stimulerer en åben kultur, hvor samtale om stress og mental sundhed af-stigmatiseres
  • Øget medarbejdertrivsel
  • Løbende indblik til ledelsen om udviklingen i trivslen i de enkelte teams
  • Lavere sygefravær og reduktion af risiko for ulykker
Ønsker I at høre mere?
Udvalgte virksomheder i vedvarende energi, og deres oplevelser med Howdy

Siemens Gamesa: Howdy's støtte har været uvurderlig for os

Siemens Gamesa er en global markedsleder på tværs af hele vindspektret – offshore, onshore og service.

"Vi fremstiller, installerer og servicerer i øjeblikket tusindvis af turbiner, der kan blive over 100m høje og med vingefang på op til 167m. For at kunne opnå dette gennemfører vi store projekter, hvor mange komplekse komponenter skal spille sammen, såsom logistik, værktøjer og leverandører. At arbejde i sådan et miljø er i sagens natur risikabelt, og derfor vægter vi også vores medarbejderes sikkerhed og velvære meget højt. Vores omsorg for medarbejderne er grunden til, at vi introducerede Howdy til vores service-team i Storbritannien. 

Howdy har hjulpet flere af vores medarbejdere gennem svære tider, og den støtte har været uvurderlig for os."

John Carter
Projektingeniør – Siemens Gamesa

Siemens Gamesa
k2 management

K2 Management: Med Howdy er vi et skridt foran

"Projekter i denne her sektor er ofte meget komplekse og præget af et højt tidspres og høje sikkerhedsrisici. Jeg tror, at der er en udbredt forståelse af, at medarbejderes mentale helbred har en direkte indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet fra dag til dag, og derfor har vi et ansvar for at planlægge efter det.

Der er flere fordele ved Howdy. Medarbejdere får et realtidsbillede af deres trivsel, og opfordrer dem til at reflektere og forhåbentlig bruge de tilgængelige ressourcer. Beredskabet af dygtige specialister tager tidligt kontakt, når svar tyder på behov for støtte. Endelig får vi som ledelse et præcist overblik over hot spots i vores organisation og kan udfordre, undersøge og forhåbentlig adressere de bagvedliggende årsager, før de bliver mere alvorlige.

V føler vi er et skridt foran ved proaktivt at række ud til vores medarbejdere og bruge Howdy som en nudging mekanisme, så vi får fokus på netop trivslen."

Rob McGill 
Manager for Health, Safety and Wellbeing – K2 Management

GunnarBrabrand_SalesDirector

Gunnar Brabrand

Markedschef - Vedvarende Energi
Vil du høre mere?