LinkedIn image

Kan man få organisatorisk indsigt med 5 simple spørgsmål?

Har du været glad og i godt humør? Er du vågnet frisk og udhvilet? Har du følt dig aktiv og energisk? Det er nogle af de spørgsmål Howdy brugerne besvarer, for at vurdere deres selvopfattede trivsel. Videnskaben har sat tyk streg under, at WHO5 spørgerammen er en af de bedste til give en indikation af, hvordan vi trives som ”hele” mennesker.

Men hvad har det med arbejdspladsen at gøre?

Vi oplever af og til brugere, der stiller spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt at anvende spørgsmål, der ikke er rettet direkte mod arbejdspladsen, og nogle savner en direkte kobling til arbejdskonteksten.

Det handler om trivsel

Dehandler om trivsel, og det er efterhånden bredt anerkendtat f.eks. en dårlig ledelse eller arbejdsmiljø oftest påvirker medarbejdernes trivsel. Det var også erfaringerne hos en skole, som har anvendt Howdy i ca. 1½ år.

Det var meget hurtigt tydeligt i Howdy trivselsdata, at organisationen var i mistrivsel. Skolen havde store ledelsesmæssige udfordringer og en historik med påbud fra Arbejdstilsynet. Efter flere forsøg på at forbedre tilliden og komme af med frustrationerne blev det tydeligt, at et lederskifte var nødvendigt.

Straks efter lederskiftet i april viste trivselsdata i Howdy, at der var sket en markant stigning.

Handling med indsigt

For os har Howdy den styrke at organisationen, HR og ledelsen altid har aktuelle data, der afspejler den nuværende kontekst og altså ikke kun i et sjældent øjebliksbillede, som traditionelle trivselsundersøgelser giver. Med den løbende indsigt får vi svar på, hvordan ændringer, nye tiltag eller forandringer påvirker medarbejderne. Gør vi det rigtige eller skal vi skrue på andre knapper. Det er ret fantastisk, at de 5 simple spørgsmål giver et så retvisende billede af organisationens trivselsudvikling, selvom de tager udgangspunkt i den personlige trivsel frem for klassiske organisatoriske spørgsmål”, siger Skolelederen.

Dybere indsigt med Howdy Feedback

Du kan med vores nye modul Howdy Feedback tilføje egne organisatoriske spørgsmål for at kunne komme et spadestik dyrere i forhold til organisatoriske ændringer. Det kan bestå af spørgsmål du selv formulerer, eller forud definerede spørgerammer som fx eNPS, Social kapital, lederevaluering, WOHAS (Arbejdstilfredshed) etc.

Læs mere om Howdy Feedback her

Other articles within this category