Skapa datadimensioner

Innan du laddar upp användardata är det nödvändigt att skapa dimensioner som kan lagra denna data.

Dimensioner som kan lagra standarddata som namn, Medarbetar-ID, e-post etc. skapas som standard. Dimensioner som kan lagra anpassad data unik för din organisation måste skapas innan du laddar upp data.

Hur man skapar datadimensioner

  1. Navigera till Företag sektionen af Ledarportalen.
  2. Klicka på Dimensioner. fliken.
  3. Klick Ny dimension.
  4. Fylla i Dimensionsnamn och översättningar baserat på dina aktiverade språk.
  5. Märke Obligatoriskt om dessa mått bör data vara obligatoriska att fylla i under uppladdningen.
  6. Klick Spara.

När du har sparat kan du nu ladda upp användardata som innehåller information som kommer att lagras inom dina nya dimensioner.

Insikter och statistik om välmående inkluderar inte automatiskt data från nya dimensioner. Om du vill inkludera data från dina anpassade dimensioner i dina insikter, vänligen kontakta Howdy Supporten.
Innehållsförteckning