Förenar
digital prevention
och tidig vård

Via en unik metod ger Howdy ditt företag insikt i både anställdas och organisationens välbefinnande och vidtar proaktiva åtgärder vid behov.
Spela video om introduction to howdy
BETRODD AV VERKSAMHETER SOM BRYR SIG
Bestseller

Ledande i lösningar för medarbetarnas välbefinnande

På Howdy är vi dedikerade till att stödja både organisationer och deras anställda i att förena digitalt förebyggande och tidig vård. Vi erbjuder en unik förebyggande lösning genom att nå ut proaktivt och i ett tidigt skede av minskat välbefinnande. Genom att använda Howdy kan din organisation förvänta sig värdefull insikt och ökad medvetenhet samtidigt som det kan minska kostsamma sjukskrivningar.
Vad säger andra?
De positiva effekterna är många

Howdy kunder uppnår

50 - 100%

Färre sjukskrivningar

1,7 procent av våra användare har undvikit en sjukskrivning

6 x

snabbare återhämtning

Empiriska bevis visar att Howdy hjälper anställda att återhämta sig 6 gånger snabbare från dåligt välbefinnande

22%

Mer dialog om välbefinnande

22 procent av våra användare rapporterar att Howdy har förbättrat dialogen om välbefinnande

46%

Ökad reflektion

46 procent av våra användare har blivit mer reflekterande över sitt eget välbefinnande

Håll dig uppdaterad om Howdy och välbefinnande

Senaste nytt

Din trivsel är viktig

Redo att komma igång?