Make sure you catch all the details

Terms

(This site is only in Danish)

Wellbeing Response Team

Til modulet Howdy Wellbeing er der koblet et proaktivt trivselsberedskab (Beredskab). Følgende vilkår gælder for Beredskabet:

  1. Beredskabet ringer de Studerende op, som udviser behov for kontakt gennem brug af Modulet Howdy Wellbeing. Howdy fungerer på den måde, at der ved behov for kontakt oprettes en sag i Howdys sagssystem. Antallet af sager i Beredskabet er ubegrænset. Et opkald fra Beredskabet kan udløse 1 opfølgende samtale (en samlet sag), såfremt Beredskabet vurderer, at der er behov for det.

  2. Såfremt en Studerende ikke træffes ved første forsøg, vil Beredskabet gøre yderligere 3 forsøg inden for de efterfølgende 5 hverdage (mandag til fredag eksklusiv danske nationale helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag). Kan der ikke skabes kontakt efter 4. forsøg, lukkes sagen, og såfremt det er muligt, sendes en elektronisk besked til den Studerende med besked om, at der har været forsøgt kontakt. Et sådant forløb tæller med i opgørelsen over sager, jf. pkt. 1.

  3. Beredskabet har åbent i et sådan omfang, at forpligtelsen med at kontakte de studerende første gang inden for 5 hverdage overholdes.