Begrundelse for anvendelsen af Howdy

Legitime interesser

Udveksling af data (i henhold til GDPR)

Kunden skal gøre sig klar, om denne kan påberåbe sig legitime interesser til anvendelsen af Howdy.

Howdys advokater (Lundgrens Advokatpartnerselskab) vurderer, at:

  • Alle virksomheder og tilsvarende kan påberåbe sig legitime interesser som begrundelse for anvendelsen af Howdy.
  • Offentlige myndigheder kan benytte §12 i databeskyttelsesloven som hjemmel for behandling, inklusiv videregivelse, i Howdy. §12 nævner, at en dataansvarlig kan behandle data omfattet af GDPR art 6 og 9 for at overholde forpligtelser og/eller forfølge rettigheder der udspringer af ansættelses- og arbejdsretlig lovgivning og/eller kollektive overenskomster, fx forpligtelsen til at tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Det skal bemærkes, at kundens legitime interesser kun vedrører det forhold, at Howdy retter henvendelse til virksomhedens medarbejdere med henblik på at tilbyde tilmelding til Howdy løsningen. Selve medarbejderens anvendelse af løsningen sker under eksplicit samtykke, som medarbejderen selv giver til Howdy, inden der gives adgang til Howdy.