How is a correct assessment of one’s wellbeing ensured?

Et vigtigt element i videnskaben bag spørgsmålene, er at skabe en refleksion over de sidste 14 dage, så det netop ikke kun er det døgn, der svares på. Samt at du tænker på din trivsel som helhed – både privat og professionelt.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.