Prova vår gamified välbefinnande övning

Välbefinnande på spel

Välbefinnande på spel är utvecklad för att möta chefernas utmaningar att involvera alla anställda i en strukturerad dialog om välbefinnandeinitiativ på arbetsplatsen.

Vi är redo att underlätta välbefinnande på spel – låt oss hjälpa