Make sure you catch all the details

Villkor

Wellbeing Response Team

Till modulen Howdy Wellbeing finns ett proaktivt trivsel-beredskapsteam påkopplat (nedan Beredskapsteam). Följande villkor gäller för Beredskapsteamet:

  1. Beredskapsteamet ringer upp de Medarbetare som utvisat ett behov för kontakt genom sin användning av Modulen Howdy Wellbeing. Howdy fungerar på det sättet att när kontakt sker, upprättas ett ärende i Howdys ärendesystem. Antalet ärenden hos Beredskapsteamet är begränsade till maximalt 2 per Medarbetare inom loppet av en 12-månadersperiod (beräknat från startdatumet). Ett samtal från Beredskapsteamet kan även utgöra 1 uppföljningssamtal (ett och samma ärende), om Beredskapsteamet anser att det finns behov för det.

  2. Om en Medarbetare skulle använda sig av det maximala antalet ärenden, enligt punkt 1 ovan, men fortfarande utvisar ett behov för kontakt, kommer Medarbetaren få ett meddelande via Appen, som uppmärksammar denne att svaren inte längre kommer utlösa ett samtal från Beredskapsteamet. Beredskapsteamet är härmed inte längre ansvarig för eller förpliktigad till att kontakta, eller utföra uppföljningar med Medarbetaren under den resterande 12-månadersperioden.

  3. Om en Medarbetare inte kan nås vid första försöket, kommer Beredskapsteamet utföra ytterligare 3 försök inom de kommande 2 vardagarna (måndag till fredag, med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton). Kommer vi inte i kontakt med Medarbetaren efter 4 försök, stängs ärendet. I den utsträckning som det är möjligt sänds även ett elektroniskt meddelande till Medarbetaren med information om att vi försökt att nå denne. Ett sådant förlopp räknas in i det antal avtalade ärenden, enligt punkt 1.

  4. Om mer än 20% (inom loppet av en 12-månadersperiod) av Kundens medarbetare har så pass låg poängnivå i trivselmätningarna att Beredskapsteamet aktiverats, kommer WLB snarast att kontakta Kunden skriftligen i syfte att ett möte måste hållas för att ta ställning till vidare en process. Beslut måste fattas inom en vecka efter WLBs begäran om att ett möte hålls. WLBs skyldighet att leverera Beredskapsteam fryses fram till dess att Kunden tagit beslut om ett av följande alternativ (eller annat som är avtalat mellan Kund och WLB):
    • För de Medarbetare som överstiger de 20%, kan Kunden välja att köpa till fler antal ärenden för 750 kr/ärenden.
    • WLB sänder kostnadsfritt ut ett elektroniskt meddelande till de berörda Medarbetarna som utvisat ett kontaktbehov, där de uppmanas om att försöka hitta rådgivning på annat håll, enligt punkt 2.

  5. Beredskapsteamet finns tillgängliga måndag till torsdag mellan kl. 08:00-20:00 och fredagar mellan kl. 08:00-16:00 (med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton).

På Kundens begäran, är WLB förpliktigad till – via en oberoende tredje part (auktoriserad revisor eller advokat) samt i relevanta sekretessavtal – att dokumentera att fler än 20% av Medarbetarna hamnat inom kategorierna som har behov av Beredskapsteamet. Kunden står för eventuella kostnader.