Make sure you catch all the details

Villkor

Wellbeing Response Team

For PFA Customers

Nedanstående villkor för Respons Team Services ingår i försäljnings- och leveransvillkoren, version SE-5.0. För att leverera enligt nedan beskrivna villkor är det en förutsättning att kunden är kund hos PFA under hela prenumerationsperioden.

Till modulen Howdy Wellbeing finns ett proaktivt trivsel-beredskapsteam påkopplat (nedan Beredskapsteam). Följande villkor gäller för Beredskapsteamet:

  1. Beredskapsteamet ringer upp de Medarbetare som utvisat ett behov för kontakt genom sin användning av Modulen Howdy Wellbeing. Howdy fungerar på det sättet att när kontakt sker, upprättas ett ärende i Howdys ärendesystem. Antalet ärenden hos Beredskapsteamet är obegränsat. Ett samtal från Beredskapsteamet kan även utgöra 1 uppföljningssamtal (ett och samma ärende), om Beredskapsteamet anser att det finns behov för det.

  2. Om en Medarbetare inte kan nås vid första försöket, kommer Beredskapsteamet utföra ytterligare 3 försök inom de kommande 2 vardagarna (måndag till fredag, med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton). Kommer vi inte i kontakt med Medarbetaren efter 4 försök, stängs ärendet. I den utsträckning som det är möjligt sänds även ett elektroniskt meddelande till Medarbetaren med information om att vi försökt att nå denne. Ett sådant förlopp räknas in i det antal avtalade ärenden, enligt punkt 1.

  3. Beredskapsteamet finns tillgängliga måndag till torsdag mellan kl. 08:00-20:00 och fredagar mellan kl. 08:00-16:00 (med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton).