Make sure you catch all the details

Villkor

Manager Response Team

For PFA Customers

Nedanstående villkor för Respons Team Services ingår i försäljnings- och leveransvillkoren, version SE-5.0. För att leverera enligt nedan beskrivna villkor är det en förutsättning att kunden är kund hos PFA under hela prenumerationsperioden.

Till modulen Howdy Manager finns ett proaktivt rådgivningsberedskap påkopplat (nedan Beredskapsteam). Följande villkor gäller för Beredskapsteamet.

  1. Beredskapsteamet ringer upp de Chefer som utvisat ett behov för kontakt genom sin användning av Modulen Howdy Manager. Howdy fungerar på det sättet att när kontakt sker, upprättas ett ärende i Howdys ärendesystem och Chefen blir ombedd att ange en potentiell orsak till den låga poängnivån i gruppen. Antalet ärenden hos Beredskapsteamet är obegränsat. Ett samtal med Beredskapsteamet kan även utgöra 1 uppföljningssamtal (ett och samma ärende), om Beredskapsteamet anser att det finns behov för det. Båda samtal kan ha en varaktighet på upp till 30 minuter.

  2. Om en Chef inte kan nås vid första försöket, kommer Beredskapsteamet utföra ytterligare 3 försök inom de kommande 2 vardagarna (måndag till fredag, med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton). Kommer vi inte i kontakt med Chefen efter 4 försök, stängs ärendet. I den utsträckning som det är möjligt sänds även ett elektroniskt meddelande till Chefen med information om att vi försökt att nå denne. Ett sådant förlopp räknas in i det antal avtalade ärenden, enligt punkt 1.

  3. Beredskapsteamet finns tillgängliga måndag till torsdag mellan kl. 08:00-20:00 och fredagar mellan kl. 08:00-16:00 (med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton).