Make sure you catch all the details

Villkor

Body Response Team

For PFA Customers

Nedanstående villkor för Respons Team Services ingår i försäljnings- och leveransvillkoren, version SE-5.0. För att leverera enligt nedan beskrivna villkor är det en förutsättning att kunden är kund hos PFA under hela prenumerationsperioden.

Till modulen Howdy Body finns ett proaktivt beredskapsteam med fysioterapeuter påkopplat (nedan Beredskapsteam). Följande villkor gäller för Beredskapsteamet:

  1. Beredskapsteamet ringer upp de Medarbetare som utvisat ett behov för kontakt genom sin användning av Modulen Howdy Body. Howdy fungerar på det sättet att när kontakt sker, upprättas ett ärende i Howdys ärendesystem. Antalet ärenden hos Beredskapsteamet är obegränsat. Ett samtal från Beredskapsteamet kan även utgöra 1 uppföljningssamtal (ett och samma ärende), om Beredskapsteamet anser att det finns behov för det.

  2. Om en Medarbetare inte kan nås vid första försöket, kommer Beredskapsteamet utföra ytterligare 3 försök inom de kommande 2 vardagarna (måndag till fredag, med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton). Kommer vi inte i kontakt med Medarbetaren efter 4 försök, stängs ärendet. I den utsträckning som det är möjligt sänds även ett elektroniskt meddelande till Medarbetaren med information om att vi försökt att nå denne. Ett sådant förlopp räknas in i det antal avtalade ärenden, enligt punkt 1.

  3. Beredskapsteamet finns tillgängliga måndag till torsdag mellan kl. 08:00-16:30 och fredagar mellan kl. 08:00-16:00 (med undantag för helgdagar, julafton och nyårsafton).