Appendix 2

Personuppgiftsbiträde

Introduktion

Denna sida listar de respektive Personuppgiftsbiträde och Underpersonuppgiftsbiträde (underleverantörer), som Worklife Barometer använder i förbindelse med leverans av Howdy-lösningen.

För var och en av (nedan) personuppgiftsansvariga anges följande:

  • Namn
  • Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter
  • Data som utväxlas
  • Fysisk placering
  • Överföringsgrundval vid överföring utanför EU/EEA
  • Säkerhet

Personuppgiftsbiträde och Underpersonuppgiftsbiträde (underleverantörer)

Följande personuppgiftsbiträde/underpersonuppgiftsbiträde (underleverantörer) används till att leverera Howdy lösningen:

Microsoft

Microsoft Azure

Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter:

Microsoft Azure leverer PaaS (Plattformen, dvs. databas, webbserver, etc..).

Data som utväxlas: 

All data som används och registreras i förbindelse med Howdy-lösningen lagras i Microsoft Azure hosting- miljö.

Fysisk placering:

I Microsofts datacenter inom Europa (Holland och Irland)

Överföringsgrundval:

N/A. Data behandlas inom EU.

Säkerhet:

Läs mer om säkerhet, audit av Microsoft och se audit rapporter:

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/soc

https://aka.ms/mssocreports

Microsoft Ireland Operations Limited är Microsofts dataskyddsombud inom EU och kan kontaktas på följande adress:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521

The Rocket Science Group, LLC

MailChimp & Mandrill

Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter:

E-mail tjänster som Howdy använder till email-kommunikation (inbjudningar, påminnelser, återställa/återsända lösenord, samt andra motsvarande tjänster)

Data som utväxlas: 

E-mailadress, Förnamn, Efternamn, Företag, Partner, Transaktionstyp, Meddelandeinnehåll, pdf-filer (trivselrapporter)

Fysisk placering:

1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, USA

Överföringsgrundval:

Säkerhet:

Läs mer om säkerhet här: https://mailchimp.com/about/security

Twilio

Twilio

Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter:

Företaget Twilio levererar en teletjänst (SMS, röst m.m.), som Howdy använder till telekommunikation (inbjudningar, påminnelser, återställa/återsända lösenord, samt andra motsvarande tjänster)

Data som utväxlas: 

Mobiltelefonnummer, Transaktionstyp, Meddelandeinnehåll

Fysisk placering:

375 Beale Street, Suite 300 | San Francisco, CA 94105

Säkerhet:

Läs mer om säkerhet här: https://www.twilio.com/security

Widgix

SurveyGizmo

Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter:

Företaget Widgix, LLC levererar ett frågeformulärsverktyg online, som WLB använder vid utsändning av användarundersökningar.

Vänligen observera att SurveyGizmo inte är en integrerad funktion i Howdy-lösningen och används endast vid överenskommelse med kunden.

Data som utväxlas: 

Förnamn, emailadress samt lagring av svar

Fysisk placering:

4888 Pearl East Cir. Suite 100, Boulder, CO 80301 USA

Säkerhet:

ZenDesk

ZenDesk

Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter:

Företaget ZenDesk levererar ett supportverktyg online, som WLB använder till att säkra en välfungerande support till slutanvändaren.

Observera vänligen att ZenDesk inte är ett integrerat verktyg i Howdy-lösningen.

Data som utväxlas: 

Information som slutanvändaren sänder per email samt WLBs ärendehantering och efterföljande mailkorrespondens.

Fysisk placering:

1019 Market St, San Francisco, CA 94103

Säkerhet:

RayGuy

RayGun

Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter:

Loggning av felmeddelanden m.m.

Data som utväxlas: 

IP-adress, unika ID (till identifikation) och allt innehåll i webbserver kommunikationen. Data avlägsnas efter 60 dagar

Fysisk placering:

USA

Överföringsgrundval:

The European Commission’s standard contract

Säkerhet:

Läs mer om säkerhet här: https://raygun.com/security

Amazon Web Services

Amazon Web Services

Behandlingens ändamål och behandlingsaktiviteter:

Amazon Web Services levererar PaaS (Plattformen, d.v.s. databas, webbserver etc.).

Data som utväxlas: 

All data som används och registreras i förbindelse med Howdy-lösningen kan lagras i Amazon Web Services hosting-miljö.

Fysisk placering:

I Amazons datacenter inom Europa (för tillfället Tyskland, Irland, England, Frankrike). Läs mer här: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure

Överföringsgrundval:

N/A. Data behandlas inom EU.

Säkerhet:

Läs mer om säkerhet här: https://aws.amazon.com/security