Velkommen til Howdy

Middelfart Kommune

Kære leder,

Tak for din interesse i at øge trivslen i dit team – vi er klar til at give dig den nødvendige indsigt

Howdy løsningen består i sin enkelhed af to elementer:

Et individuelt element til den enkelte medarbejder. Dette består af kontinuerlige målinger, mulighed for refleksion over udviklingen samt et proaktivt beredskab, der ringer de medarbejdere op, som score lavt i trivselsmålingen.

Fra januar 2020 måler vi trivslen blandt Middelfart Kommunes medarbejdere og afholder samtaler med medarbejdere som mistrives.

Data bliver indsamlet, og vil være klar til at blive brugt i en organisatorisk kontekst, så nu er det op til dig!

Et organisatorisk element til den engagerede leder, der ønsker at handle på den indsigt data skaber, så handlingerne funderes i fakta.  

Pakkerne herunder beskriver dine muligheder for at komme godt i gang med trivselsarbejdet, og sørger for at stå klar, når spørgsmålene melder sig. 

For at gøre prisen for Howdy så attraktiv som mulig, valgte Middelfart Kommunes at tilbyde Howdy til alle medarbejdere som et sikkerhedsnet.  

Den enkelte leder, som ønsker at arbejde organisatorisk med trivsel i sin afdeling, kan derfor tilkøbe en af vores pakker.

Betalingen er separat, men selve løsningen fungerer som en helhed, hvor du som leder får anonymiseret adgang til din afdelings trivselsdata, samtidig med, at vi holder hånden under dine medarbejdere.

Tilgængelige pakker

 • Grundig Introduktion til Howdy for dig som leder
 • 1:1 ledersparring
 • Adgang til Howdy webinars
 • Adgang til din afdelings trivselsdata via vores cockpit
 • Adgang til modulet Howdy Feedback (din mulighed for at stille dine egne spørgsmål)
Pris for pakken:
 • Op til 10 medarbejdere: 6.500,- ekskl. moms pr. år
 • Op til 20 medarbejdere: 8.000,- ekskl. moms pr. år
 • Op til 30 medarbejdere: 10.000,- ekskl. moms pr. år
 • Over 30 medarbejdere pr. afdeling er prisen 300,- ekskl. moms pr. ekstra medarbejder
 • Grundig Introduktion til Howdy for dig som leder
 • Adgang til Howdy webinars
 • Adgang til din afdelings trivselsdata via vores cockpit
 • Adgang til modulet Howdy Feedback (din mulighed for at stille dine egne spørgsmål)
Pris for pakken:
 • Op til 10 medarbejdere: 4.500,- ekskl. moms pr. år
 • Op til 20 medarbejdere: 6.000,- ekskl. moms pr. år
 • Op til 30 medarbejdere: 8.000,- ekskl. moms pr. år
 • Over 30 medarbejdere pr. afdeling er prisen 250,- ekskl. moms pr. ekstra medarbejder
 • Adgang til Howdy webinars
 • Adgang til din afdelings trivselsdata via vores cockpit
 • Adgang til modulet Howdy Feedback (din mulighed for at stille dine egne spørgsmål)
Pris for pakken: 
 • Op til 10 medarbejdere: 2.500,- ekskl. moms pr. år 
 • Op til 20 medarbejdere: 4.000,- ekskl. moms pr. år 
 • Op til 30 medarbejdere: 6.000,- ekskl. moms pr. år 
 • Over 30 medarbejdere pr. afdeling er prisen 200,- ekskl. moms pr. ekstra medarbejder

Beskrivelse af indhold i pakkerne

Grundig Introduktion til Howdy for dig som leder

Med udgangspunkt i den enkelte leders hverdag, introducerer vores erhvervspsykologer lederen til aktivt at arbejde Howdy trivselsdata. Vi fokuserer bl.a. på hvordan kan du, som leder, anvende Howdy til at skabe sundere trivsel på organisatorisk niveau. Vi sørger for, at dialogen om trivsel leveres i en kontekst, præcist tilpasset din hverdag. 

1:1 trivselssparring
Vores erhvervspsykologer sidder klar til at hjælpe dig med dit trivselsarbejde. Har du svært ved trivselsdialogen, svært ved at skabe handling pga. af din indsigt i trivsel, brug for et råd eller skal du have en hånd til at forstå Howdy data? Eller andet? Så kontakter du Howdy Care beredskabet, beskriver kort hvad emnet er, og sammen planlægger vi et tidspunkt, hvor vi taler sammen.
Howdy Webinars

Hver måned afholder vi webinars, der inspirerer til proaktivt arbejde med trivsel. Vi skifter temaet hver måned, så vi i løbet af året kommer godt rundt om relevante emner, som f.eks. Positiv Psykologi, Lytning og ”At skabe trivsel gennem motivation”. På webinaret gives gode råd til vedligeholdelse af eller øge trivslen blandt dine medarbejdere og der vil være plads til spørsgmål til sidst.

Adgang til vores univers af trivselsdata

Din afdelings trivselsdata

Du får adgang til vores trivsels cockpit, hvor du kan følge din afdelings trivselsdata og samtidig får du en benchmark-måling op imod Middelfart Kommune, Andre Kommuner og Nationale trivselsdata. Gennem den indsigt du får i din afdelings trivsel, kan du nemmere skabe dig et overblik og etablere et fælles sprog for trivsel i din afdeling.

Hvis din afdeling har valgt at bruge modulet Howdy Body, får du leveret et overblik over afdelingens smerteniveauer, så du nemt kan se, hvordan den fysiske smerte ”placerer” sig blandt dine medarbejdere. For at hjælpe til bedre indsigt, giver vi dig muligheden for at benchmarke din afdelings målinger med andre sammenlignelige afdelinger. formålet er at give dig det bedst mulige beslutningsgrundlag til at lave eventuelle ændringer/justeringer der bidrager til et sundere arbejdsmiljø i organisationen.

Dashboard
Stil dine egne spørgsmål

Du får også adgang til Howdy Feedback; modulet, der er din unikke mulighed for effektiv at nå dine medarbejdere med spørgsmål, som du er nysgerrig på at få afklaret. Kunsten er naturligvis at finde de rigtige spørgsmål, men bare rolig, der er rig inspiration at hente i vores katalog af relevante spørgeskemaer og derudover sidder vi også klar til at hjælpe dig i mål. Det er nemmere end du tror.

Modulet er beskrevet i flere detaljer her

Yderligere tilkøb

Proaktiv ledersparring – vi holder øje og hjælper dig når der er behov

Howdy Care Beredskabets dygtige psykologer holder øje med din gruppes trivsels, og detekterer vi begyndende lav trivsel, handler vi proaktivt og ringer dig op, med formålet at støtte dig i arbejdet med at få gruppens trivsel tilbage i et godt niveau. Rent praktisk skriver vi først til dig for at aftale et tidspunkt, så du har tid til at planlægge opkaldet ind på et tidspunkt, det passer dig.

Læs mere om den proaktive ledersparring her

Pris for proaktiv ledersparring:
Howdy Manager afregnes med 1.200 kr. pr. samtale.

Bestillingsformular

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.