Vår historia

Worklife Barometer AB grundades år 2015 i Sverige (dotterbolag till Worklife Barometer ApS) med missionen att försöka bryta den ständigt växande stresskurvan på den skandinaviska arbetsmarknaden, genom förebyggande åtgärder. Vi ville komplettera de årliga medarbetarundersökningarna som utförs på de flesta arbetsplatser, där det ställs en hel rad med frågor, men som dessvärre inte ger verksamheterna någon möjlighet att hinna upptäcka och hantera eventuella stressrelaterade sjukskrivningar, innan de är ett faktum. Vi ville därför införa vårt verktyg, en app, som ställer relevanta och validerande frågor och som kontinuerligt ger verksamheterna en översiktsrapport som de kan använda för att upptäcka eventuell vantrivsel.

I vår efterforskning upptäckte vi WHO-5 - en validerad frågeram som identifierar välbefinnande och trivsel. Modellen har utvecklats av en dansk professor och presenterades för första gången år 1998. Modellen byggde vi in i en app, anslöt arbets- och organisationspsykologer från Psykologiguiden och dess beredskapsteam, som i sin tur kontaktade de individer som antingen påvisade en låg eller fallande trivsel i trivselmätningarna. Vi kunde efter en tid se att många av individerna väntade alldeles för länge med att försöka hantera sin situation, så vi beslutade därav att beredskapsteamet skulle aktiveras proaktivt - d.v.s. att kontakta individerna utan att de själva bett om att bli kontaktade. Därmed fick data och individernas handlingssätt bestämma reaktionen.

Ambitioner och framgångar

Det finns idag ca. 14 000 användare av verktyget, fördelat på ca. 70 verksamheter i både Danmark, Sverige och Storbritannien. Vår ambition är att fördubbla antalet användare varje år och även att implementera verktyget i fler länder. 

Vi genomför kontinuerligt användarundersökningar och senast svarade 1.6% av ca 3000 användare att de med stor sannolikhet undgått en stressrelaterad sjukskrivning med hjälp av verktyget, som vi kallar Howdy. Ytterligare 12% svarar att verktyget fått dem att öppna upp för dialog med sin chef kring stress- och trivselproblem.

Vi är för närvarande strax över 10 anställda hos Worklife Barometer och vi arbetar bl.a. med IT, sälj, marknad och produktutveckling. Vi har under de senaste åren även utvecklat en ny partnerstrategi, där försäkrings- och pensionsbolag samt hälsoföretag (bl.a. Falck Healthcare) skall säkra försäljning, implementering och genomförande av förändringsprocesser - vilket gör att vi på Worklife Barometer kan fokusera på att utveckla och förbättra lösningen, samtidigt som vi utökar verksamheten.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA EN DEL AV HOWDY?

Bli en del av oss

HOWDY SKULLE INTE VARA DENSAMME UTAN ER

Vilka är vi?

CEO

Rasmus Hartung

CEO
Sales Director

Gunnar Brabrand

Sales Director
CTO

Mads Dørup

CTO
Marie Hjalmarsson

Marie Hjalmarsson

Chief Psychologist
Alberte Skov Hedman

Alberte Skov Hedman

Psychologist
Client Manager

Nethe Øllgaard

Client Manager
Maria Jemina

Maria Jemina

Country Manager - Sweden
Morten Flyvholm Iversen

Morten Flyvholm Iversen

Customer Success Manager
Finn Warnik

Finn Warnik

Support
SoerenRasmussen

Søren Rasmussen

Support
Developer

Matej Kopcik

Developer
Developer

Samuel Asványi

Developer
Radoslav Hečko

Radoslav Hečko

Developer
Developer

Tiago Marques

Developer
Anonymous

August Karstensen

Social Media Manager
Christian Mark Sørensen

Christian Mark Sørensen

Administration
Chairman of The Board

Jens Munch-Hansen

Chairman of The Board
Board Member

Carsten Dilling

Board Member

Vill du veta mer?