Birthday

Vi firar att Howdy fyller 5 år

Idag, den 10 oktober är det World Mental Healthy day – och samtidigt dagen då vi stolt firar att det är 5 år sedan som vi inledde ett viktigt paradigmskifte, för att bryta stresskurvan genom att utveckla Howdy.

Idén

Vi startade med ett blankt papper, med utgångspunkt att vi hade en gemensam frustration – att det finns flera behandlingsalternativ med passiva ”hotlines” som kräver att folk själva ska reagera och agera – fastän flera studier har påvisat ineffektiviteten av detta. Det betyder, att personer varje dag faller över kanten, vilket i sin tur blir höga omkostnader för personen i fråga, verksamheten och samhället.

Med hjälp från experter, bl.a. professor Per Bech och Psykologguiden, påbörjades arbetet med Howdy – och den första kunden startade på just denna dag, som är World Mental Health-dagen och nu även vår födelsedag.

Howdy kom inte till, utan utmaningar längs vägen – ett paradigmskifte är en utmaning i sig – och p.g.a. det fick vi olika läger, med både entusiastiska och skeptiska aktörer.

Lyckligtvis är denna skepsis nu historia – de flesta verksamheter och personer vi är i dialog med idag är öppna för en digital lösning för att förbättra trivsel- och stressförebyggande. Idag tittar vi stolt tillbaka på fler än en miljon trivselmätningar och fler än 15.000 samtal med personer som saknat en hjälpande hand. Det är väldigt bra tal, och effekten av dem blev nyligen bekräftade i en vetenskaplig pilotstudie, där över 4 500 svar inkom i vår användarundersökning.

Pilotstudien och användarundersökningen bekräftar en markant reduktion av stressrelaterade sjukskrivningar och att personer som upplever en nedgång i sin trivsel, återgår till sitt utgångsläge 6 ggr snabbare.

Det är vi stolta över!

Tack till alla våra kunder och era medarbetare för er tillit till oss!

Rasmus Hartung – CEO