Volkswagen

Med Howdy får vi en mer dynamisk Arbetsplatsutvärdering som även gynnar kunderna.

Det är så vi bemöter dig – Välkommen till…

”Volkswagen är sedan 2011 det mest sålda bilmärket i Danmark och det förtroende som kunderna visar oss, har vi stor respekt för. Det ska våra kunder alltid kunna märka när de kommer till oss," säger Direktör i VW Ishøj Flemming Hoffmann Christensen.

"Jag hörde talas om Howdy av en slump i radion förra sommaren och blev begeistrad över att här fanns ett nytt sätt att arbeta med medarbetarnas trivsel på.

Att trivsel är viktigt för ett företag som vårt, är helt utan tvekan.

Jag menar det när jag säger "så här möter vi dig"!

Kunderna har alltid ett alternativ, om de så önskar att köpa en ny VW – eller att få service på bilen. Att medarbetarna ska vara duktiga på sitt område säger sig själv – men det är inte tillräckligt.

Mina kunder ska alltid känna sig välkomna – även i framtiden, och en medarbetare som trivs skapar mer än bara en bra stämning, vilket kunderna värdesätter.

Därför tycker jag att Howdys kontinuerliga överblick av medarbetarnas trivsel är ett spännande verktyg, då vi hela tiden kan ta pulsen på hur det går.

Min ambition med att arbeta med Howdy är att fortsatt ha ett företag som kunderna tycker om att komma till. Samtidigt vill jag även försäkra mig om att nuvarande samt kommande medarbetare har en arbetsplats där de har det bra. Alla spenderar många timmar på arbetet – och det är viktigt att de har det bra.

Medarbetarna med till råds.

Jag vill inte tvinga något på mina medarbetare, därför bjöd jag med vår fackliga representant samt arbetsmiljörepresentant till mötet vi hade med Howdy.

De såg snabbt möjligheterna med att underlätta sitt arbete.

De upplever att det kan vara svårt att motivera sina kollegor till att bidra i de traditionella arbetsplatsutvärderingarna som oftast baseras på tunga branschlösningar.

Medarbetarna upplever att frågorna antingen är irrelevanta eller för omfattande och att hela processen med stora utvärderingar, vartannat år, är krävande och ger väldigt litet värde.

Därav såg de snabbt möjligheterna med att använda Howdy-plattformen med att dels kontinuerligt hålla ett öga på den psykiska arbetsmiljön, men samtidigt under året kunna ställa utvalda frågor från arbetsplatsutvärderingen och därmed ha en löpande process där det blir naturligt att tala om arbetsmiljön istället för att det ska vara ett stort projekt.

Jag tycker verkligen att mina anställda ska ha en liten premie för att tänka in de här alternativen i lösningen," skrattar Flemming.

"Med den nya tillgången till arbetsmiljön, är jag säker på att vi genom att ta kontinuerlig temptagning får en bättre insyn, så att vi kan agera i tid… lite som när oljelampan börjar lysa gult i din bil – då vet du att det är dags att åka förbi Volkswagen Ishøj,” slutter Flemming Hoffmann Christensen. 

Fakta om Volkswagen Ishøj

VW Ishøj VW Ishøj har ca 30 medarbetare fördelat på administration, verkstad, sälj- och reservdelsavdelning. 

Fakta om Howdy Feedback

Med Howdy Feedback kan du få en bättre organisatorisk insyn.  

Howdy Feedback är en flexibel frågemotor, där du själv kan formulera egna frågor, svarsalternativ och frekvens.

Det kan t.ex. vara övergripande frågor till samtliga medarbetare varje månad, men även vara andra frågor som är riktade mot enskilda avdelningar med ett intervall som avdelningen känner är relevant.

Du kan t.ex. göra Arbetsplatsutvärderingen mer dynamisk genom att bryta ner frågorna i ämnen och under året enkelt följa utvecklingen.

En del av våra kunder har även lagt till möjligheten för medarbetare att skriva en kommentar till sin chef.