Forstå hvordan vi kontrollerer data

Konceptuelt dataflow diagram

Dette konceptuelle dataflow diagram viser de forskellige roller for de personer, der er involveret i adgang til og brug af Howdy data.

Kommentar

Listen over deltagere inkluderer følgende data per deltager

Person oplysninger:

 • Organisations ID *
 • Fornavn *
 • Efternavn *
 • E-mail adresse *
 • Mobiltelefonnummer
 • Rolle: medarbejder / leder
 • Anciennitet
 • Fødselsdag
 • Privat postnummer + by
 • Sundhedsordning
 • Organisatoriske:
 • Afdelingshierarkiet (Divisioner, Afdelinger, Enheder)
 • Nærmeste leder
 • Lokation

* markerer oplysninger, som er krævet ved oprettelse.

2. API dokumentation

API dokumentation er tilgængelig her https://github.com/WorklifeBarometer/API

3. Slettelse af data

Data bliver slettet i en lang række forskellige situationer, der tager højde for privatliv, anonymitet og lignende. De pågældende politikkerne er mere udførligt beskrevet i vores Vilkår & Privatlivspolitik.

4. Adgang til data

Adgangsniveauet bestemmes ud fra brugerens rolle. Eksempelvis kan lederen kun tilgå data, som han/hun bestyrer. HR, når de tildeles administratorrollen, kan tilgå alle data. Yderligere detaljer er beskrevet i nedenstående oversigt.

(C)REATE – (R)EAD – (E)DIT

Bemærk: Hvis automatisk synkronisering er aktiveret (API integration eller blob-opbevaring) fjernes redigeringsmuligheder for stamdata fra all portalens brugere.

*1 Rapportering dækker PDF-rapporter og dashboard data
*2 Kan kun oprette e-mail adresse og telefonnummer. Når de er oprettede, bliver de usynlige (grundet anonymitetshensyn)
* Kan ikke ændre e-mail adresse og telefonnummer, hvis disse opdateres af deltager.
*4 Kan kun tilgå data for egen afdeling
*5 Beredskabet kan kun tilgå data, hvis der er en åben sag på den aktuelle deltager.