fbpx

Howdy Wellbeing

Stor videnskab bag en lille model

Til medarbejdere

Howdy Wellbeing gør mentale udfordringer på arbejdspladsen synlige og handler proaktivt når behovet opstår.

Howdy Wellbeing monitorerer kontinuerligt medarbejdernes mentale trivsel og giver dig overblik, indsigt og årsager til medarbejdernes trivsel eller mangel deraf - alt sammen i realtid.

Medarbejdere med lav trivsel vil blive tilbudt en fortrolig samtale med en psykolog, i et forsøg på at yde sparring og guide medarbejderen hed imod et bedre mentalt helbred. Den kontinuerlige monitorering giver også medarbejderen mulighed for at stoppe op, reflektere og blive bevidste omkring deres mentale stadie.

Wellbeing

Til Ledere

Modulet Howdy Manager er en udvidelse til Howdy Wellbeing. På baggrund af million af svar, og tusindvis at grupperinger, sammenligner vi den individuelle gruppes trivsel med andre grupper af samme størrelse.

Hvis gruppen oplever lav eller nedadgående trivsel, vil vores manager beredskab handle proaktivt - en person fra beredskabet vil arbejde sammen med lederen og udarbejde en plan for hvordan situationen kan håndteres.

Vi holder øje med trivselsændringer i hele organisationen

Vores algoritme holder løbende øje med trivslen på et organisatorisk plan og handler proaktivt hvis der opleves lav eller faldende trivsel i en gruppe.

Proaktiv ledersparring

Den proaktive handling vil oprette en sag i Howdy Manager modulet. Lederen vil herefter blive kontaktet af en uvildig person fra beredskabet, som sammen vil forsøge at finde en løsning til håndtering af situationen. Inden kontakt bliver oprettet, vil lederen blive bedt om input til hvad han/hun mener kan være årsag til den lave trivsel, samt hvornår vil være et godt tidspunkt til at tale.

Selve samtalen tager udgangspunkt i trivselsskalaen, lederes input såvel som gruppens historik - Howdy Manager beredskaber vil fokusere på direkte udfordringer som den pågældende leder står til ansigt med. På baggrund af konkrete værktøjer og teknikker vil lederen få brugbar indsigt i hvordan hans/hendes gruppes trivsel er udfordret.

Hvad udløser en proaktiv samtale?

Oprettelsen af en sag i Howdy Manager sker på basis af enten to observationer af lav trivsel, eller tre observationer af nedadgående trivsel. Da lederen allerede bliver gjort opmærksom på gruppens trivsel i de månedlige Howdy-rapporter - handler vi ikke på baggrund af et enkelt udsving i trivslen, da lederen kan have mulighed for at bedre trivslen på egen hånd. Lederen kan dog få kontakt til beredskabet på eget initiativ, hvis dette ønskes. Hvis gruppens trivsel ikke forbedres, vil vi tage proaktiv kontakt og hjælpe lederen videre som tidligere beskrevet.

Anonymiteten er bevaret

Samtalen med en leder, vil aldrig blive på baggrund af en enkelt medarbejders trivsel, men udelukkende på det samlede trivselsniveau for en hel gruppe. Som leder kan du vælge at tale om udfordringer med enkelte medarbejdere, men personen fra Howdy beredskabet vil aldrig bruge person specifik data i samtalen. Samtalen med lederen forbliver fortrolig og anonym overfor lederens arbejdsplads.

Antal af samtaler

Alle sager vil udløse en første samtale, som kan blive fulgt op af en opfølgende samtale. Undtagelsen for dette er, hvis lederen aktivt fravælger samtale nummer to.

Hvis lederen ikke er tilgængelig, vil han/hun blive forsøgt kontaktet fire gange i alt, hvorefter sagen vil blive lukket. Systemet vil sende en besked til lederen om at han/hun er blevet forsøgt kontaktet, hvorefter lederen har mulighed for at vende tilbage og få genåbnet sin sag.

Howdy Managers standardpakke inkluderer to sager per år per leder, hvor hver sag har 1-2 tilknyttede samtaler, i overensstemmelse med overnævnte.

Howdy Wellbeing bruger den videnskabelige modelWHO-5, som har været en del af mere end 200 videnskabelige studier siden professor Per Bech lancerede den i 1998. Modellen har bevist sig at være en af de mest præcise modeller til at vurdere trivsel.

I 2018 offentliggjorde Per Bech en artikel I Nordic Journal of Psychiatry baseret på Howdy data. Artiklen konkluderede at proaktiv tidlig intervention had en betydelig positiv effekt på medarbejderes mulighed til at komme tilbage til normal trivsel efter at have oplevet et fald i trivsel.

Skriv dig op til en gratis test konto, og prøv Howdy i dag

Prøv det nu!

En email vil blive sendt til dig, med instruktioner om hvordan du kommer igang med din test konto.