B2C

Vilkår

Wellbeing Beredskabet

Til modulet Howdy Wellbeing er der koblet et proaktivt trivselsberedskab (Beredskab). Følgende vilkår gælder for Beredskabet:

  1. Beredskabet ringer de Personer op, som udviser behov for kontakt gennem brug af Modulet Howdy Wellbeing. Howdy fungerer på den måde, at der ved behov for kontakt oprettes en sag i Howdys sagssystem. Antallet af sager i Beredskabet er begrænset til maksimalt 2 pr. Person i en løbende 12 måneders periode (beregnet fra Startdatoen). Et opkald fra Beredskabet kan udløse 1 opfølgende samtale (en samlet sag), såfremt Beredskabet vurderer, at der er behov for det.

  2. Såfremt en Person anvender det maksimale antal sager, jf. pkt. 1 herover, men fortsat udviser kontaktbehov, gøres Personen, gennem en besked i Appen, opmærksom på, at svarene ikke udløser opkald fra Beredskabet. Beredskabet er herefter ikke ansvarlig for eller forpligtet til at foretage opkald eller opfølgning hos Personen i den resterende 12 måneders periode.

  3. Såfremt en Person ikke træffes ved første forsøg, vil Beredskabet gøre yderligere 3 forsøg inden for de efterfølgende 2 hverdage (mandag til fredag eksklusiv danske nationale helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag). Kan der ikke skabes kontakt efter 4. forsøg, lukkes sagen, og såfremt det er muligt, sendes en elektronisk besked til Personen med besked om, at der har været forsøgt kontakt. Et sådant forløb tæller med i opgørelsen over sager, jf. pkt. 1.

  4. Såfremt Personen har afsluttet en sag med beredskabet, lægges en 6 ugers karantæne periode ind, hvor der ikke vil blive oprettet en ny sag. Dette er gjort af hensyn til at give Personen mulighed for at nå at arbejde med de råd og handlinger, der er aftalt med psykologen i beredskabet.

  5. Beredskabet har åbent mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00 og fredag fra 08:00 til 16:00 eksklusiv danske nationale helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag.