Vær sikker på at få alle detaljerne med

Vilkår

Manager Beredskabet

Til modulet Howdy Manager er der koblet et proaktivt rådgiverberedskab (herefter Beredskab). Følgende vilkår gælder for Beredskabet:

  1. Beredskabet ringer de Ledere op, som udviser behov for kontakt gennem brug af Modulet Howdy Manager. Howdy fungere på den måde, at der ved behov for kontakt oprettes en sag i Howdys sagssystem og Lederen bliver bedt om at give sin årsag til den lave score i gruppen. Antallet af sager i Beredskabet er begrænset til et maksimum specificeret i bestillingsformularen, per manager for en 12 måneders periode (udregnet fra startdatoen). Et opkald fra Beredskabet kan udløse 1 opfølgende samtale (en samlet sag), såfremt Beredskabet vurderer, at der er behov for det. Begge samtaler kan have en varighed af op til ca. 30 min.

  2. Såfremt en Leder ikke træffes ved første forsøg, vil Beredskabet gøre yderligere 3 forsøg inden for de efterfølgende 2 hverdage (mandag til fredag eksklusiv danske nationale helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag). Kan der ikke skabes kontakt efter 4. forsøg, lukkes sagen, og såfremt det er muligt, sendes en elektronisk besked til Lederen med besked om, at der har været forsøgt kontakt. Et sådant forløb tæller med i opgørelsen over sager, jf. pkt. 1.

  3. Beredskabet har åbnet mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00 og fredag fra 08:00 til 16:00 eksklusiv danske nationale helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag.