Vær sikker på at få alle detaljerne med

Vilkår

Body Beredskabet

Til modulet Howdy Body er der koblet et proaktivt fysisk beredskab (herefter Beredskab). Følgende vilkår gælder for Beredskabet:

  1. Beredskabet ringer de Medarbejdere op, som udviser behov for kontakt gennem brug af Modulet Howdy Body. Howdy fungere på den måde, at der ved behov for kontakt oprettes en sag i Howdys sagssystem. Antallet af sager i Beredskabet er begrænset til maksimalt 2 pr. Medarbejder i en løbende 12 måneders periode (beregnet fra Startdatoen). Et opkald fra Beredskabet kan udløse 1 opfølgende samtale (en samlet sag), såfremt Beredskabet vurderer, at der er behov for det.

  2. Såfremt en Medarbejder anvender det maksimale antal sager, jf. pkt. 1herover, men fortsat udviser kontaktbehov, gøres Medarbejderen, gennem en besked i Appen, opmærksom på, at svarene ikke udløser opkald fra Beredskabet. Beredskabet er herefter ikke ansvarlig for eller forpligtet til at foretage opkald eller opfølgning hos Medarbejderen i den resterende 12 måneders abonnementsperiode.

  3. Såfremt en Medarbejder ikke træffes ved første forsøg, vil Beredskabet gøre yderligere 3 forsøg inden for de efterfølgende 2 hverdage (mandag til fredag eksklusiv danske nationale helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag). Kan der ikke skabes kontakt efter 4. forsøg, lukkes sagen, og såfremt det er muligt, sendes en elektronisk besked til Medarbejderen med besked om, at der har været forsøgt kontakt. Et sådant forløb tæller med i opgørelsen over sager, jf. pkt. 1.

  4. Såfremt mere end 20 % af Kundens Medarbejdere i en periode over 12 måneder scorer så lavt i trivselsmålingerne, at Beredskabet aktiveres, kontakter WLB straks Kunden skriftligt med henblik på afholdelse af et møde, hvor der tages stilling til det videre forløb. Beslutning herom skal tages senest 1 uge fra WLBs afgivelse af anmodning om et møde. WLBs pligt til at levere Beredskabet sættes i bero, indtil Kunden har truffet beslutning om en af følgende valgmuligheder (eller anden aftale indgås mellem Kunden og WLB):

    • For de Medarbejdere, der overstiger de 20 %, kan Kunden vælge at betale en merpris på 750 kr. pr. sag.
    • WLB sender uden merbetaling en elektronisk besked til de berørte Medarbejdere med et kontaktbehov om, at de bedes søge rådgivning andetsteds som anført i pkt. 2.

  5. Beredskabet har åbnet mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00 og fredag fra 08:00 til 16:00 eksklusiv danske nationale helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag.

Efter Kundens anmodning er WLB forpligtet til – via en uafhængig tredjepart (statsautoriseret revisor eller advokat) og under indgåelse af relevante hemmeligholdelsesaftaler – at dokumentere, at mere end 20% af Medarbejderne falder inden for kategorierne, der har behov for at gøre brug af Beredskabet. Kunden afholder omkostningerne dertil.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Modtag værdifulde tips til din trivselsejse og bliv inspireret af opløftende historier om vejen til bedre sundhed. Tilmeld dig nu!