version 3.0

Privatlivspolitik

Når du bruger Worklife Barometer ApS’ (herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) tjenester gennem teknologiplatformen Howdy (”Howdy”), behandler vi personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik gennemgås det, hvordan dine personoplysninger behandles.

1. Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige og behandler dine personoplysninger som beskrevet i det følgende.

Vores kontaktoplysninger:

Worklife Barometer ApS
Njalsgade 76,
2300 København S
CVR: 35395539
Telefonnr.: +45 888 777 00
Email: gdpr@howdy.care
Hjemmeside: www.howdy.care

2. Behandling af personoplysninger

Overblik over behandlingsaktiviteter og behandlede personoplysninger.

Tilmelding til Howdy indtil du giver samtykke

Formål

At melde dig til Howdy og på den måde levere de aftalte tjenesteydelser.

Personoplysninger

 • Navn (for- og efternavn)
 • Kontaktoplysninger (arbejds-e-mailadresse og mobilnummer)
 • Din fødselsdato
 • Din adresse, postnummer og din by
 • Dit køn
 • Betalingsinformation og -historik

Kilde

Oplysningerne kommer fra dig.

Retsgrundlag

GDPR, artikel 6 (1) (c). For at vi kan levere vores tjenester til dig ha vi brug for dine personoplysninger.

Datalagring

Se kapitel 3.

Behandling af dine svar i Howdy

Formål

At vurdere din trivsel og tage stilling til, om beredskabet skal iværksættes.

Personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Kodeord
 • En kopi af dit samtykke til tilmelding til og brug af Howdy
 • Foretrukken kommunikationsform
 • Tidspunktet for dit sidst besvarede eller delvist besvarede spørgeskema i modulen Howdy Wellbeing
 • Dine svar på spørgsmål i modulet Howdy Wellbeing
 • Dine tilsendte påmindelser
 • Navn (for- og efternavn)
 • Kontaktoplysninger (arbejds-e-mailadresse og mobilnummer)

Særlige kategorier af personoplysninger i form af sundhedsoplysninger:

 • Udviklingen af din trivsel med tiden, altså udviklingen i den score, du får for at besvare spørgsmål i Howdy
 • Scorerne, der vedrører din trivsel (genereret via profilering på baggrund af dine svar i Howdy). Hver gang du afgiver svar i Howdy Wellbeing, får du en score (grøn, gul eller rød samt et tal på en skala fra 1 til 100).

Kilde

Personoplysningerne om dine svar og din trivsel kommer direkte fra dig, når du besvarer spørgsmål i Howdy.

Retsgrundlag

(GDPR art 6(1)(c)) Vores forpligtelse til at levere tjenester til dig og (artikel 9 (2) (a)) dit udtrykkelige samtykke til os for at behandle særlige kategorier af persondata.

Det gør vi ved at sende dig spørgeskemaer og om nødvendigt sætte dig i kontakt beredskabet samt sende trivselsstatistikker til dig og anvende generel statistik for at forbedre vores tjenester.

Datalagring

Se kapitel 3.

Forbindelse med beredskabet

Formål

Modulen Howdy Wellbeing omfatter et proaktivt beredskab, der kontakter dig med henblik på at rådgive dig om, hvordan du kan søge hjælp, hvis du på baggrund af dine svar i Howdy anses for at have dårlig trivsel, eller der af anden årsag er grundlag for, at du bliver kontaktet af beredskabet.

Det er frivilligt, om du vil interagere med og videregive oplysninger til beredskabet.

Personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger

Særlige kategorier af personoplysninger i form af sundhedsoplysninger:

 • Dine svar i Howdy samt besvarelsesdatoer
 • Særlige kategorier af personoplysninger i form af sundhedsoplysninger (oplysninger om din mentale trivsel samt udviklingen heraf udledt på baggrund af dine svar eller indberettet af dig i dine svar)
 • Beredskabets sagsakter, der udarbejdes under samtaler med dig, bl.a. om foranstaltninger og aftaler med dig om opfølgning
 • Årsagskoder noteret af beredskabet på baggrund af samtale med dig
 • Dato og klokkeslæt for dine samtaler med beredskabet samt navnet på den person, du har været i kontakt med

Kilde

Personoplysningerne kommer direkte fra dig, når du besvarer spørgsmål i Howdy eller interagerer med beredskabet.

Retsgrundlag

(GDPR art 6(1)(c)) Vores forpligtelse til at levere tjenester til dig og (artikel 9 (2) (a)) dit udtrykkelige samtykke til os for at behandle særlige kategorier af persondata

Datalagring

Se kapitel 3.

Forbedring og udvikling af Howdy

Formål

Personoplysninger bruges til at generere anonym statistik for at forbedre vores tjenester, udvikle nye relevante tjenester samt sikre, at vi leverer den bedst mulige tjeneste til dig, dine kolleger og vores andre kunders medarbejdere.

Personoplysninger

Almindelige personoplysninger:

 • Dine svar på spørgsmål i modulet Howdy Wellbeing
 • Din alder
 • Dit køn
 • Dit postnummer og din by

Særlige kategorier af personoplysninger i form af sundhedsoplysninger:

 • Scorerne, der vedrører din trivsel (genereret via profilering på baggrund af dine svar i Howdy)
 • Sager og årsagskoder

Kilde

Personoplysningerne om dine svar og din trivsel kommer direkte fra dig, når du besvarer spørgsmål i Howdy eller interagerer med beredskabet.

Retsgrundlag

(GDPR art 6(1)(c)) Vores forpligtelse til at levere tjenester til dig og (artikel 9 (2) (a)) dit udtrykkelige samtykke til os for at behandle særlige kategorier af persondata.

Datalagring

Se kapitel 3.

Sikkerhed og support

Formål

At sikre sikkerheden og overvåge aktiviteten på platformen samt fejl, indtrængen mm.

At håndtere sager for dig på dine vegne.

Personoplysninger

Brugeradfærd, herunder:

 • IP-adresser
 • Unik bruger-ID
 • Påbegyndelse og færdiggørelse af besvarelse af spørgsmål
 • Oprettelse af sag med beredskabet (dato)
 • Login-forespørgsel (dato)
 • Tilmelding (dato)
 • Tilsendte påmindelser (dato)
 • Systemfejl under brug af systemet
 • Andre angivne oplysninger i håndteringen af en support-case

Kilde

Direkte fra dig, når du bruger Howdy

Retsgrundlag

(GDPR art 6(1)(c)) Vores forpligtelse til at levere tjenester til dig

Datalagring

See chapter 3.

Vi anvender profilering

Vi bruger profilering for at levere de forskellige tjenester i Howdy. Profilering udføres automatisk via en gennemgang af dine svar og tildelte point. Om muligt bruger vi en bagvedliggende faglig referenceramme som WHO-5 til at måle trivsel og beregne en trivselsscore.

Hvis profileringen af dine svar viser et behov for kontakt, laver vores beredskab en individuel og konkret evaluering af dine oplysninger og vurderer på den baggrund, om der er behov for sundhedsfaglig rådgivning.

Vores beredskab laver selv evalueringen af de oplysninger, du giver os, og udarbejder ud fra oplysningerne årsagskoder og sagsakter, der gemmes i vores database.

Vi er nødt til at bruge profilering for at kunne give dig det fulde udbytte af Howdy.

3. Opbevaring af data

Som udgangspunkt slettes dine oplysninger, når din stopper dit abonnement eller trækker dit samtykke tilbage. På det tidspunkt anonymiserer vi dine svar og sager, således at de ikke kan føres tilbage til dig, men kan bruges til statistik.

Data i sikkerhedsloggen slettes 60 dage efter oprettelse.

Support-cases slettes et år efter du har stoppet dit abonnement eller har trukket dit samtykke tilbage.

Fakturering og andre bogføringsoplysninger opbevares i 5 år i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4. Modtagere

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre.

Databehandlere

Vi anvender databehandlere, der gemmer og behandler personoplysninger på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning. Disse databehandlere følger de instrukser, som vi har givet dem.

Beredskabet varetages i de fleste tilfælde vores personale. I visse tilfælde kan beredskabet imidlertid varetages af en af vores samarbejdspartnere, der fungerer som databehandler på vores vegne og i henhold til vores instrukser.

5. Overførsel af data til tredjelande

Howdy hostes på servere placeret i EU/EØS, og dine personoplysninger behandles derfor som udgangspunkt i EU/EØS.

I sjældne tilfælde kan vi dog videregive visse af dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS. I disse tilfælde sørger vi altid for, at der er indsat passende beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at bruge standardkontraktbestemmelser vedtaget og offentliggjort af Europa-Kommissionen.

Du har ret til en kopi af disse kontraktbestemmelser og beskyttelsesforanstaltninger. Se, hvordan du udøver denne ret, i kapitel 6.

6. Dine rettigheder

For at udøve dine rettigheder, som er specificeret i det følgende, skal du kontakte os med de kontaktoplysninger, der står i kapitel 1. Dine rettigheder er ikke absolutte og kan skulle afvejes med andres rettigheder samt rettigheder betinget af lovmæssige undtagelser.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har ret til når som helst at få adgang til dine personlysninger. Du kan således anmode om:

 • Vores hjemmel til behandlingen
 • Kategorierne af behandlede personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, som vi videregiver dine personoplysninger til
 • Tidsrummet, vi gemmer dine personoplysninger i
 • Kilden bag personoplysningerne
 • Om vi profilerer personoplysningerne
 • Kontraktbestemmelser eller beskyttelsesforanstaltninger for vores videregivelse af personoplysninger til tredjelande
 • En kopi af dine personoplysninger

Du kan have ret til dataportabilitet

Du kan være berettiget til dataportabilitet og altså til at kunne modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Dette gælder kun, hvis følgende kriterier er opfyldt: i) hjemlen for vores behandling er dit samtykke eller vores kontrakt med dig, ii) behandlingen er automatisk, og iii) oplysningerne er afgivet af dig om dig.

Du har ret til at få ukorrekte personlysninger rettet

Hvis du mener, at de personoplysninger om dig, vi behandler, er ukorrekte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet.

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger slettet

Når du ikke længere ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger, har du ret til at bede os om at slette dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger. Denne rettighed gælder kun, såfremt vores retsgrundlag for behandlingen kommer fra vores legitime interesser eller hensyn til almenvellet. Hvis vi ikke kan påvise legitime og vægtige grunde til at fortsætte behandlingen, sørger vi for at den pågældende behandling af dine personoplysninger stopper.

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger

Under visse omstændigheder har du ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke

Når behandlingen af dine personoplysninger finder sted på baggrund af dit samtykke, har du når som helst ret til at tilbagetrække dit samtykke. Det kan du gøre i appen eller ved at sende en e-mail til opt-out@howdy.care. Tilbagekaldelse af samtykket bevirker, at vi ikke længe kan levere vores tjenester til dig. En tilbagekaldelse påvirker imidlertid ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er udført inden tilbagekaldelsen.

Du har ret til at klage til en myndighed

Hvis du agter at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også ret til at kontakte en myndighed. Datatilsynets kontaktoplysninger er som følger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefonnummer: +45 33193200
Email: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

7. Ændringer i privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik gennemgås løbende med henblik på at sikre, at den er opdateret. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre privatlivspolitikken når som helst. Vi giver dig besked om væsentlige ændringer gennem appen. Den gældende privatlivspolitik er altid tilgængelig i Howdy.

Privatlivspolitikken blev senest ændret i januar 2021, og denne erstatter tidligere versioner.